Психолого-педагогічна характеристика учня

учениці 7-А класу Харківської спеціалізованої школи № 29

Дорофєєвої Анастасії

Дорофєєва Анастасія Сергіївна навчається у 7-А класі ХСШ №29. Їй 13 років. Має добрий стан здоров’я, нормальний фізичний розвиток.

Стосунки в сім’ї доброзичливі. Батьки цікавляться її навчанням.

На уроках веде себе дисципліновано, відповідає на запитання вчителя. Анастасія має широкий кругозір. Помітно, що батьки почали займатися її розвитком у ранньому віці.

У навчанні проявляє старанність. Має більше здібностей до гуманітарних наук, але й до точних наук проявляє інтерес. Вміє працювати з книгою, самостійно готуватись до уроків. Запас слів достатній для її віку, на уроках вміє висловити свою думку. Бере активну участь у класних та загальношкільних заходах.

Спираючись на власні спостереження можна сказати що, для Анастасії характерна енергійність, інтенсивність, завзятість, швидкість різноманітних почуттів, порядність, почуття відповідальності, чесність, почуття гумору найбільше цінуються учнями. Взагалі, Анастасія - цілеспрямована, працелюбна, відповідальна. Вона здатна наполегливо і самостійно вчитися, мислити. Дотримується шкільного режиму. В поведінці активна, весела, рухлива. У класі з нею спілкуються не лише дівчата, а й хлопці, бо Анастасія до всіх привітна, не відмовляється допомогти, почувається вільно у будь-якій компанії.

Має деякі риси холерика і сангвініка. Сприймає все легко. Найчастіше буває у гарному настрої. Наполегливості і рішучості їй також не бракує, може швидко та самостійно приймати рішення. З товаришами дружня, користується повагою у колективі однолітків. Анастасія є прикладом для наслідування для інших учнів школи.

Хотілося б порадити, щоб вона брала більш активну участь у науковій роботі школи.

Психолог школи _______________/ /

Кл. керівник: ______________ / /

Методист з педагогіки: ______________ / /

Студентка-практикантка:______________ / /


Додаток 4

Протокол обговорення залікового уроку від 06.03.2011

Студентки-практикантки 4 курсу групи МІ

Фізико-математичного факультету

ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Шаг 1. Установление контакта с клиентом
Provide the synonyms for the following verbs. Recast the sentences with them so as to make them sound similar.
Организация работы фельдшера на ФАПе
В российской экономической литературе
О захоронении трупа человека после эксгумации
Острая кишечная непроходимость, послеоперационная кишечная непроходимость
сұрақ. Мұхиттардағы Орталық мұхиттық жоталарды сипаттаңыз
Выберите виды воинской деятельности, названные правильно.
ВИСНОВКИ
Культурно-просветительская работа
Руководитель должен уметь определить, когда проблемы дома могут вызвать проблемы на работе
Частные случаи принципа Ле Шателье
огневых (ремонтных), газоопасных и других работ повышенной опасности
Научение и общение. Подражание
Вот именно. Теперь ты добрался до сути
В-21 Дослідження адіабатичного процесу: визначення показника адіабати та кількості ступенів вільності
Підкиди
Определение понятия «индивид» «субъект» «личность» «индивидуальность»
Новаторство М. Куліша у драматургії
Глава 2. Применение системного подхода в процессе
Заменяемость и дополняемость факторов производства.
Причини та особливості грецької цивілізації Північного Причорномор’я. Географічне розташування та політичний устрій полісів.
Отношения между схемами высказываний
Главная Страница