Вимірювання артеріального тиску

Наказ МОЗ України 01.06.2013 N 460

Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій

Послідовність Зміст
Місце проведення: Дитячий стаціо­нар, поліклініка, домашні умови.
Оснащення: Історії хвороби або історії розвит­ку дитини. Температурний лист. Фонендоскоп,. Тонометр. Відповідно до віку дитини підібра­ти манжетки.
Попередня підготовка: Пояснити пацієнту або матері мету та хід процедури Отримати згоду пацієнта або матері на проведення процедури Підготувати необхідне оснащення Вимити і висушити руки Хвора дитина лежить або сидить. Забороняється накладати манжетку то­нометра на одяг. Рука хворої дитини, на яку накладають манжетку, має бути на рівні серця і розміщуватися долонею догори, під ліктьовий суглоб підклади маленьку подушечку.
Основний етап виконання: Накласти манжетку на оголене плече пацієнта на 2-3см вище від ліктьового згину (одяг не повинен стискати плече вище манжетки); закріпити манжетку так, щоб між нею і плечем проходив лише один палець. Правильно покласти руку пацієнта: в розігнутому стані долонею догори (якщо пацієнт сидить, попросити підкласти під лікоть стиснутий кулак кисті вільної руки) Перевірити положення стрілки манометра відносно нульової відмітки шкали Протерти мембрану фонендоскопа спиртом Знайти місце пульсації плечової артерії в ділянці ліктьової ямки і поставити на це місце мембрану фонендоскопа Закрити вентиль на груші, повернувши його вправо, і нагнітати повітря під контролем фонендоскопа до тих пір, поки тиск у манжетці за показниками манометра не перевищить на 20 мм рт.ст. той рівень, за якого зникають тони Короткова Випустити повітря з манжетки зі швидкістю 2 мм рт.ст. за 1 с, повернувши вентиль. Одночасно фонендоскопом вислуховувати тони на плечовій артерії і слідкувати за показниками шкали манометра У момент виникнення над плечовою артерією перших звуків (тони Короткова) запам'ятати цифри на шкалі, що відповідають систолічному тиску Продовжуючи випускати повітря, зафіксувати цифри на шкалі у момент послаблення або повного зникнення тонів Короткова Порівняй показники систолічного і діастолічного тиску з середніми ві­ковими показниками, які можна ви­значити за формулою В. І. Молчанова: систолічний тиск : 80( 90) + 2п, де п — кількість років; діастолічний тиск становить 1/2 або 2/3 систо­лічного тиску. Дітям 1-го року жит­тя систолічний тиск визначають за формулою 70 + п, де п — кількість місяців, діастолічний тиск становить 1/2 систолічного.
Закінчення процедури Протерти мембрану фонендоскопа спиртом Вимити і висушити руки Задокументувати дані дослідження у температурний лист (форма 004/о) або іншу медичну документацію
refanyz.ostref.ru referatqgc.nugaspb.ru referatsuv.nugaspb.ru refaoth.ostref.ru Главная Страница