Адаптація нервової системи до фізичних навантажень

Систематичні заняття спортом і фізичною підготовкою удосконалюють функціональний стан нервової системи та нервово-м'язового апарату, дозволяючи спортсмену оволодіти складними руховими навичками, розвивати швидкість, забезпечувати координацію рухів і т. ін.

Координація рухів при засвоєнні спортивних технічних навичок характеризується погодженням роботи м'язів (синергістів, антагоністів і агоністів), динамічною стабілізацією рухів, які проявляються точними руховими актами, своєчасним виконанням рухів, із максимальною економією часу і сили. У складній координації рухів беруть участь лобні долі великих півкуль мозку, середній мозок, таламус, мозочок, вестибулярний апарат, спинний мозок, руховий аналізатор і всі провідні шляхи, які з'єднують ці відділи нервової системи. При помірних навантаженнях спостерігається нерівномірність діаметру нервових волокон - чергування потовщень і звужень. При інтенсивних навантаженнях розростаються кінцеві закінчення по ходу нервового волокна, збільшується розмір рухових бляшок. Тривалі інтенсивні навантаження приводять до збільшення кількості нервових закінчень (бляшок) до трьох - чотирьох на одне м'язове волокно. Надмірні навантаження викликають стан охоронного гальмування, частина нервових гілочок, які йдуть до м'язового волокна, руйнуються, розміри рухових бляшок зменшуються. Це характерно для етапу перетренованості.

Вегетативна нервова система здійснює регуляцію діяльності всіх вісцеральних систем організму, бере участь у гомеостатичних реакціях, виконує адаптаційно-трофічну функцію. Вегетативна нервова система складається з двох відділів - симпатичного й парасимпатичного, які часто діють антагоністично. У нормі ці відділи знаходяться в рівновазі й динамічній взаємодії. Під впливом спортивного тренування змінюється функціональний стан вегетативної нервової системи. У спортсменів у спокої відмічається перевага тонусу парасимпатичного відділу. Це виявляється сповільненням частоти серцевих скорочень (ЧСС) - брадикардія; зниженням артеріального тиску (АТ)- гіпотонія; сповільненням частоти дихання (брадипноє), що забезпечує економізацію діяльності систем організму. Під час тренування і змагань переважає тонус симпатичного відділу, що сприяє розвитку адаптаційних реакцій організму.

Джерела пізнання римського права
Политология: возникновение, предмет, объект, методы, структура, функции.
Судово-психологічна експертиза в кримінальному процесію
Тема 4. Международная миграция рабочей силы: причины, формы, тенденции.
Регіональні авіаційні транспортні системи
Педагогічний контроль і самоконтроль при дозуванні фізичних навантажень
Недействительность сделок: понятие, природа, значение, последствия совершения
Критерії ефективності організаційної діяльності
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Особливості введення та застосування нового стандарту ДСТУ 8302:2015
Невербальні елементи передачі інформації
Besides the degrees of B.M. and B.S., we have the degree of Doctor of Medicine (M.D.). This degree is a postgraduate qualification ob-
ФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Лекция. Основные модели психотерапии
VOCABULARY NOTES
Тема 3: Джерела міжнародного приватного права
Щодо ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
a. черной металлургии, нефтяной, угольной, химической промышленности, энергетике и машиностроению
Загальні принципи організації інституту адвокатури
Стратегія 1. Провідна роль вищого керівництва в управлінні якістю
Применение специализированных продуктов
Як розуміти звернення громадян
Аналіз рентабельності підприємства
Главная Страница