План лекції

ТЕМА 7. ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА

Висновки

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоконтролю

1. Чому категорії виступають “сходинками виведення людини з тваринного царства”?

2. Яким чином співвідносяться категорії та закони діалектики?

3. Чому не можна ототожнювати категорії “дійсність” та “реальність”?

4. Якому співвідношенню необхідності та свободи зумовлюється свавілля?

5. Виходячи з природи категорії “особливе”, обґрунтуйте природу особистості.

6. Які Ви знаєте принципи діалектики?

7. Обґрунтуйте зміст «віртуальної реальності» в аспекті категорій «дійсність» та «можливість».

8. Доведіть доцільність та межу формалізму як принципу бюрократії в державних структурах.

9. Обґрунтуйте зв’язок реформізму та поступовості у розвитку суспільних суперечностей.

10. Виведіть природу анархізму з точки зору трансформацій свободи.


 • Основні концепції суспільства в історії філософії. Логіка розвитку соціальної філософії.
 • Суспільство як система. Функції суспільства.
 • Суспільна свідомість. Суспільна психологія та ідеологія.
 • Рекомендована література

  Основна: 10; с. 189 – 218; 12, с. 449 – 470; 14; 17.

  Додаткова: 40.

  Інтернет-ресурси:50;52;

  Міні-лексикон:

  Суспільство, суспільні відносини, суспільне виробництво, спосіб виробництва, суспільна свідомість, форма суспільної свідомості, суспільна ідеологія.  Художній простір народної поезії: жанрові ракурси
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ БИЛИРУБИНА
  Инструменты Path, Type и Shape
  Біхевіоральна теорія особистості
  Адам и Ева Гравюра на меди. 1504
  Визначте, які зі слів, поданих у дужках, є найдоцільнішими в поданих реченнях. Запишіть документ повністю, використовуючи потрібні форми, допишіть пропущені відомості.
  Взаимодействие электрического поля с веществом
  Расширенная концепция соперничества
  СІЛЬСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  Конкретизация структуры стоимости с учетом издержек.
  СТРУКТУРА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
  Text 1-3. ENGLISH AS A UNIVERSAL LINGUAGE
  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
  Часть 1. Экономика как целое. Фундаментальные понятия.
  Національно-визвольна боротьба українського народу проти Речі Посполитої ВІ648 -1657 pp. та її результати
  Упражнение 5.2. Изучение приемов работы с объектами
  Юридическая ответственность, её виды.
  Пути циркуляции возбудителей заболеваний в природе. Круг хозяев, механизм передачи возбудителей.
  Тема 4.14. Календар місяця серпня. Жниварські обряди.
  Работа над классической сонатной формой
  Космические дети плохих родителей
  Коэффициент молекулярного изменения рабочей смеси
  ГРАФІКИ ПЕРЕДУВАННЯ: ПОРЯДОК ПОБУДОВИ І ПОКАЗНИКИ
  Главная Страница