IV. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії з абітурієнтами:

з 10 липня до 28 серпня – з 9.00 до 16.00.

11, 18, 25 липня з 9.00 до 14.00

1, 8 серпня – з 9.00 до 12.00

24 липня, 6 серпня, 7 серпня – з 9.00 до 18.00.

Вихідні дні: 12, 19, 26 липня; 9, 15, 16, 22, 23 серпня 2015 року.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад 24 липня 2015 року (до 18.00)
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань 01 серпня 2015 року (до 12.00)
Строки проведення вступних випробувань 25 липня – 01 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих - перший – не пізніше 12.00 2 серпня 2015 року; - оновлений – не пізніше 12.00 7 серпня 2015 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00 8 серпня 2015 року; за кошти фізичних та юридичних осіб за умови виконання державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 14 серпня 2015 року

4.3. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання за ступенем бакалавра осіб, які здобули ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, ступінь магістра за іншими напрямами підготовки проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів 25 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 26 серпня 2015 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 28 серпня 2015 року4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводяться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів 24 липня 2015 року
Строки проведення вступних екзаменів 25 липня – 01 серпня 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих - не пізніше 12.00 2 серпня 2015 року; - оновлений – не пізніше 12.00 7 серпня 2015 року (формується у разі необхідності)
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 15.00 8 серпня 2015 року; за кошти фізичних, юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму – не пізніше 14 серпня 2015 року

4.5. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2015р.
Закінчення прийому заяв та документів 24 липня 2015р.
Строки проведення вступних випробувань 25 липня – 6 серпня 2015р.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 10 серпня 2015р.
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 14 серпня 2015р.; за кошти фізичних, юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 28 серпня 2015р.
Занятие 12 (1 час): Практическое занятие по теме «Постоянное магнитное поле. Закона Био-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиции. Магнитный поток»
II. Practice the following sentence patterns. Translate them into Russian.
Біохімічні основи розвитку силових і швидкісних якостей
Лекция 17. ИСКУССТВО ПОЗДНЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
Некоторые из исследований “Гротескных голов” Леонардо
Сон, бодрствование и гипноз.
Ерік. Еріктің қандай негізгі қызметтері
Поділ документів за місцем їх складання.
ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Сутність виробничого процесу на підприємстві
ТЕМА 2. ОСНОВНІ ВЧЕННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЮ
Система национальных счетов: сущность и структура
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)
Узел одноименным зацепом ногой.
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ МОЧЕОТДЕЛЕНИЯ
Прием группировок и детализации.
Ex. 17. Make up word combinations.
Как учить ребенка пользоваться разговорными навыками
Сутність та форми міжнародного технологічного обміну
Ранения и закрытые повреждения позвоночника и спинного мозга
Документування надходження та витрачання МШП
Розділ 2. СЕМІНАРСЬКІ І ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ОСНОВ ПЕДАГОГІКИ : МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЛЕКЦІЯ №1
Главная Страница