Тема:Правові основи управління обороною України

Лекція №26

План

1.Організаційно-правові засади управління обороною;

2. Збройні Сили України, їх види;

3.Порядок комплектування Збройних Сил України;

4.Поняття військової служби-на само опрацювання;

5.Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу- на само опрацювання;

1.

В адміністративно-правовій теорії та практиці державного управління до сфери адміністративно-політичної діяльності належать такі галузі, як:

- оборона,

- національна безпека,

- внутрішні справи,

- закордонні справи,

- юстиція.

Діяльність органів виконавчої влади в цих галузях здійснюється по декільком основним напрямам,серед яких є:

1)Діяльність,спрямована на забезпечення дотримання режиму законності і порядку в даних галузях;

2)Планування напрямів розвитку відносин в даних галузях;

3)Подання рекомендацій щодо внесення змін в певні нормативно-правові акти,які повинні закріплювати відносини в даних галузях управління.

Однією з основних функцій держави є забезпечення її безпеки посягання на територію держави воєнних угруповань,окремих осіб.

Оборона України — це комплекс політичних, економічних, екологічних, воєнних, соціальних і правових заходів щодо забезпечення незалежності, територіальної цілісності, захисту інтересів держави й мирного життя народу України. Захист Вітчизни є конституційним обов'язком кожного її громадянина, оскільки оборона країни належить до найважливіших функцій держави та є справою всього народу.

Мета оборони України є створення необхідних умов для запобігання воєнному нападу й збройної відсічі можливій агресії проти України в будь-який час і за будь-яких обставин.

Воєнна доктрина-це принципові положення,які напрям розбудови обороноздатності та поведінці країни на зовнішній арені.

Основні положення воєнної доктрини:

- не визнає війну як засіб розв'язання міжнародних проблем;

- прагне до нейтралітету й додержання неядерних принципів не приймати, не виробляти й не набувати ядерної зброї;- не має територіальних претензій до кожної держави й не бачить у жодному народові образ ворога;

- ніколи першою не розпочне бойових дій проти будь-якої країни, якщо сама не стане об'єктом агресії.

Джерела права,що регулюють адміністративні засади управління обороною:

1)Конституція України;

2)Закон України «Про оборону»

3)Закон України «Про Раду Національної безпеки України»

Органи виконавчої влади та законодавчої влади,що здійснюють свою діяльність в галузі оборони України:

- Верховна Рада України – до повноважень належать:

А) оголошення за поданням Президента України стану війни й укладення миру, схвалення рішень Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

Б) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України;

В) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України;

Г) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію.

- Президент України - гарант держ. суверенітету і територіальної цілісності,повноваження Президента:

А) призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України;

Б) здійснює керівництво та приймає рішення в сфері оборони держави, що надалі затверджуються законодавчим органом.

- Кабінет Міністрів України,його повноваження:

А) визначає обсяги для потреб оборони й Збройних Сил,

Б) чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, порядок проходження ними військової служби й ведення обліку військовозобов'язаних і призовників та порядок проходження альтернативної служби.

В)створює та забезпечує мобілізування.

- Міністерство оборони України,повноваження:

А) несе повну відповідальність за розвиток і підготовку військової справи;

Б) оцінює військово-політичну обстановку та визначає рівень воєнної загрози;

В) бере участь у розробці проекту воєнної доктрини й формуванні оборонного бюджету України;

Г) розробляє та подає на розгляд Президентові України проекти державних програм будівництва й розвитку Збройних Сил України,

2.

Збройні Сили України є військовою державною структурою, призначеною для збройного захисту суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та неподільності України від воєнного нападу або загрози воєнного нападу ззовні.

Збройні Сили України складаються з:

- військових об'єднань,

- з'єднань,

- частин,

- підрозділів,

- військових установ і навчальних закладів.

До складу Збройних Сил України входять:

1.Сухопутні війська (війська наземної оборони);

2.Війська повітряної оборони (військово-повітряні сили й сили протиповітряної оборони);

3.Військово-Морські Сили.

Адміністративна структура Збройних Сил України складається з:

1) Президента України як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України- здійснює безпосереднє керівництво в сфері обороноздатності;

2) Міноборони України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення державної політики в сфері оборони та військового будівництва, мобілізаційну й бойову готовність і підготовку Збройних Сил України до виконання покладених на них завдань;

3) Генеральний штаб-окрема складова частина оборони України,що здійснює контроль за виконанням наказів.

Значне місце в управлінні Сухопутними військами Збройних Сил України відводять трьом оперативним командуванням:

- Південному,

- Західному,

- Північному.

До системи Сухопутних військ України входять:

- п'ять армійських корпусів,

- сім окремих механізованих бригад,

- дві артилерійські дивізії та інші військові частини.

3.

Комплектування Збройних сил України-це діяльність,що пов’язана з кадровим забезпеченням ЗСУ.

Загальний військовий обов'язок включає:

- підготовку громадян до військової служби;

- приписку (реєстрацію) до призовних дільниць;

- прийняття й призов на військову службу;

- проходження за призовом або добровільно військової, або альтернативної (невійськової) служби;

- виконання військового обов'язку в запасі;

- дотримання правил військового обліку

referatxpd.nugaspb.ru refalne.ostref.ru referatwfo.nugaspb.ru consumer.refepic.ru Главная Страница