Огляд апаратних можливостей AVR

Зміст

1 Особливості AVR-мікроконтролерів..................................................... 5

1.1 Огляд апаратних можливостей AVR.............................................. 6

1.2 Огляд архітектури AVR.................................................................. 6

1.3 Особливості процесорного ядра................................................... 10

1.3.1 Архітектура процесорного ядра............................................ 10

1.3.2 Регістровий файл..................................................................... 11

1.3.3 Система команд....................................................................... 13

1.4 Види пам'яті AVR.......................................................................... 13

1.4.1 FLASH-пам'ять програм......................................................... 13

1.4.2 EEPROM пам'ять даних.......................................................... 14

1.4.3 Внутрішня оперативна пам'ять SRAM.................................. 15

1.5 Внутрішній тактовий генератор AVR.......................................... 16

1.6 Сторожовий таймер....................................................................... 17

1.7 Таймери/лічильники...................................................................... 17

1.8 Годинник реального часу (RTC)................................................... 18

1.9 Порти введення/виведення............................................................ 19

1.10 Універсальний асинхронний приймач-передавач...................... 20

1.11 Аналоговий компаратор............................................................. 20

1.12 Аналого - цифровий перетворювач............................................ 21

1.13 Режими зниженого енергоспоживання....................................... 21

1.14 Напруга живлення, температурні діапазони.............................. 22

2 Assembler для AVR.............................................................................. 23

2.1 Початкові коди............................................................................... 232.2 Інструкції процесорів AVR........................................................... 24

2.3 Директиви асемблера..................................................................... 29

2.3.1 BYTE – Зарезервувати байти в SRAM.................................. 29

2.3.2 CSEG - Програмний сегмент.................................................. 30

2.3.3 DB - Зарезервувати байти у FLASH або EEPROM............... 31

2.3.4 DEF - Призначити регістру символічне ім'я.......................... 31

2.3.5 DEVICE - Визначити пристрій для якого компілюється програма 32

2.3.6 DSEG - Сегмент даних............................................................ 32

2.3.7 DW – Зарезервувати слова у FLASH або EEPROM............. 33

2.3.8 ENDMACRO - Кінець макросу.............................................. 33

2.3.9 EQU - Встановити постійний вираз........................................ 34

2.3.10 ESEG - Сегмент EEPROM.................................................... 34

2.3.11 EXIT - Вийти з файлу........................................................... 35

2.3.12 INCLUDE - Вкласти інший файл.......................................... 35

2.3.13 LIST - Включити генерацію лістингу................................... 35

2.3.14 LISTMAC - Включити розгортання макросів в лістингу.... 36

2.3.15 MACRO - Почало макросу................................................... 36

2.3.16 NOLIST - Вимкнути генерацію лістингу.............................. 37

2.3.17 ORG - Встановити положення в сегменті............................. 37

2.3.18 SET – Задати змінній значення............................................ 38

2.4 Вирази............................................................................................ 38

2.4.1 Операнди................................................................................. 38

2.4.2 Оператори............................................................................... 39

2.4.3 Функції..................................................................................... 44

3 Пояснення до завдання......................................................................... 45

3.1 Зміст завдання................................................................................ 45

3.2 Варіанти завдання......................................................................... 46

3.3 Вказівки до виконання контрольної роботи................................ 46

3.4 Приклад ініціалізації UART.......................................................... 47

3.4.1 Аналіз функціональної схеми UART..................................... 47

3.4.2 Приклад складання керуючих байтів.................................... 54

Література................................................................................................ 57

Основна література............................................................................. 57

Допоміжна література......................................................................... 57

Ресурси мережі Internet....................................................................... 57


1 Особливості AVR-мікроконтролерів

8-розрядні високопродуктивні RISC-мікроконтролери загального призначення виробництва Atmel Corp., об'єднані загальною маркою AVR. Серійне виробництво AVR почалося у 1996 році, а в теперішній час в серійному виробництві у Atmel знаходяться три сімейства AVR - "tiny", "classic" та "mega".

Остаточний вибір розробником тієї або іншої мікропроцесорної платформи для реалізації свого завдання залежить, від великого числа різноманітних чинників, включаючи економічні. Але, звично, першорядною умовою залишається отримання максимально вигідного співвідношення "ціна - продуктивність - енергоспоживання", визначуваного складністю вирішуваної задачі. Мабуть, ця обставина і стала поштовхом до розробки у середині 1990-х нового 8-розрядного мікроконтролера. На справжній момент співвідношення "ціна - продуктивність - енергоспоживання" для AVR є одним з кращих на світовому ринку 8-розрядних мікроконтролерів.

Області застосування AVR багатогранні. Для сімейства "tiny" - це інтелектуальні автомобільні датчики різного призначення, іграшки, ігрові приставки, материнські плати персональних комп'ютерів, контролери захисту доступу в мобільних телефонах, зарядні пристрої, детектори диму і полум'я, побутова техніка, різноманітні інфрачервоні пульти дистанційного керування. Для сімейства "classic" - це модеми різних типів, сучасні зарядні пристрої, вироби класу Smart Cards і пристрої читання для них, супутникові навігаційні системи для визначення місцеположення автомобілів на трасі, складна побутова техніка, пульти дистанційного керування, мережеві карти, материнські плати комп'ютерів, стільникові телефони нового покоління, а також різні і різноманітні промислові системи контролю і управління. Для "mega" AVR - це аналогові (NMT, ETACS, AMPS) і цифрові (GSM, CDMA) мобільні телефони, принтери і ключові контролери для них, контролери апаратів факсимільного зв'язку і ксероксів, контролери сучасних дискових накопичувачів, CD-ROM і т.п.

Огляд апаратних можливостей AVR

Розглянемо апаратні можливості деяких моделей сімейства AVR, які зведені для різних сімейств у табл. 1.

Умовні позначення в таблицях:

FLASHROM- об'єм незалежної пам'яті програм (у кілобайтах);

EEPROM- об'єм незалежної пам'яті даних (у байтах);

RAM- об'єм статичної пам'яті даних (у байтах);

ISP- можливість програмування мікроконтролера в системі (на цільовій платі) при основній напрузі живлення;

JTAG- вбудований JTAG - інтерфейс;

I/O (pins) - максимальна кількість доступних ліній введення/виведення;

8/16-bit Timer- розрядність і кількість таймерів/лічильників;

AC- аналоговий компаратор;

ADC (channels) - кількість каналів аналого-цифрового перетворення;

UART- асинхронний послідовний приймач-передавач;

SPI- синхронний трипровідній послідовний інтерфейс;

I2C- двопровідній послідовний інтерфейс;

PWM (channels) - кількість незалежних каналів широтно-імпульсної модуляції;

Vcc- діапазон робочої напруги живлення (у вольтах);

Clock- діапазон робочих частот (у мегагерцах);

referatvsb.nugaspb.ru swx.deutsch-service.ru analysis.refepic.ru referatvlr.nugaspb.ru Главная Страница