Поняття економічного ризику та його класифікація. Індивідуальне ставлення до ризику. Розв’язання задачі на визначення рівня надійності та ризику системи

I. Питання для перевірки знань:

1. Що являє собою підприємництво, чи пов’язане це поняття з економічним ризиком?

2. Зробіть аналіз визначень ризику. Яке з них, на вашу думку, найбільше відбиває суть ризику? Яке визначення вам найбільше подобається?

3. Із чим пов’язаний ризик підприємницької діяльності у ринкових умовах господарювання?

4. Сформулюйте основні причини економічного ризику в підприємницькій діяльності, окремо проаналізуйте причини ризику різних видів господарської діяльності.

5. Наведіть приклади ризикових ситуацій як у побуті, так і в діяльності підприємства.

6. У чому полягає суперечливість як риса ризику?

7. Із чим пов’язана альтернативність ризику?

8. Назвіть відомі вам класифікації ризику. Що лежить в основі кожного виду класифікації? Які ще види класифікації ризику ви змогли б запропонувати?

9. Розкажіть про основні функції ризику в житті окремої людини і в діяльності підприємства.

10. Розкрийте сутність внутрішніх факторів ризику і наведіть приклади їх впливу на діяльність підприємства.

11. Як можна класифікувати господарюючі суб’єкти за їх ставленням до ризику?

12. Яка людина називається нейтральною до ризику?

13. Як можна схарактеризувати прихильника та супротивника ризику?

14. Що таке плата за ризик?

15. Дайте визначення категорії «винагорода за ризик».

II. Проаналізувати ситуації.

Ситуація 1

Директор державного підприємства СРСР та президент приватної фірми США сперечаються про переваги й недоліки двох систем управління економікою – централізованої та ринкової.

«Даймо спокій іншим сторонам діяльності, а от що стосується ризиків наших і ваших підприємств, – обґрунтовує директор державного підприємства, – то ми маємо разючі переваги. Ваше підприємство від чого тільки не залежить! Змінились ціни чи попит на продукцію на ринку – Ви збанкрутували; підвищилися ціни на сировину для вашої продукції – Ви збанкрутували; зменшив уряд мито на імпорт аналогічної продукції – Ви збанкрутували; впровадив ваш конкурент більш досконалу технологію – Ви збанкрутували. Таких факторів я міг би назвати дуже багато, тобто Ви постійно ризикуєте».Президент фірми дотримувався такої думки, що будь-яке підприємство функціонує в умовах ризику, отже, йому нічого не залишалось, як погодитися з представником централізованої системи управління. «Але ж і ваше підприємство так само не може не залежати від попиту на продукцію та інших факторів, – каже президент, незнайомий із системою централізованого господарювання, – так що ми тут у рівних умовах».

«Помиляєтесь, шановний пане президенте, – відповідає директор. – Перш за все хочу Вас проінформувати, що ціни як на продукцію, котру ми виробляємо, так і на сировину й матеріали, котрі ми отримуємо, встановлюються заздалегідь та не змінюються в процесі виробництва. А що стосується змін попиту на продукцію, то це нашого підприємства аж ніяк на стосується. Для підприємства затверджений план, згідно з яким ми відправляємо продукцію, а підприємства-споживачі її отримують, тому що також мають прийняти продукцію, і перераховують гроші на наш рахунок. Як бачите, жодні варіації попиту на нас на впливають, ми справно отримуємо гроші, а що буде далі з нашою продукцією - то вже не наша справа. Отже, ми працюємо без ризиків».

Президент фірми, впевнений до цього часу в неможливості позбутися фактора ризику, був вражений логікою свого опонента, не знайшов переконливих доказів і подумав: «Невже вони дійсно подолали таку біду ринкових відносин, як ризик?»

Питання

1. Чию точку зору Ви поділяєте?

2. Що б Ви відповіли на місці президента фірми?

3. Чи позбавлено підприємство факторів ризику при централізованій економіці?

4. Схарактеризуйте наслідки ризику, пов’язаного з державним підприємством. Де проявляються ці наслідки?

5. Які фактори ризику, крім описаних, впливають на державні підприємства?

Ситуація 2

Останнім часом в Україні досить активно згідно з реформою банківської системи поряд з банками створюються кредитні спілки. У них нараховується більш високий відсоток по депозитних рахунках порівняно з банками, але повернення самого внеску не гарантується. Перед кожним вкладником постає дилема: мати меншу, але гарантовану суму, або більшу, проте з ризиком втратити сам внесок. На перший погляд, ризику підпорядкований лише внесок, розміщений у кредитній спілці. Які ризики існують у цьому випадку? Обґрунтуйте відповідь.

Ситуація 3

Оскільки державний розподіл випускників вищих навчальних закладів скасовується, то вже не йтиметься про «гарантований збут» державі молодих фахівців. З іншого боку, вищим навчальним закладам надаються широкі права у плануванні своєї діяльності. Отже, виникає необхідність переорієнтувати роботи ВНЗ згідно з потребами замовників. Практично це означає повну перебудову економічних засад діяльності ВНЗ, створення нового економічного механізму вищої освіти. Яким видам ризику буде надано пріоритетне значення при визначенні набору на окрему спеціальність? Хто повинен взяти на себе цей ризик, у яких розмірах?

Завдання для самостійної роботи

1. Дайте характеристику та назвіть причини галузевих ризиків, виберіть якусь галузь і зробіть аналіз її ризиків.

2. Наведіть приклади відомих вам проявів галузевих ризиків.

3. Розгляньте функціонування підприємства нафтопереробної галузі. Які ризики найбільш характерні для такого підприємства?

4. Розгляньте функціонування сільськогосподарського підприємства. Які ризики найбільш характерні для його діяльності?

5. Назвіть основні ризики зовнішньоекономічної діяльності та причини їх виникнення.

6. У книзі Дж. Мінго «Секрети успіху великих компаній, 52 історії зі світу бізнесу і торгівлі», виберіть приклад, що справив на Вас найбільше враження. Назвіть ризики, які доводилося переборювати компаніям на всіх етапах їх діяльності. Проаналізуйте, якою мірою успіх визначався схильністю до ризику, що взяли на себе видатні бізнесмени.

7. Підготуйте реферати з таких тем:

· Ризики зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

· Тести для визначення ставлення людини до ризику.

· Зовнішній борг України та ризик.

8. Дайте відповіді на запитання тесту і порівняйте з відповідями, вміщеними в кінці методичних указівок. Відповіді на тест мають складатися зі слів «так» або «ні».

Тест на схильність до ризику

1. Я б скоріше ризикнув почати власну справу, ніж працювати на когось.

2. Ніколи не піду на таку роботу, де багато відряджень.

3. Якби я почав грати, то ніколи не робив би малих ставок.

4. Мені подобається поліпшувати своє життя за допомогою ідей.

5. Ніколи не кину роботу, не будучи впевненим, що є інша.

6. Я не схильний піти на ризик тільки для того, щоб розширити свій кругозір.

7. Знаючи, що якась конкретна справа може скінчитися невдачею, я не вкладав би в неї коштів, навіть знаючи, що прибуток (виграш) може бути великий.

8. Я не хотів би випробовувати якнайбільше.

9. Я не відчуваю особливої потреби у подіях, що збуджують.

10. Я не маю великої енергії.

11. Я не можу легко продовжувати безліч прибуткових ідей.

12. Я ніколи не бився б об заклад на суму, якої зараз не маю.

13. Мені подобається пропонувати нові ідеї чи концепції, коли реакція на них мого начальника непередбачувана й неясна.

14. Я готовий брати участь лише в таких угодах, які для мене є досить зрозумілими та певними.

15. Менш надійна робота з великим доходом мене приваблює більше, ніж надійна із середнім доходом.

16. Я не дуже незалежної вдачі.

Відповіді на тест подано на с. 37. Не сумуйте, якщо результат вас не задовольнить. Спробуйте відповісти на запитання тесту ще раз після вивчення цього курсу. Можливо, за всіх інших рівних умов результат буде кращим. Отже, з певною часткою ймовірності можна буде сказати, що наші спільні зусилля не були марними, ви набули необхідних знань й просунулися шляхом уміння виправдано ризикувати.

referatrwy.nugaspb.ru rtu.deutsch-service.ru rmv.deutsch-service.ru vqu.deutsch-service.ru Главная Страница