Система нормативно-правових актів, які забезпечують публічний порядок здійснення торговельної діяльності.

Суб'єкти торговельної діяльності та вимоги до них. Система торговельних угод. Торговельне посередництво.

Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити санітарний стан торговельних і складських приміщень відповідно до вимог санітарних норм та правил і чистоту на прилеглій території, межі якої визначаються виконкомами місцевих Рад народних депутатів.

Під час продажу товарів і після закінчення виїзної (виносної) торгівлі суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний вжити заходів для дотримання чистоти на прилеглій до торговельного місця території.

Працівники суб'єкта господарської діяльності повинні бути одягнені у формений або інший одяг, що відповідає санітарним вимогам.

Для зберігання верхнього одягу та особистих речей працівників обладнуються місця в окремому приміщенні.

Санітарний стан торговельних і складських приміщень суб'єкта господарської діяльності повинен відповідати вимогам, установленим органами державного санітарного нагляду, а для торгівлі продовольчими товарами - й спеціальним санітарним правилам.

У разі зберігання товарів у підсобних приміщеннях і розміщення їх у торговельних залах чи пунктах дрібнороздрібної мережі працівники суб'єкта господарської діяльності зобов'язані дотримуватися принципу товарного сусідства, санітарних правил, норм складування і вимог протипожежної безпеки.

Торговельне приміщення суб'єкта господарської діяльності обладнується згідно з вимогами охорони праці та здоров'я, захисту навколишнього природного середовища, протипожежної безпеки, санітарними та іншими вимогами, передбаченими відповідними нормативними актами.

Працівники суб'єкта господарської діяльності, який здійснює продаж продовольчих товарів, проходять медичне обстеження в установленому порядку, результати якого відображаються в їхніх особистих медичних книжках. Ці книжки пред'являються на вимогу представників контролюючих органів.

Торговельна діяльність в Україні регулюється Законами України "Про підприємництво", "Про захист прав споживачів", "Про підприємства в Україні", "Про споживчу кооперацію", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про лікарські засоби","Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчоїсировини", іншими актами законодавства.


ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕТКИХ ПРИОРИТЕТОВ
Анандаттхерапанха Ваттху. Притча о вопросе, поднятом тхера Анандой
Суть контрактної форми найму
Система государственного финансового контроля
Английская школа маржинализма
Find the pairs of synonyms and antonyms.
Современные экономические теории
Склад відпрацьованих газів двигуна
Перелік використаних джерел
A ROBOT IN A MODERN WORLD
Классификация механизированных инструментов
Умови, що визначають склад учасників ВГК
Витрати бюджетів усіх рівнів розділяються на витрати, що включаються в бюджет поточних витрат, і витрати, що включаються в бюджет розвитку.
Характеристика й обробка грибів
Крысько, Владимир Гаврилович.
Регламентные работы на ГА-2 и его модернизация с момента ввода в эксплуатацию СШГЭС.
Вопрос №8. Причины участия стран в международном разделении труда.
Енергетичні характеристики діодів
Календарное расписание приема контейнеров к отправлению
Человек в информационно-техническом мире
Materialu
Проектирование пружины для указанной нагрузки, материала и диаметра пружины
Характеристика освітньої системи у Франції
Главная Страница