Захист контрольних робіт може проводитись усно при співбесіді з викладачем або письмово у вигляді тестів. Викладачем оцінюється виконання робіт і їх захист.

Контрольна робота № I

Задача 1. Розрахунок простого розгалуженого лінійного електричного кола постійного струму з одним джерелом ЕРС

Вихідні дані та завдання

Для електричного кола, зображеного на рисунку 1.1.1., визначити струми і скласти баланс потужності. Визначити показання вольтметру, якщо його включити паралельно резистору R6.

Значення опорів резисторів і напруги на вхідних затискачах кола приведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Варіант U, B Опори, Ом
R1 R2 R3 R4 R5 R6
I

Охорони праці
РАЗВИТИЕ ПРАВА В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.
Загальні відомості.
Мотивация и эффективность труда
Напрямки симптоматичної терапії при риніті-ГРЗ
I. Starting up
Соціальна допомога
Тема: Учет труда и заработной платы
Понятие, признаки, формы и виды хищения. Предмет хищения.
Дмитриевский район Курской области
Влияние параметров микроклимата на организм человека.
Спільні підприємства являють собою: (10)
Особенности поведения и ориентировочно-исследовательской деятельности детей при установлении связи слова с предметом
Тема 4. Исследования в современном менеджменте.
GENERAL NOTION OF PSYCHOLOGY AS A SCIENCE
Методы начисления аммортизации основных средств в РФ
Коррекционная программа, осуществляемая психологом
Поняття про рефлекс. Будова рефлекторної дуги та її ланок.
Text 1. The House: Where We Live. Introductory text
Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.
Тенденции глобализации политический процессов.
Решение типовых задач к теме 1.7.: Методы изучения взаимосвязи социально-экономических явлений.
Понятийная схема конфликта в организации
Главная Страница