ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Побудова епюр Q і М по характерних точках

Порядок виконання роботи:

1 . Визначимо опорні реакції балки. Складемо рівняння :

1 ) Σ Ма = 0 ; 2 ) Σ Мв = 0 .

З першого рівняння знайдемо Rв :

або -15 * 2 ​​+20 * 6 * 2 - VВ * 7-25 = 0 ,

звідки Rв =

З другого рівняння знайдемо RА

:

або -15 * 9 + RА * 7-20 * 6 * 5-25 = 0 ,

звідки RА =

Виконаємо перевірку :

ΣFY = RА + Rв -F- q ( b + c ) = 108,6 +26,4-15-20 * 6 = 0

1. Позначимо характерні перетину балки С, D , A , E , B , K.

2. Будуємо епюру Qх , кН

Визначимо значення поперечних сил в характерних перетинах:

QС= -F=-15кН; QD= -F= -15кН;

;

;

;

;

QK = 0 .

З'єднаємо отримані значення прямими лініями і отримаємо епюру Qx .

Епюра Qx на ділянці АЕ перетинає нульову лінію.

Визначимо положення точки, в якій епюра Qx перетинає нульову лінію. Розглянемо подобу трикутників HRL і HNS , звідки HR / HN = HL / HS , або х0 / 5 = 73,6 / 100 , звідки х0 =

Це перетин вважається також характерним для епюри Qх і МХ.

4.Будуємо епюру Мх , кНм

Визначимо згинальні моменти в характерних точках

МС = 0 ; МD = - Fa = -15 * 1 = - 15kH * м ;

MA = -F ( a + b ) - ( qb ) ( b / 2 ) = -15 * 2-20 * 1 * 0.5 = - 40kH * м ;

ME = -F ( a + b + c ) + RА c - q ( b + c ) ( b + c ) / 2 = -15 * 7 +108.6 * 5-20 * 6 * 3 = 78kH * м ;

Мх0 = 3,68 = -F ( a + b + x0 ) - ( b + x0) / 2 + RА x0 = -15 * 5.68-20 * 4.68 * 2.34 +108.6 * 3.68 = 95.4kH * м ;

MB = M = 25kH * м ( розглянута права частина балки ВК) ;

МК = М = 25кН * м.

5.Будуємо епюру Мх на ділянках між характерними точками :

А) на ділянці СD навантаження немає , тому епюра Мх - пряма лінія, що з'єднує значення МС = 0 і МD = - 15кН * м ;

Б ) на ділянці DА діє розподілене навантаження , тому епюра Мх - парабола . Так як епюра Qх на цій ділянці не перетинає нульову лінію , то парабола не має екстремального значення , тому величини згинальних моментів в перетинах D і А з'єднаємо кривої , значення якої знаходиться в інтервалі - 15кН * м ... - 40кН * м ;В) на ділянці АЕ діє розподілене навантаження , тому епюра Мх - парабола .

Так як епюра Qх на цій ділянці перетинає нульову лінію , то парабола має екстремальне значення ( вершину ), тому епюру Мх будуємо за трьома значеннями :

МD = - 40кН * м ; мх0 = 95,4 кН * м і МО = 78кН * м ;

Г ) на ділянці ЕВ немає навантаження , тому епюра Мх - пряма лінія, що з'єднує значення МО = 78кН * м і МВ = 25кН * м ;

Д ) на ділянці ВК немає навантаження , тому епюра Мх - пряма лінія, що з'єднує значення МВ = 25кН * м і МК = 25кН * м.

Епюра Мх побудована.

Як перевірки візьмемо суму моментів усіх сил відносно точки , розташованої на відстані х0 від лівої опори , але розглянемо праву частину балки :

Мх0 = q ( c - x0) ( c - x0) / 2 + VB ( c - x0 + d ) + M = -20 * 1.32 * 0.66 +26.4 * 3.32 +25 = 95.3kH .

Перекладіть речення українською мовою, звертаючи увагу на керування прийменників.
Проектні рішення щодо встановлення меж прибережної захисної смуги Комправдинського водосховища
Модель экономического роста Солоу. Влияние запаса капитала на экономический рост.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ В НЦ
Признаки передозировки наркотиков
Как не терять созерцательной жизни
Вопрос 38: «Внутреннее строение ленточных червей»
Впрыска топлива управление компенсацией
Ковалентна модифікація ферментів
Редуктор трехступенчатый рядовой с цилиндрическими прямозубыми колёсами, корпус одноплатный
Нормативные, функциональные, экономические и политические основы гражданского общества в России
Протягом року
Предпринимательская этика и этикет
Проблеми держави та політичних відносин у суспільній думці України періоду національного відродження ХIХ поч. - ХХ століття.
Типы корпоративной социальной ответственности («Пирамида Керолла») и их краткая характеристика.
Соціальні групи, їх види та специфіка управління
Стаття 40. Підготовка Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України до першого читання
Соціально-психологічний портрет державного службовця та законність
В годы Великой Отечественной Войны.
Магнитные свойства горных пород
Час розгону автомобіля
Понятие риска. Классификация пред.рисков
Депрессия, психические и нервные расстройства
Главная Страница