П Л А Н

Завдання додому

Конспект; [4] с. 66 – 71

Питання для самоконтролю

1. Однорідні лінійні різницеві рівняння.

2. Неоднорідні лінійні різницеві рівняння.


Л Е К Ц І Я 31

Тема: Числові ряди. Основні поняття.

Мета: сформувати поняття числового ряду; ознайомити із збіжними і розбіжними рядами, властивостями збіжних рядів, необхідною умовою збіжності ряду

Література: [1, с. 493-497]; [6, с. 464-473].

1. Ряди. Основні значення.

2. Збіжність рядів, властивості збіжних рядів.

3. Необхідна умова збіжності

1. Нехай задано послідовність дійсних чисел u1, u2, u3, …un,…

Рядом називається вираз u1+ u2+ … +un +…, де u1, u2, u3 - члени ряду,

un – загальний член ряду.

Ряд вважається заданим, якщо його загальний член un заданий формулою,

Приклад 1:

Запишемо ряд:

Приклад 2: Записати формулу загального члена ряду

2. Нехай задано числовий ряд

u1+ u2+ u3 +… + un +…

Складемо частинні суми ряду:

...

...

Одержимо послідовність частинних сум

Якщо існує границя послідовності частинних сум ряду (дорівнює якомусь значенню S), то такий ряд називається збіжним:

- ряд збіжний,

S – сума ряду.

Якщо границя послідовності частинних сум ряду не існує, то ряд називається розбіжним.

Властивості збіжних рядів

1) Якщо Sn = S, то S – сума ряду.

2) Якщо ряд u1+ u2+ u3 +… + un +… збіжний, то збіжний і ряд

, де - число, причому сума такого ряду дорівнює

3) Нехай два ряди u1+ u2+ … + un +…

v1+ v2+ … + vn +… збіжні, тоді збіжний і ряд , а сума його дорівнює .

Зауваження: скорочений запис ряду

= u1+ u2+ … + un +…

Приклад: Знайти суму ряду

Знайдемо частинну суму Sn :

Знайдемо суму ряду:

S=Sn =


3. Необхідна умова збіжності ряду:

Якщо ряд збіжний, то

Достатня умова розбіжності ряду:

Якщо , то ряд розбіжний.

Приклад: Використовуючи необхідну умову збіжності, перевірити поведінку рядів:1) 2) 3)

0

1) ==0,

отже ряд може бути збіжним або розбіжним.

2) =- ряд розбіжний

3) =- ряд розбіжний

referatsgw.nugaspb.ru referatwjx.nugaspb.ru sia.deutsch-service.ru vve.deutsch-service.ru Главная Страница