Порушення клубочкової фільтрації.

Як відомо з фізіології, утворення сечі відбувається у дві фази:

-фільтраційну;

-реабсорбційну.

Порушення сечоутворення може відбуватись, відповідно, в першу фазу, в другу, або в обидві фази.

Для здійснення фільтрації в системі: нирковий клубочок – капсула Шумлянського – Боумена, потрібна наявність фільтраційного тиску.

Фільтраційний тиск (Фт) – це різниця між гідростатичним тиском капілярів ниркових клубочків і сумою онкотичного і внутрішньониркового тиску.

Фт = Тклуб.кап. – (Тонк + Тв.н)

За норми фільтраційний тиск дорівнює:

70, 90 мм.рт.ст. – (30 + 20) = 20,30 мм.рт.ст.

Зменшення фільтрації, а значить і діурезу, може бути спричинене такими факторами:

-зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків (шок, колапс, гіпотензія);

-підвищення онкотичного тиску (зневоднення організму);

-підвищення внутрішньониркового тиску (закупорка сечовими камнями, стискання уретри при аденомі);

-зменшення кількості функціональних клубочків.

Збільшення фільтрації настає з таких причин:

-підвищення гідростатичного тиску в капілярах клубочків;

-зниження онкотичного тиску крові (білкове голодування, гепатит, цироз печінки);

-підвищення проникності клубочкових мембран.

Київська Русь за часів князювання Ярослава Мудрого
Загальні теоретичні відомості
Схема 2.3 - Стили руководства Лайкерта
Врачевание в Вавилонии и Ассирии (II тысячелетие – середина I тысячелетия до н. э.)
Особенности инновационного поведения в организации, работа с персоналом.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
ТЕМА 2. Досвід іноземних держав у сфері правового регулювання діяльності банків
ГЕОРГ ОТС. ЗАГАДОЧНЫЙ МИСТЕР ИКС
Занятие 2. Процесс урбанизация и тенденции развития современных поселений
Моделювання змагальних умов.
ОТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ В РАННЕЙ ЮНОСТИ
Специфика психологической активности в зрелом возрасте
Про ліцензування певних видів господарської діяльності
Особливості розвитку української культури на початку ХХ ст. Освітній, науковий і технічний рівень в Україні на початку новітньої доби.
Поняття та ознаки місцевого самоврядування
Мовний вираз «відсоток» в розумінні як «сума грошей» не є фінансово коректним.
Готов ли ребенок к овладению письмом?
Международные стандарты бухгалтерского учета.
Закон вартості: сутність, механізм його дії та функції.
I. Клавіатура. Види клавіатур. Група клавіш. Призначення. Скен - код.
Радіаційна ситуація в аграрній сфері
Происхождение и дата написания Книги Судей
В коммуникационной деятельности
Главная Страница