Основи і фундаменти опор повітряних ліній

14.13 Вимог цього розділу слід дотримуватись при проектуванні фундаментів за деформа­ціями основ опор: повітряних ліній електропередачі (ПЛ), відкритих розподільних підстанцій напругою від ІкВ і вище (РП), вітроенергоустановок (ВЕУ), антенних споруд зв'язку (AЗ). При проектуванні конструкцій фундаментів опор в особливих умовах будівництва повинні врахо­вуватись додаткові вимоги, викладені у відповідних нормах будівельного проектування згідно з додатком А та розділами 9, 10, 11 цих Норм.

14.14 За характером навантаження опори ПЛ підрозділяють на проміжні, анкерні і кутові. У залежності від напрямку складової навантаження, яка діє на опори, фундаменти опор ПЛ розподіляють на такі, що перекидаються і висмикуються.

14.15 Розрахунок фундаментів ПЛ за деформаціями і несучою здатністю основ виконують для всіх режимів роботи. Визначення нормативних та розрахункових навантажень на фундаменти опор (від проводів, тросів, лінійної арматури тощо), також їх сполучень виконують відповідно до діючих правил влаштування енергоустановок. Динамічну дію поривів вітру на конструкцію опори враховують лише при розрахунку фундаментів за несучою здатністю основи.

14.16 Фундаменти ПЛ, РП, ВЕУ, A3 повинні перевірятись розрахунками:

за деформаціями основ - за величиною:

- середніх, крайових і кутових тисків;

- тиску на покрівлю слабкого шару грунту;

- осідання і крену;

- горизонтальних сил на рівні верха фундаменту;

- кута повороту стояка в рівні поверхні грунту;

за несучою здатністю основи - за:

- міцністю скельної основи;

- міцністю і стійкістю нескельної основи;

- зрушенням по підошві;

- зрушенням по слабкому шару;

- величиною горизонтальних сил на рівні верха фундаменту.

14.17 Конструктивні елементи фундаментів опор усіх видів необхідно перевіряти розрахунками згідно з нормами на проектування залізобетонних конструкцій:

- продавлення плитної частини;

- вигин плити і опори на вплив згинального моменту і поперечної сили;

- утворення і ширину розкриття тріщин.14.18 Розрахунок фундаментів, що висмикуються (анкерних плит), за несучою здатністю основ виконують виходячи з умови

(F – γf ·Gn · cosβ) ≤ γс · Fu,a / γn, (14.1)

де F - розрахункове значення сили, що висмикує, кН;

γf - коефіцієнт надійності за навантаженням, який дорівнює 0,9;

Gn - нормативне значення ваги фундаменту (плити), кН;

β - кут нахилу сили, що висмикує до вертикалі, град;

γс - коефіцієнт умов роботи, який дорівнює 1;

Fu,a - сила граничного опору основи фундаменту, що висмикується, кН, яку визначають згідно з 7.10.2 та додатком Ж;

γn - коефіцієнт надійності за призначенням, який приймають для опор: проміжних прямих - 1,0; анкерних прямих без різниці тяжінь - 1,2; кутових (проміжних і анкерних), анкерних (прямих і кінцевих) з різницею тяжінь, порталів відкритих розподільних пристроїв - 1,3; спеціальних - 1,7.

referattbw.nugaspb.ru director.unoreferat.ru referatrtv.nugaspb.ru require.okref.ru Главная Страница