Приймання та відправлення поїздів

Перед прибуттям поїзда черговий по станції завчасно готує маршрут для його приймання і відкриває вхідний сигнал. Після прибуття поїзда на станцію жезл здається черговому по станції, який, переконавшись у прибутті поїзда у повному складі і перевіривши належність жезла перегону, з якого він прибув, записує номер жезла у журнал руху поїздів, вкладає жезл в жезловий апарат та повідомляє по телефону станцію відправлення про прибуття поїзда.

На станціях, де жезлові апарати встановленні у приміщеннях стрілочних постів, жезл з поїзда, що прибуває, передається черговому стрілочного поста, який переконавшись у прибутті поїзда у повному складі і перевіривши належність жезла даному перегону, вкладає його в апарат і повідомляє черговому по станції його номер для запису в журналі руху поїздів.

Після прибуття поїзда з підштовхуючим локомотивом черговий по станції, одержавши першу частину жезла від машиніста поїзного локомотива і другу частину від машиніста підштовхуючого локомотива, повинен згвинтити обидві частини, після цього вкласти жезл у жезловий апарат.

Для відправлення поїзда черговий по станції запитує по телефону згоду чергового по станції, на яку відправляється поїзд, за формою:

“Чи можу відправити поїзд №…….”.

Черговий по станції, якщо немає перешкод для приймання поїзда, дає по телефону згоду за формою:

“Чекаю поїзд № …”,

і дозволяє вийняти жезл.

Вийнявши із апарата жезл, черговий по станції відправлення зобов’язаний записати його номер у журналі руху поїздів і вручити машиністу поїзда, що відправляється.

На станціях, де жезлові апарати винесені на стрілочні пости, номер вилученого жезла повідомляється черговому по станції черговим стрілочного поста.

Якщо чергові по станціях узгодили попередньо можливість відправлення зустрічного поїзда з жезлом від поїзда, що прибуває, без пропуску жезла через апарат, то у журналах руху поїздів (обох станцій) проти номера цього поїзда має бути зроблена відмітка за формою:

“Узгоджено відправлення по жезлу від поїзда №… ДСП …”При відправленні поїзда на перегін, обладнаний електрожезловою системою, з колії, на якій є вихідний світлофор, проїзд забороняючого показання цього світлофора при наявності жезла дозволяється за місячно-білим вогнем на світлофорі при погашеному червоному.

Коли запалити місячно-білий вогонь неможливо, відправлення поїзда проводиться по жезлу. Черговий по станції в цьому випадку повинен повідомити машиніста (особисто, через чергового стрілочного поста або сигналіста, через радіозв’язок), що запалити місячно-білий вогонь неможливо і маршрут відправлення поїзду готовий.

При відправленні поїзда з колії, на якій є вихідний семафор, жезл є одночасно і правом на проходження забороняючого показання вихідного семафора.

Якщо після вилучення жезла для відправлення поїзда останній чомусь не буде відправлений, черговий по станції зобов’язаний вкласти жезл в апарат, повідомити про це чергового по сусідній станції і зробити позначку в журналі руху поїздів за формою:

“Поїзд №… затримано”.

При відправленні поїзда з наступним поверненням його з перегону на станцію відправлення жезл машиністу локомотива видається у звичайному порядку. Чергового по сусідній станції повідомляють як про відправлення, так і про повернення поїзда з перегону.

При відправленні поїзда з підштовхуючим локомотивом, що прямує на весь перегін, машиністу ведучого локомотива вручається частина жезла з написом “Білет”, а машиністу штовхача – друга частина жезла з написом “Жезл”.

Черговий по станції відправлення при запиті колії повідомляє черговому по сусідній станції про прямування до нього поїзда з підштовхуючим локомотивом.

В тих випадках, коли підштовхуючий локомотив прямує по всьому перегону причепленим до состава поїзда, жезл вручається тільки машиністу ведучого локомотива.

Якщо жезлові апарати не обладнані жезлами, що розгвинчуються, то у разі необхідності відправлення поїзда з не причепленим до состава підштовхуючим локомотивом, що прямує на весь перегін, дія жезлової системи припиняється і рух поїздів здійснюється за телефонним зв’язком.

При відправленні поїздів з підштовхуючим локомотивом, що повертається з перегону на станцію відправлення, машиністу ведучого локомотива видається наказ, а машиністу підштовхуючого – ключ-жезл.

Ключі-жезли можуть використовуватися також для організації подавання (прибирання) вагонів на під’їзні колії, що примикають до перегонів, і при русі за відправленим поїздом господарчих поїздів з наступним поверненням їх на станцію відправлення з дотриманням вимог безпеки, які встановлюються начальником дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці).

Якщо жезлові апарати не обладнанні ключами-жезлами, то у разі необхідності відправлення поїзда з підштовхуючим локомотивом, що повертається з перегону на станцію відправлення, дія жезлової системи припиняється і рух поїздів здійснюється за телефонним зв’язком.

referattas.nugaspb.ru referatvpm.nugaspb.ru refalyx.ostref.ru tky.deutsch-service.ru Главная Страница