ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ.ЗЛОЧИН ,ПРОСТУПКИ.

Види правопорушень за ступенем суспільної небезпечності (шкідливості)
Проступок Злочини
— відрізняються від злочинів меншим ступенем суспільної небезпечності - відрізняються від проступків підвищеним ступенем суспільної небезпечності

Проступки-делікти (лат. delictum — проступок) — це правопорушення, що завдають шкоди особі, суспільству, державі і є підставою для притягнення правопорушника до передбаченої законом відповідальності. Проступки можуть бути: конституційні, дисциплінарні, адміністративні, матеріальні, цивільно-правові.

Конституційні проступки — це суспільне небезпечні протиправні діяння, які полягають у винному (умисному чи необережному) заподіянні шкоди порядку організації і діяльності органів влади і управління, конституційним правам і свободам громадян, але не мають ознак складу злочину.

Дисциплінарні проступки — це суспільне небезпечні протиправні діяння, які полягають у невиконанні робітником, службовцем, військовослужбовцем, студентом виробничих, службових, військових або учбових обов'язків, порушенні правил внутрішнього трудового розпорядку. Підрив трудової дисципліни завдає шкоди нормальній діяльності підприємств, установ, організацій і спричиняє дисциплінарну відповідальність.

Адміністративні проступки — це суспільне небезпечні протиправні діяння, які полягають у винному (умисному чи необережному) посяганні на суспільні відносини, що складаються у сфері державного управління і охороняються законом. Адміністративними проступками є вчинки, що заважають здійсненню нормальної виконавчої і розпорядчої діяльності державних і громадських органів і організацій, посягають на суспільний або державний порядок, власність, права і законні інтереси громадян.

Кримінальний злочин — це передбачене кримінальним законом суспільне небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), яка полягає у посяганні на суспільний лад держави, її політичну і економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян, а так само інше суспільне небезпечне діяння, передбачене кримінальним законом, яке полягає в посяганні на правопорядок (наприклад, вбивство людини).

Якщо суспільне небезпечний проступок не заборонений кримінальним законом, він злочином не визнається.

Якщо проступок має всі ознаки, перелічені в кримінальному законодавстві, але не має підвищеного ступеня суспільної небезпечності, він також не може бути визнаний злочином.

Про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органами дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду
Теоретический материал для практического занятия № 8
Тема 5. Организация информации
Консолидирование задолженности
Экономическая сущность и специфика рынка труда
Состояния, обусловленные рассеянным склерозом
Призначення балансу та його види.
Финансирования в зависимости от задач бизнеса
Линейно – функциональная структура
Поняття та закріплення в Заруб країнах принципу правової держави .
Тема 14. Алгоритмизация в профессиональной деятельности экономиста
Место социальных работников.
Статья 37. Местная администрация
ШОК И ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ
Економічна природа бюджетного дефіциту і його причини
Тема. Економічні категорії та закони
АПВ з уловлюванням синхронізму
Природно-географічне середовище МЕВ
Методические указания по решению задачи
Відсоток пацієнтів, для яких отримано інформацію про медичний стан протягом звітного періоду
Історія розвитку музейної справи в Україні
Порівняння документів.
Лабораторная работа №8. Регенерация цифровых сигналов при приёме
Главная Страница