Етичні виміри життя та смерті. Благоговіння перед життям

Етика благоговіння перед життям – напрямок, що виник в XX ст. і пов'язаний з ім'ям найбільшого гуманіста сучасності – Альберта Швейцера, лауреата Нобелівської премії миру (1875-1965).

«Один раз сонячним літнім ранком, коли – а це було в 1896 році – я прокинувся в Гюнсбасі під час канікул на Троіцин день, мені в голову прийшла думка, що я не смію розглядати це щастя як щось саме собою що розуміється, а повинен за нього чимось відплатити. Роздумуючи над цим я прийшов до висновку, що було б виправданим до тридцяти років жити заради наук і мистецтв, щоб потім присвятити себе безпосередньому служінню людині». Той, хто написав ці рядки на той час мав двадцять три роки. Через вісім років він приступив до виконання прийнятого рішення. А. Швейцер був щасливий і талановитий, до тридцяти років він був авторитетним теологом, відомим органістом, і його ще чекало велике майбутнє. Але зненацька для всіх професор Стразьбургського університету стає студентом і наступні шість років свого життя вивчає медицину – глибоко і серйозно, тому що по-іншому не вміє. Важко сказати, що викликало серед друзів і колег більше обурення і нерозуміння: рішення перемінити професію чи намір, закінчивши навчання, залишити Європу і виїхати працювати лікарем в Африку. Його відговорювали, перестерігали, навіть намагалися оголосити божевільним, але А. Швейцер був твердий. Тут важливо підкреслити, що він діяв не під впливом хвилинного настрою і це не було втечею від себе, а був шлях до себе. Система поглядів і система життя формувалися одночасно. А. Швейцер безпосередньо втілював у реальність власну етичну теорію.

Так почався життя-подвиг, життя-легенда подвижника і гуманіста, людини релігійної, але тверезо мислячої, явного раціоналіста, скоріше прагматика, ніж романтика, який відчув у собі силу піти своїм шляхом. А. Швейцера обвинувачували в індивідуалізмі, у небажанні миритися з існуючими традиціями у взаєминах між людьми різних рас. Зрівнюючи людей, стверджуючи рівноцінність усіх людських життів, він викликав на себе гнів співвітчизників-європейців. Мало хто виявився здатним зрозуміти тоді щире значення подвижницької діяльності А. Швейцера.Звернемося тепер до основних ідей оригінальної етичної концепції Швейцера. Її основний принцип – благоговіння перед життям у будь-якій формі, збереження життя, полегшення страждань. Духовне життя, на думку Швейцера, йде нам назустріч у природному бутті. Благоговіння перед життям відноситься і до природних, і до духовних явищ, преклоніння перед природним життям необхідно спричиняє преклоніння перед життям духовної.

Об'єктом морального відношення для Швейцера стає будь-яке життя – людини, природи, тваринного світу, мікроорганізмів. Він робить рівною моральну цінність всіх існуючих форм життя. При цьому він зовсім не вважає, що життя людини і життя тварини мають однакове значення, а життя істот, що стоять на нижчому щаблі еволюційного розвитку, прирівнюється до життя тих, що знаходяться на вищому щаблі розвитку. Він тверезо і раціоналістично описує ситуацію морального вибору, так добре відому кожному, вказуючи, що знаходячись разом із усіма живими істотами під дією закону самозбереження життя, людина все частіше виявляється в птановищі, коли вона може зберегти своє життя, як і життя взагалі, тільки за рахунок іншого життя. Проте, якщо вона керується етикою благоговіння перед життям, то наносить шкоду життю і знищує його лише під тиском необхідності і ніколи не робить це бездумно. Там, де вона вільна вибирати, людина шукає стан, у якому вона могла б допомогти життю і відвести від нього погрозу страждання і знищення.

А. Швейцер підкреслює релігійний характер свого світогляду, убачаючи явно позитивні результати взаємодії і взаємопроникнення християнської моральності і раціоналістичного способу осмислення світу. Релігійно орієнтована діяльна етика любові і духовна самозаглибленість, на думку А. Швейцера, роблять світогляд благоговіння перед життям близьким християнському світогляду. Тим самим для християнства і раціонального мислення створюється можливість вступити один з одним у більш продуктивні відносини, чим це було дотепер.

Примітно, що А. Швейцер не ідеалізує християнство, не переоцінює його можливості, він навіть дорікає християнство в деякій подвійності і непослідовності. З одного боку, говорить він, християнство століттями проповідувало заповіді любові і милосердя, з іншого боку, воно не повставало ні проти рабства, ні проти катувань, ні проти багать, на яких спалювали відьом і єретиків. Сучасне християнство, на думку А. Швейцера, безсиле в боротьбі зі злом, зокрема з діяльністю державних структур, що принижують людське достоїнство і зазіхають на саме людське життя. Християнство намагається пристосуватися до духу часу, зміцнює свої організаційні структури, але з досягненням зовнішньої могутності втрачає свою духовну силу.

Розвиваючи свою ідею альтруїзму, А. Швейцер розвиває думку про самозречення як засіб активної добротворчої діяльності (саме засобі, а не меті). Самозречення, в розумінні Швейцера, не знецінює людину як особистість, не обкрадає її духовно, але дозволяє їй звільнитися від егоїзму, упередженості і зайвого суб'єктивізму в оцінці чужих учинків, від прагнення судити і засуджувати інших, платити за зло злом, мститися і т.п. Але з цбого не випливає, що не потрібно боротися зі злом: боротися необхідно, але не засобами зла, не осудом, не помстою, а за допомогою припинення поширення зла, а іноді і просто виключенням його з зони уваги і моральної оцінки.

Дуже цікаво аргументована у А. Швейцера ідея про необхідність прощення. А. Швейцер тлумачить прощення як засіб недопущення зла в людську душу: «Я взагалі не прощаю, я не доводжу до цього». Тобто він свідомо не ставить себе на місце ображеного, обманутого, хоча визнає, що стосовно нього був виявлений наклеп, ненависть, неправда і т.д. Він виводить себе за рамки ситуації, а саму ситуацію, де відношення до нього носить явно негативний характер, навмисно не робить об'єктом моральної оцінки. Він дозволяє собі зневажити злом, і тим самим зло ніби скасовує, навіть виключає. Такий спосіб недопущення зла дозволяє позбавити людину від мук морального вибору, потреби обґрунтування (нехай навіть для самого себе) необхідності прощення.

А. Швейцер постійно зміщує звичні акценти. Він переводить нашу увагу зі зла на добро і фіксує в нашій свідомості останнє. Він не засуджує бездіяльність, але активно підтримує всяку дію, спрямовану на збереження життя. Він узагалі нікого нізащо не засуджує (по тій же причині, що і «не прощає» – не допускає себе до осуду). Психологічно він мислить і діє дуже вірно, фіксуючи у свідомості людини позитивні моменти і як би не зауважуючи (і цим заперечуючи) негативні. Він ніби хоче сказати нам: так, зло є, але чи варто про нього говорити, чи варто витрачати своє життя на настільки марне заняття і чи не краще присвятити її активному творенню добра?

Ми не знайдемо у А. Швейцера нічого схожого на моральну регламентацію, але знайдемо чітке визначення мети і напрямку життєвої діяльності. Він вказує, що етика благоговіння перед життям змушує нас відчути безмежно велику відповідальність. Вона не дає нам готового рецепта дозволеного самозбереження, вона наказує нам у кожному окремому випадку полемізувати з абсолютною етикою самозречення. У відповідності з відповідальністю, що я відчуваю, я повинен вирішити, що я повинен пожертвувати від мого життя, моєї власності, мого права, мого щастя, мого часу, мого спокою і що я повинен залишити собі. У той же час Швейцер вважає, що не потрібно засуджувати людей, якщо вони почувають себе вільними від боргу самозречення заради інших людей. За кожним визнається право вибрати свій шлях і пройти його.

А. Швейцер вважав свою етику програмою індивідуальної дії, безпосереднього служіння людям, вважав, що вона спонукає людей виявляти цікавість до інших і віддавати їм частку свого життя, любові, участі, доброти. У цьому А. Швейцер бачить обов’язок кожної людини незалежно від її професійної приналежності і суспільного становища.

Етика благоговіння перед життям у більшому ступені практика, ніж теорія, вона має чітко виражену орієнтацію на активну цілеспрямовану дію, метою якої є збереження всіх існуючих форм життя, самовіддане служіння людині. Те, до чого інші моралісти лише закликали, А. Швейцер обрав справою свого життя. Його раціоналізм, його воля, його знання і моральна орієнтація сконцентрувалися на одній конкретній справі і дали небачені результати.

referattia.nugaspb.ru refaldi.ostref.ru refapel.ostref.ru refamjv.ostref.ru Главная Страница