Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Аналіз регіонального комплексу природних загроз. Аналіз небезпечних гідрологічних процесів та явищ. Підтоплення, затоплення повеневими або паводковими водами в поєднанні з підняттям ґрунтових вод, підтоплення внаслідок затору льоду, вітрові нагони. Вражаючі фактори, характер їхніх проявів та наслідки. Регіональний комплекс природних загроз.
Пожежна безпека. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо вибухонебезпекою. Показники пожежо вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Законодавча база в галузі пожежної безпеки. Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій.
Радіаційна безпека. Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами. Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину. Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. Нормування радіаційної безпеки. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів атомної енергетики.
Хімічна безпека Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини. Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини. Класифікація суб’єктів господарювання і АТО за хімічною небезпекою. Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та вимоги до їхнього розміщення і розвитку
Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. Захисні властивості людського організму. Види поведінки людини та її психічна діяльність: психічні процеси, стани, властивості. Поняття про психоемоційні напруження (стрес). Види напруження. Психотипи за реакцією людей на небезпеку. Частота змін стресових станів у людей, що знаходяться в районі НС.
Методичні підходи до визначення ризику. Статистичний метод. Метод аналогій. Експертні методи оцінювання ризиків. Приклади розрахунків ризиків. Визначення базисних подій.
Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС Показники рівнів небезпеки регіону. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення. Зонування території області за небезпекою підтоплення.
Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС. Відшкодування збитків постраждалим. Страховий механізм відшкодування збитків від НС. Порядок надання фінансової допомоги. Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, регіонального та місцевого резерву. Порядок підготовки матеріалів, на підставі яких надається експертний висновок щодо рівня НС.
Виконання модульної контрольної роботи
Разомreferatxsu.nugaspb.ru umh.deutsch-service.ru tpc.deutsch-service.ru referatthe.nugaspb.ru Главная Страница