Організація та проведення робіт із знезараження після НС. Дезактивуючі, дегазуючі та дезінфікуючі розчини

В результаті техногенних аварій, катастроф, стихійних лих, застосування зброї масового ураження одяг, взуття, техніка, місцевість, будівлі, засоби індивідуального захисту, продукти харчування можуть бути зараженими радіоактивними, небезпечними хімічними та біологічними речовинами.

Знезараження є складовою частиною ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і є комплексом заходів, які проводяться з метою захисту населення, відновлення готовності техніки та невоєнізованих формувань для проведення РНР і підготовки ОГ до виробничої діяльності.

Знезараження – комплекс заходів по дезактивації, дегазації та дезінфекції заражених поверхонь.

Знезараження також включає санітарну обробку людей та ветеринарну обробку тварин.

Дезактивація та профілактика радіаційних уражень

Дезактивація– видалення радіоактивних речовин із забруднених поверхонь, об’єктів до допустимих норм забруднення. Основні способи: механічний та фізико-хімічний .

Механічний спосіб

Дезактивацію ділянок території які мають тверде покриття, можна проводити змиванням радіоактивного пилу струменем води під великим тиском за допомогою поливально-мийних машин або змітанням радіоактивних речовин підмітально-прибиральними машинами.

Ділянки території які не мають твердого покриття, дезактивують зняттям зараженого шару ґрунту завтовшки 5-10 см дорожніми машинами (бульдозерами, грейдерами), засипкою забруднених ділянок шаром чистого ґрунту завтовшки 8-10 см, переорюванням зараженої території плугом на глибину до 20 см, прибиранням снігу та льоду з метою зменшення перенесення радіаційного пилу, з одного місця в інше. Використовують в’яжучі рецептури, які створюють плівку, що перешкоджає пилоутворенню. Пористі матеріали краще дезактивувати за допомогою порохотягів.

В коротком периоде в длительном периоде
Технико-экономическое обоснование эффективности предлагаемых мероприятий
Математическая модель средств измерений в форме передаточных и частотных характеристик
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Программные системы управления производством
Подрядные торги в строительстве или тендерные торги.
Еволюція капіталістичної власності
Конструкции реле и автоматических выключателей
Недра как объект правовой охраны. Юридическое понятие недра
Canada, Australia, New Zealand
Рассказ Андрея, который любил каштаны
Звіт з лабораторної роботи № 2
DUTIES OF ELECTRICAL ENGINEERS
Задача 15
Формирование уставного (складочного) капитала, уставного (паевого) фонда
Симптоматика основных опасных инфекций
Исследование RC-генераторов на базе ОУПТ
В главных ролях: Анна Фомина, Денис Кириллов, Кирилл Ульянов, Роман Жилкин, Алёна Шайтарова, Александр Лазарев
Общие правила представления формул.
Нечто, «вызывающее удивление»
Title of the lesson: The Fly High Review 6
Грунтово-географічне районування України
Фрагмент из работы Аристотеля «О софистических опровержениях»
Главная Страница