Тема 24. Колізійні норми в області сімейного права.

План

1. Шлюб: поняття та умови.

2. Колізійні питання в області сімейного права.

У роботі необхідно звернути увагу на наступні питання: поняття шлюбу в різних правових системах; формальні і матеріальні умови укладення шлюбу, колізійні норми стосовно укладення шлюбу; розірвання шлюбу; законодавство України про шлюбно - сімейні стосунки з "іноземним елементом".

Тема 25. Зобов’язання із правопорушень.

План

1. Колізійні питання деліктних зобов’язань.

2. Застосування шкоди в Україні.

3. Заподіяння шкоди за межами України.

У роботі необхідно звернути увагу на наступні питання: умови наступу деліктного зобов’язання у національно-правових системах, закон місця застосування шкоди - основна колізійна прив’язка, закон місця проживання чи місця знаходження і особливий закон як колізійні прив’язки, застосування шкоди на території України.

Тема 26. Усиновлення. Опіка та піклування у Міжнародному приватному праві.

План

1. Усиновлення у міжнародному приватному праві.

2. Опіка і піклування у міжнародному приватному праві.

У роботі необхідно звернути увагу на наступні питання: поняття усиновлення в міжнародному приватному праві, законодавство України та міжнародні договори з участю України по данним питанням, основні питання усиновлення з "іноземним елементом", поняття опіки і піклування у міжнародному приватному праві, нормативні акти по данному питанню, опука та піклування над українськими громадянами.

Форми та засоби поточного

І підсумкового контролю.

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінки виконання студентами рефератів, отриманих на семінарських заняттях; контрольних робіт; комплексної контрольної роботи.

Якщо студент отримує по контрольній роботі “незадовільно”, йому дозволяється написати її повторно, в позаурочний час, призначений викладачем. Якщо наприкінці семестру студент з контрольних робіт має оцінку “незадовільно”, а також заборгованість по самостійній роботі, то він має бути не допущений до складання заліку.В установлений термін студенту дозволяється ліквідувати заборгованість з дисципліни по спеціальному набору програмованих завдань, які містять в собі питання тем курсу, з яких студент має заборгованість. Тільки після цього він отримує право на складання заліку.

referatvbo.nugaspb.ru refaopf.ostref.ru tmr.deutsch-service.ru referatrtc.nugaspb.ru Главная Страница