Основні фактори, які визначають зміст ППФП

Рухову діяльність людини, її трудову активність визначають такі компоненти, як м’язова сила, витривалість, швидкість, координація рухів, здібність до концентрованої та стійкої уваги, реакція вибору та інші психофізичні якості. Всі ці складові також, як й професійні властивості особистості, у визначених умовах та межах можуть бути тренуємими. Психофізіологічне поняття «трудова діяльність» за психофізичними компонентами аналогічне поняттю «спорт». Також сходні й принципові вимоги та умови їх удосконалення.

Отже, конкретний зміст ППФП спирається на психофізичну рівність трудового процесу та фізичної культури і спорту. Завдяки цієї рівності на заняттях фізичною культурою і спортом можна моделювати окремі елементи трудових процесів.

Основні фактори, які визначають конкретний зміст ППФП:

· форми(види) праці спеціалістів даного профілю;

· умови та характер праці;

· режим праці та відпочинку;

· особливості динаміки працездатності спеціалістів у процесі праці та специфіка їх професійного стомлення за захворюваністю.

Основні форми праці – фізична та розумова. Поділення праці на «фізичну» та «розумову» має умовний характер. Однак, таке розділення необхідне. За його допомогою більш легко вивчати динаміку працездатності спеціалістів на протязі робочого дня, а також підібрати засоби фізичної культури і спорту з метою підготовки студентів до майбутньої роботи у професії.

Умови праці (тривалість робочого часу, комфортність виробничої сфери) впливають на підбор засобів фізичної культури і спорту для досягнення високої працездатності та трудової активності людини, визначають конкретний зміст ППФП спеціалістів у визначеній професії.

Характер праці також визначає зміст ППФП, так як, щоб правильно підібрати та використати засоби фізичної культури та спорту, важливо знати, з яким фізичним та емоційним навантаженням працює спеціаліст, яка зона його пересування та ін. Слід враховувати, що характер праці спеціалістів одного та того же профілю може бути різним адже при роботі в одних і тих же умовах, якщо вони виконують неоднакові види професійних робіт та службових функцій. У таких випадках у спеціалістів абсолютно різні психофізичні навантаження, отже потрібні різні прикладні знання, уміння та навички, різноспрямовані рекомендації з використання фізичної культури та спорту у режимі праці та відпочинку.Режим праці та відпочинку впливає на вибір засобів фізичної культури, щоб підтримувати та підвищувати необхідний рівень життєдіяльності та працездатності. Раціональним режимом праці та відпочинку на будь якому виробництві є такий режим, що оптимально сполучає ефективність праці, індивідуальну працездатність та здоров’я працівників.

При розробці відповідних розділів ППФП необхідно знати та враховувати організаційну структуру та особливості виробничого процесу, а також проводити сумісний аналіз робочого та поза робочого часу, оскільки між основною працею та діяльністю людини у вільний час існує об’єктивний зв’язок.

Динаміка працездатності спеціалістів у процесі праці – інтегральний фактор, який визначає конкретний зміст ППФП студентів.

Щоб змоделювати окремі елементи процесу праці шляхом підбору фізичних вправ, необхідно знати особливості динаміки працездатності спеціалістів при виконанні різноманітних видів професійних робіт. Для цього потрібно побудувати «криву» працездатності на основі фіксованих змінень техніко-економічних та психофізичних показників: через визначені відрізки часу вимірюють ті або інші показники виконавця (величину виробництва, час, який витрачений на операцію, психофізіологічні показники пульсу, м’язової сили, показники уваги та ін.). «Крива» працездатності може служити початком у розробці рекомендацій з спрямованого використання засобів фізичної культури як у процесі ППФП, так у режимі праці та відпочинку.

РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ
Розподіл підсистем за процесорами
Макросы и их конструирование
Песня о точках канала желудка светлый ян на ноге
Поверь в целительную силу сердца
Характеристика основных проявлений гибкости
Виберіть 1 найточніший варіант твердження. Абсолютна істина – це
Вопрос 1. Основные предпосылки создания Европейских сообществ и Европейского Союза
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
Блок VI. Коррекционная педагогика
Атрибути людини
Dr. E. Palmer
Економічний словник
Договір найму житлового приміщення в будинку, що належить громадянинові. Особливості зміни, розірвання та прининення договору найму житлового приміщення в будинку, що належить громадянинові.
Активи, що використовуються не більше 1 року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, та вартість яких менше 2500 грн.
Карантинні та інші санітарно-протиепідеміологічні заходи.
Speak about the operating systems given in the text
Загрози фінансовій безпеці фірми.
Основні функції обробки символьних типів
ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ
Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови
Роль оптовых посредников при продвижении товара на рынке и их место в логистической системе
Биологическая роль элементов в зависимости от положения в периодической системе.
Главная Страница