Права на об’єкти інтелектуальної власності як товар.

1.1. Особливості права інтелектуальної» власності як товару.

Товар – це продукт праці, що виготовлений для продажу. Цей продукт стає товаром, якщо на нього визначена ціна. Майнові права на об’єкти інтелектуальної власності мають ознаки товару, тому що вони є продуктом праці і можуть мати ціну.

До основних властивостей будь-якого ринкового товару відносяться:

а) корисність;

б) рідкість – властивість, протилежна загальнодоступності;

в) універсальність – придатність до обміну на гроші або на будь-які інші ринкові товари.

Корисність розуміється як здатність задовольняти будь-яку потребу. Тобто якщо об’єкт інтелектуальної власності нікому не потрібний, то він не може стати товаром.

Найважливішою є властивість рідкості, що перетворює корисність продукту в комерційну цінність, а сам продукт – у товар.

Рідкість для об’єктів інтелектуальної власності реалізується ідеально тому, що за визначенням об’єкт інтелектуальної власності повинен бути новим, оригінальним, неповторним. Наявність перших двох властивостей для матеріальних об’єктів звичайно майже автоматично забезпечує третю. Але для права інтелектуальної власності ця властивість має суттєві відмінності.

З третьою властивістю товару – універсальністю тісно пов’язана його оборотоспроможність, що припускає відчуження прав інтелектуальної власності як від індивідуума, так і від підприємства. Тільки у цьому випадку права на об’єкти інтелектуальної власності можуть обертатися як товар у його звичайному розумінні.

Інформаційна колонізація
Комбинация кривых и прямых линий
Індексний спосіб.
Ршниройства голоса при ринолалии и их коррекция 59
Визуализация ваших последовательностей в Google Analytics
ФРИТРЕДЕРСТВО – это экономическая политика, провозглашающая равноправие национальных и иностранных производителей в большинстве видов хозяйственной деятельности.
Отметим, что Холтеровский мониторинг эффективен только в случае соблюдения всех правил проведения.
Основные формулы комбинаторики, используемые для определения вероятностей алгебры событий
Зміст дисципліни за темами.
Внесок нематеріальних активів.
ОСОБЛИВОСТІ УСНОГО СПІЛКУВАННЯ
Теория оперантного обусловливания
О ГЛУПОСТИ И БЕСПОЛЕЗНОСТИ СПОРОВ
ГЛАВА 2 ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Значення гіпоталамуса в регулювання автономних функцій
Щевода и расстояние от зубного
Особливості розміщення і обертання цінних паперів
The Political and Economic Profile of
Управління логістичною діяльністю підприємства
Витоки та основні засади Просвітництва
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТА НА ПІДПРИЄМСТВІ
МНЕНИЕ ВЫСКАЗАННОЕ: МНЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ. ХАРАКТЕР И ИСТОЧНИКИ «ВОЗМУЩЕНИЯ» ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Класифікація залізничних пасажирських станцій.
Главная Страница