Захист контрольних робіт може проводитись усно при співбесіді з викладачем або письмово у вигляді тестів. Викладачем оцінюється виконання робіт і їх захист.

Контрольна робота № I

Задача 1. Розрахунок простого розгалуженого лінійного електричного кола постійного струму з одним джерелом ЕРС

Вихідні дані та завдання

Для електричного кола, зображеного на рисунку 1.1.1., визначити струми і скласти баланс потужності. Визначити показання вольтметру, якщо його включити паралельно резистору R6.

Значення опорів резисторів і напруги на вхідних затискачах кола приведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Варіант U, B Опори, Ом
R1 R2 R3 R4 R5 R6
I

referattrb.nugaspb.ru referatxpz.nugaspb.ru tis.deutsch-service.ru referatvep.nugaspb.ru Главная Страница