Єдність і відмінність права і моралі

Мораль і право характеризується як спільним призначенням в процесі регулювання суспільних відносин, так різним впливом та значенням у забезпеченні системності суспільства.

Право – це система загальнообов’язкових, формально визначених правил поведінки, що встановлюється державою з метою упорядкування суспільних відносин.

Мораль – система норм поведінки людей, що прийняті більшістю, як загальнообов’язкові, підтримуються завдяки громадській думці і громадському осуду в разі порушення.

Єдність моралі і права ґрунтується на тому, що обидва ці засоби соціального регулювання:

· є соціальними нормами;

· існують у реальній поведінці людини;

· мають за основний зміст права та обов’язки і виробляють повагу до прав і свобод особи;

· протидіють свавіллю і беззаконню;

· певним чином встановлюються, закріплюються та гарантуються.

Відмінність права і моралі

Право Мораль
1. Спосіб запровадження
Приймає державний законодавчий орган згідно зі спеціально визначеним порядком Поступово утворюється в переконаннях людей
2. Ступінь обов’язковості
Обов’язкові для всіх з моменту набрання чинності або з моменту вступу в дію Визначається рівнем усвідомлення норм членами суспільства
3. Сфера дії
Регулюють найважливіші суспільні відносини, що мають загальне значення Врегульовують практично всі відносини людей
4. Форми вияву
Закріплюються в нормативно-правових державних актах Як правило, не закріплюються в офіційних актах
5. Спосіб забезпечення і наслідки порушення
Підтримується державою. Порушення передбачає юридичну відповідальність Підтримується громадською думкою. Порушення викликає громадський суд
Правові норми повинні бути моральними

Мораль і право взаємодоповнюють один одного. Сила законів значно збільшується, якщо закони спираються не тільки на владу, але й на суспільну мораль.

Данные опроса показали, что большая часть из опрошенных не знают о КМ, о проблемах связанных с ним.
ПІДПРИЄМСТВ
Методы исследования произношения и фиксации результатов.
Пятое февраля. Битва на Медовом Холме
Понятие и виды кредитных организаций
This publication was supported under a grant funded by the Program of Individual Research of The John and Catherine MacArthur Foundation (grant N 03-77894-000-GSS). 20 страница
Організаційні основи функціонування фінансів підприємств.
Голова кашалота – порівняльний опис
Механизмы восприятия межгруппового общения.
Міжнародна організація праці (МОП)
Шоки совокупного предложения
Типологія туризму. Категорії туризму
Воспитание фонематического слуха и слухового внимания
Стратегия и тактика обновления производства
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ
За характером використання 6. За способом 7. За впливом водокористувачів
Тема 7. Общая характеристика периода новорожденности
Magisterstudium in Deutschland
Категорії моральної самосвідомості. Категорія совісті
III.2.2. ВЕТВЛЕНИЕ ПОЛНОЙ ФОРМЫ
Транспортна задача за загальним критерієм вартості
Глава 5. Социальная психология как наука, ее структура и история становления
Учет поступления производственных запасов
Главная Страница