Лабораторна робота № 12

РОБОТА З ТЕКСТОВИМИ ФАЙЛАМИ

Мета роботи

Вивчити та дослідити засоби алгоритмiчної мови програмування С++, які використовують функції обробки текстових файлів, а також методику складання, налагодження та розрахунку програм.

Постановка задачi

Скласти схему алгоритму, таблицю символічних імен та програму мовою С++ відповідно до заданого варіанту. Налагодити та розв’язати задачу на ПЕОМ.

Теоретичні відомості

У мові С++ визначено три класи файлового введення/виведення:

ifstream - вхідні потоки для читання з файла;

ofstream – вихідні потоки для запису в файл;

fstream – потоки для читання та запису файлів.

Під час роботи з файлами перелічених класів допустимо використовувати їх методи, а також операції “розмістити в потоці” (<>).

Конструктори відповідних класів складають об’єкти потоків, що зв’язані з файлами. Наприклад, оператори

ofstream outfile(”Test.dat”);

if (!outfile)

{ cout <<”Неможливо скласти файл”;

return;

}

становлять вихідний потік outfile, зв’язаний з файлом ”Test.dat”, одночасно складаючи сам файл. Якщо операція неможлива, значення outfile дорівнює 0, а оператор if припиняє роботу.

Аналогічно можливе складання вхідного потоку, зв’язаного з файлом:

ifstream intfile(”Test.dat”);

if (!infile)

{ cout <<”Неможливо відкрити файл”;

return; }

Дані у файлі можна розмістити за допомогою потоків:

outfile << i << ” ” <

або ж із застосуванням методів put та write:

outfile.put(’z’) // записує у файл символ ’z’;

outfile.write(s,5) // записує у файл п’ять елементів символьного

масиву s.

У класі ifstream також можливе використання як операцій „узяти з потоку” ( >> ), наприклад,

іnfile >> i1 >> i2 >> endl;

так і аналогічних методів get та getline, що мають свої модифікації:

infile.get() // уводить один символ із зазначеного потоку таповертає його які значення виклику функції.

Повертає EOF у разі закінчення файла;

infile.getline(s,80) // читання з файла даних по рядках

(s рядків по 80 символів).

Закрити файл можна за допомогою методу close:

outfile.close();

infile.close().

referatuty.nugaspb.ru referatqog.nugaspb.ru referatqnf.nugaspb.ru referatuqj.nugaspb.ru Главная Страница