ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ.ЗЛОЧИН ,ПРОСТУПКИ.

Види правопорушень за ступенем суспільної небезпечності (шкідливості)
Проступок Злочини
— відрізняються від злочинів меншим ступенем суспільної небезпечності - відрізняються від проступків підвищеним ступенем суспільної небезпечності

Проступки-делікти (лат. delictum — проступок) — це правопорушення, що завдають шкоди особі, суспільству, державі і є підставою для притягнення правопорушника до передбаченої законом відповідальності. Проступки можуть бути: конституційні, дисциплінарні, адміністративні, матеріальні, цивільно-правові.

Конституційні проступки — це суспільне небезпечні протиправні діяння, які полягають у винному (умисному чи необережному) заподіянні шкоди порядку організації і діяльності органів влади і управління, конституційним правам і свободам громадян, але не мають ознак складу злочину.

Дисциплінарні проступки — це суспільне небезпечні протиправні діяння, які полягають у невиконанні робітником, службовцем, військовослужбовцем, студентом виробничих, службових, військових або учбових обов'язків, порушенні правил внутрішнього трудового розпорядку. Підрив трудової дисципліни завдає шкоди нормальній діяльності підприємств, установ, організацій і спричиняє дисциплінарну відповідальність.

Адміністративні проступки — це суспільне небезпечні протиправні діяння, які полягають у винному (умисному чи необережному) посяганні на суспільні відносини, що складаються у сфері державного управління і охороняються законом. Адміністративними проступками є вчинки, що заважають здійсненню нормальної виконавчої і розпорядчої діяльності державних і громадських органів і організацій, посягають на суспільний або державний порядок, власність, права і законні інтереси громадян.

Кримінальний злочин — це передбачене кримінальним законом суспільне небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), яка полягає у посяганні на суспільний лад держави, її політичну і економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян, а так само інше суспільне небезпечне діяння, передбачене кримінальним законом, яке полягає в посяганні на правопорядок (наприклад, вбивство людини).

Якщо суспільне небезпечний проступок не заборонений кримінальним законом, він злочином не визнається.

Якщо проступок має всі ознаки, перелічені в кримінальному законодавстві, але не має підвищеного ступеня суспільної небезпечності, він також не може бути визнаний злочином.

Приклад 3.1. Відпущено на виробництво виробничі запаси на суму
Объект обложения и НДС. Операции, не подлежащие обложению НДС.
Упрочняющая термическая обработка стали 30ХГСА .
Защитные сооружения гражданской обороны
XII. Заупокойное бдение у гроба мамаши Фрюлинг
Небесное происхождение богов и людей
На семью Коллинриджев стали обрушиваться беды.
С таможенной территории РФ Банком России
Тема 27. Эластичность спроса и предложения.
Чтобы сделать хорошие прямые строчки на деликатных тканях, нужно используют прямострочную лапку «AU-112»
Діаграма № 5.1. Співвідношення між числовими множинами Q, Z, N
Перебіг подій у 1941-1942 рр.
Никогда не знаешь, кто виноват в конфликте, кто задел или кто отреагировал
Обьективное значение (далее О.З.)
Современное социально-экономическое и политическое развитие России.
Асинхронний лічильник з модулем 10
Выберите правильный ответ, характеризующий репродукцию вируса иммунодефицита человека.
БИБЛИОГРАФИЯ
VIII. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ
Специальность 050146 «Преподавание в начальных классах»
Завдання, вправи, тести
Предмет и методология анализа идеологии белорусского государства.
Визначення суми ввібраних основ
Главная Страница