Методика відбору проб готової їжі для лабораторного аналізу

Відбір зразків готових страв для подальшого дослідження здійснюється під час їх роздачі людям, тобто перед прийомом їжі. Для більш досконального визначення середньої маси порцій, що відпускаються, зважують 10-15 порцій, які підготовлені для роздачі. Потім у посуд лабораторії санітарно-епідеміологічної станції для аналізу відбирають одну із порцій, що були зважені.

При цьому необхідно записати точну назву продуктів, для приготування конкретної страви необхідних за меню-розкладкою. На пробу, що взята для аналізу, складається акт відбору проби, в якому вказуються: час відбору проби, назва установи, де вона взята; меню-розкладка страв і вихід готової страви; хто проводив відбір; вигляд упаковки; ким опечатана проба і хто з відповідальних осіб від установи громадського харчування був присутній при цьому (шеф-повар, завідувач виробництва, директор їдальні). Акт є супроводжувальним документом для лабораторії і підписується особою, яка відбирає пробу та калькулятором виробництва. В акті вказується лабораторія, в яку направляється проба на дослідження та мета дослідження, що буде проведене.

Додаток 4

Профессионально-важные качества педагогического общения
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНИ МДН-180Ш
I. Техника безопасности при работе в лаборатории органического синтеза
Перелік питань до екзамену
Как превратить освистывание в комплименты
Виды и признаки правонарушения, пути и средства их предупреждения и устранения.
Аудирование
Детей раннего возраста, имеющих кариозные поражения
Тема ХVІІ. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА
Радуйся, именем мужеским назвавшись, немощи женской отрешившаяся.
Огюст Конт як родоначальник соціології.
Понятие и классификация затрат на производство и реализацию продукции
Завадостійкисть систем зв’язку з імпульсно-кодовою модуляцією
Стратегія розвитку корпорації
Постановлением Правительства РФ от 26 марта 2014 г. N 230 в пункт 8 настоящего постановления внесены изменения
Ввод в таблицу вложенных функций
Основи віровчення християнства
Історія формування та діяльності громадських, культурологічних та політичних організацій в українському суспільстві.
Близьким до продажу кредитів є метод сек'юритизації активів.
Трассирование горных дорог по участкам осыпей.
Приемы развития певческих навыков
А. Включення Поділля до складу Великого князівства Литовського.
Учет операций по поступлению материалов.
Главная Страница