В - ВПП

С = ---------------- (7)

Пр

де:

С - собівартість 1ц приросту

В - фактичні витрати на утримання

ВПП - вартість побічної продукції

Пр - приріст живої маси, ц

Методика розрахунку приросту живої маси представлена на рис.3.2


Рис. 3.2 Визначення приросту живої маси тварин

Собівартість 1 ц живої маси визначають за формулою:

ВП

С = --------- ( 8 )

ЖМ

де:

С - собівартість 1 ц живої маси

ВП - вартість поголів’я

ЖМ - жива маса , ц

Для визначення вартості поголів’я користуються формулою:

ВП = В - ВПП + БВ п + БВ н + ВПр (9)

де:

ВП - вартість поголів’я,

В - витрати на дорощування і відгодівлю за звітний рік ,

ВПП - вартість побічної продукції,

БВ п - балансова вартість тварин на початок року,

БВ н - вартість тварин, надійшовши протягом року на дорощування,

ВПр - вартість приплоду поточного року ( без вартості загиблих тварин ).

Жива маса тварин визначається за формулою:

ЖМ = ЖМ к + ЖМ в ( 10 )

де :

ЖМ - жива маса тварин,

ЖМ к - жива маса тварин в залишку на кінець року,

ЖМ в - жива маса поголів’я, що вибуло, без маси падежу.

За фактичною собівартістю 1 ц живої маси обліковують худобу, що реалізується, переводиться до основного стада, залишається на кінець року на відгодівлі. Аналогічно визначається собівартість живої маси для інших груп тварин (свині , вівці і т.д.) Вартість худоби, що загинула внаслідок стихійного лиха , відноситься до надзвичайних витрат, а при загибелі з інших причин ( крім віднесених на МВО ) – відображається окремою статтею у складі витрат на утримання відповідних видів і груп тварин.

q Свинарство

В спеціалізованих господарствах по групі основне стадо визначають с/в 1 ц приросту та 1 гол приплоду і с/в 1 ц живої маси поросят на момент відлучення від свиноматок за формулами :

Планування та контроль потреби в матеріально-енергетичних ресурсах
Подбор литературы и источников информации
Методи складання прогнозних фінансових звітів
Підготовка ґрунту під посадку садів.
Вміст кормових одиниць та перетравного протеїну в сільськогосподарській продукції
Структурно-генетический аспект науки (факт, идея, проблема, гипотеза, закон, теория).
Модель «Делового совершенства»
Риторика еллінської Греції
ТЕМА 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКМХ АНИОНОВ
Помогите ребёнку расслабиться
Biography briefly
Пустые бухгалтерские бланки Украина 0.9.5 бета
Філософія свідомості та самосвідомості
Підготовка нівелірів і нівелірних рейок до роботи
Повторение теоретического материала
Тема 3. Учение о личности преступника
Активні променеві ІЧ-системи
Економічна суть кредиту
Косноязычие Механическая дислалия Ринолалия
Встановка PHP
Методи дослідження.
Рома поворачивается на Свету. Смотрит на неё. Долго смеётся.
Главная Страница