Практикум 1.

В акції яких емітентів інвестувати кошти?

Завдання

Банк має намір інвестувати кошти в акції:

1. Підприємство «Каштан», яке сплачує річний дивіденд 48 грошових одиниць за акцію.

2. Товариство «Мир», яке сплачує річний дивіденд 56 грошових одиниць за акцію.

Приріст дивідендів в обох підприємствах не очікується, а середня прибутковість акції на ринку ЦП становить 8% річних.

Яка має бути ціна простих акцій.

Рішення

1) Ціна акцій підприємства «Каштан»

грн.;

2) Ціна акцій підприємства «Мир»

грн.;

ВИСНОВОК. Вигідним є вкладення коштів в акції товариства мир

Приклад. Норма дохідності за грошовими вкладеннями на ринку знизилась від поточного рівня дохідності з 17 % до 12 %, тобто на 5 %. Приблизна зміна ринкової ціни облігації муніципальної позики із середньозваженим строком погашення 4 роки та поточною вартістю 10000 грн становитиме

=1709 грн.

Отже, за таких обставин ринкова ціна облігації приблизно дорівнюватиме 11709 грн.

Приклад. У портфелі банку знаходиться пакет облігацій номінальною вартістю 100 тис. грн. із терміном погашення через 3 роки і 15%-м річним купоном. Ринкова ціна пакета облігацій – 85 тис. грн. Відповідно:

середня ринкова норма доходу пакета облігацій

ММ= ;

поточна дохідність пакета облігацій

СМ= ;

загальна дохідність пакета облігацій

GM= .

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Гулак-Артемовський – новатор у жанрі романтичної балади.
Нечесна та агресивна підприємницька практика.
Обучение производственного персонала в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Надзор за соблюдением законов в деятельности уголовно-исполнительных инспекций.
Понятие формы государственного устройства. Унитаризм. Федерация. Конфедерация.
Контракт как вид трудового договора и его особенности
Лекція № 14
Какое из названных положений характеризует форму правления государства?
Зарождение дизайна, первые учебные школы дизайна.
Нормативний матеріал. Судова практика.
Норми дотримання і порядок розміщення основих реквізитів.
Політика російського царизму на українських землях у ХVІІІ ст.: обмеження політичної автономії та ліквідація козацтва
Линейное программирование основывается на предположении о линейной зависимости некоторых ресурсов в процессе производства.
ТЕРИТОРІЯ ОБ'ЄКТА І ОБЛАДНАННЯ ПОСТА
Relaciones familiares
Расчет влияния факторов на изменение величины коэффициента текущей ликвидности
Расчет рангов частных критериев
Сутність спорту, його роль, форми та умови функціонування в суспільстві
ПЕРЕДАЧА МЯЧЕЙ В КОЛОННАХ НАД ГОЛОВОЙ
СМЕСИ ДЛЯ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ.
Дневник Джованни Бельтраффио 16 часть. Войдя в знакомый уютный покой палаццо Кривелли, увидел он обеих женщин, сидевших рядом у очага
Главная Страница