Практикум 1.

В акції яких емітентів інвестувати кошти?

Завдання

Банк має намір інвестувати кошти в акції:

1. Підприємство «Каштан», яке сплачує річний дивіденд 48 грошових одиниць за акцію.

2. Товариство «Мир», яке сплачує річний дивіденд 56 грошових одиниць за акцію.

Приріст дивідендів в обох підприємствах не очікується, а середня прибутковість акції на ринку ЦП становить 8% річних.

Яка має бути ціна простих акцій.

Рішення

1) Ціна акцій підприємства «Каштан»

грн.;

2) Ціна акцій підприємства «Мир»

грн.;

ВИСНОВОК. Вигідним є вкладення коштів в акції товариства мир

Приклад. Норма дохідності за грошовими вкладеннями на ринку знизилась від поточного рівня дохідності з 17 % до 12 %, тобто на 5 %. Приблизна зміна ринкової ціни облігації муніципальної позики із середньозваженим строком погашення 4 роки та поточною вартістю 10000 грн становитиме

=1709 грн.

Отже, за таких обставин ринкова ціна облігації приблизно дорівнюватиме 11709 грн.

Приклад. У портфелі банку знаходиться пакет облігацій номінальною вартістю 100 тис. грн. із терміном погашення через 3 роки і 15%-м річним купоном. Ринкова ціна пакета облігацій – 85 тис. грн. Відповідно:

середня ринкова норма доходу пакета облігацій

ММ= ;

поточна дохідність пакета облігацій

СМ= ;

загальна дохідність пакета облігацій

GM= .

Художественно-публицистические жанры. Общая характеристика и обзор основных жанров.
Правовий режим спільного майна подружжя
Розрахунок рівня шуму у відкритому просторі
Определение индивидуальной конституции
Положительное предложение и положительный отклик
Критерії ранжування показників маркетингового потенціалу підприємства
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РАБОТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: место в судебной системе и системе органов государственной власти
Пассивное сетевое оборудование
Профсоюзы Западной Европы и США в 19 - середине 20 вв.
РЕЗОНАНС В КОНТУРАХ С ИНДУКТИВНОЙ СВЯЗЬЮ
Основные правовые семьи народов мира
Особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Тема 1. Політико-правові вчення Стародавнього Світу та античного світу.
Основні методи обробки сировини в харчових технологіях
Правовий статус органів місцевого самоврядування в системі державного управління.
Класифікація методів навчання
P. 85 Marie, Pierre et Paul commandent un repas.
Основні принципи та особливості вирощування сої за сучасними світовими агротехнологіями
СХЕМЫ СКВАЖИННЫХ ГИДРОШТАНГОВЫХ НАСОСОВ И ДВИГАТЕЛЕЙ
Механические методы закаливания
Определение целей развития и критериев их достижения
Главная Страница