План лекції

ТЕМА 7. ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА

Висновки

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоконтролю

1. Чому категорії виступають “сходинками виведення людини з тваринного царства”?

2. Яким чином співвідносяться категорії та закони діалектики?

3. Чому не можна ототожнювати категорії “дійсність” та “реальність”?

4. Якому співвідношенню необхідності та свободи зумовлюється свавілля?

5. Виходячи з природи категорії “особливе”, обґрунтуйте природу особистості.

6. Які Ви знаєте принципи діалектики?

7. Обґрунтуйте зміст «віртуальної реальності» в аспекті категорій «дійсність» та «можливість».

8. Доведіть доцільність та межу формалізму як принципу бюрократії в державних структурах.

9. Обґрунтуйте зв’язок реформізму та поступовості у розвитку суспільних суперечностей.

10. Виведіть природу анархізму з точки зору трансформацій свободи.


 • Основні концепції суспільства в історії філософії. Логіка розвитку соціальної філософії.
 • Суспільство як система. Функції суспільства.
 • Суспільна свідомість. Суспільна психологія та ідеологія.
 • Рекомендована література

  Основна: 10; с. 189 – 218; 12, с. 449 – 470; 14; 17.

  Додаткова: 40.

  Інтернет-ресурси:50;52;

  Міні-лексикон:

  Суспільство, суспільні відносини, суспільне виробництво, спосіб виробництва, суспільна свідомість, форма суспільної свідомості, суспільна ідеологія.  tsf.deutsch-service.ru rjd.deutsch-service.ru refapsf.ostref.ru rehx.deutsch-service.ru Главная Страница