Єдність і відмінність права і моралі

Мораль і право характеризується як спільним призначенням в процесі регулювання суспільних відносин, так різним впливом та значенням у забезпеченні системності суспільства.

Право – це система загальнообов’язкових, формально визначених правил поведінки, що встановлюється державою з метою упорядкування суспільних відносин.

Мораль – система норм поведінки людей, що прийняті більшістю, як загальнообов’язкові, підтримуються завдяки громадській думці і громадському осуду в разі порушення.

Єдність моралі і права ґрунтується на тому, що обидва ці засоби соціального регулювання:

· є соціальними нормами;

· існують у реальній поведінці людини;

· мають за основний зміст права та обов’язки і виробляють повагу до прав і свобод особи;

· протидіють свавіллю і беззаконню;

· певним чином встановлюються, закріплюються та гарантуються.

Відмінність права і моралі

Право Мораль
1. Спосіб запровадження
Приймає державний законодавчий орган згідно зі спеціально визначеним порядком Поступово утворюється в переконаннях людей
2. Ступінь обов’язковості
Обов’язкові для всіх з моменту набрання чинності або з моменту вступу в дію Визначається рівнем усвідомлення норм членами суспільства
3. Сфера дії
Регулюють найважливіші суспільні відносини, що мають загальне значення Врегульовують практично всі відносини людей
4. Форми вияву
Закріплюються в нормативно-правових державних актах Як правило, не закріплюються в офіційних актах
5. Спосіб забезпечення і наслідки порушення
Підтримується державою. Порушення передбачає юридичну відповідальність Підтримується громадською думкою. Порушення викликає громадський суд
Правові норми повинні бути моральними

Мораль і право взаємодоповнюють один одного. Сила законів значно збільшується, якщо закони спираються не тільки на владу, але й на суспільну мораль.

Общая характеристика языка VBS
САМОСТІЙНА РОБОТА
Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества
Павел 1 (внутренняя и внешняя)
Статья 29. Представление избирательных документов для регистрации кандидатов, списка кандидатов
Барокова архітектура
Ставка i называется эффективной годовой ставкой.
Практична робота № 24.
Провідні причини інфаркту міокарда (ГІМ) - це атеросклероз коронарних судин, їх тромбоз і спазм. Рідше зустрічаються запальні поразки судин і розшаровуюча аневризма аорти.
Призначення фінансового ринку
Итоговый тест по курсу социологии (персоналии)
Развитие у детей «чувства веса».
Електроконтактне приварювання стрічки
Гипоплазия временных и постоянных зубов. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика.
Теми рефератів
Королевский апельсиновый бисквит
Тема 1. Введение в финансовый менеджмент
Ron, at the next table, wasn’t having much more luck.
Дидактические принципы и их характеристика
Право особистої приватної власності чоловіка та дружини.
Глава 2. Зигмунд Фрейд и психоанализ.
Функциональная классификация генных мутаций
Особенности управления конфликтами в организациях.
Главная Страница