Методика відбору проб готової їжі для лабораторного аналізу

Відбір зразків готових страв для подальшого дослідження здійснюється під час їх роздачі людям, тобто перед прийомом їжі. Для більш досконального визначення середньої маси порцій, що відпускаються, зважують 10-15 порцій, які підготовлені для роздачі. Потім у посуд лабораторії санітарно-епідеміологічної станції для аналізу відбирають одну із порцій, що були зважені.

При цьому необхідно записати точну назву продуктів, для приготування конкретної страви необхідних за меню-розкладкою. На пробу, що взята для аналізу, складається акт відбору проби, в якому вказуються: час відбору проби, назва установи, де вона взята; меню-розкладка страв і вихід готової страви; хто проводив відбір; вигляд упаковки; ким опечатана проба і хто з відповідальних осіб від установи громадського харчування був присутній при цьому (шеф-повар, завідувач виробництва, директор їдальні). Акт є супроводжувальним документом для лабораторії і підписується особою, яка відбирає пробу та калькулятором виробництва. В акті вказується лабораторія, в яку направляється проба на дослідження та мета дослідження, що буде проведене.

Додаток 4

Последствия потери идентичности
У ГАЛУЗІ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
Свойства доминантного центра
Урок № 73
Сюжетная задача 3 «Скрытый оазис».
Заводи З випуску
Представлення знань
Формулы полной вероятности и Байеса.
Порядок виконання роботи
В чем эффект от международной специализации?
Особенности личности как опосредующие факторы
Дополнительные меры для людей, страдающих ярко выраженными формами ожирения
Конституційний процес в Україні
Ткани и элементы семенников Расположение
SPORT AND FITNESS. OLYMPIC GAMES
Время производственного процесса
Как это руководство организовано
Harry avoided Black’s eyes. He wasn’t sure, even now, that he’d done the right thing.
Tourist attractions
ГЛАВА 6.1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Через несколько минут, с ружьями за плечами, муж с женой выбрались со двора Турсуна
Игры с куклой и игры в семью
Послідовність здійснення наукового спостереження
Главная Страница