Педагогічні вимоги до дидактичних вправ

(за Є.І.Тихеєвою)

• Правильний добір дидактичних вправ відповідно до помилок, що трапля­ються в дитячому мовленні;

• дидактична вправа повинна мати чітко визначену мету, основне навчальне завдання (наприклад, дидактична гра на засвоєння дітьми прийменників або дієслівних форм);

• матеріал до дидактичної вправи слід добирати так, щоб діти мали можли­вість зіставляти правильні й неправильні форми, щоб у ньому були не лише ті граматичні форми, в яких діти допускають помилки, а й інші близькі гра­матичні форми, раніше засвоєні дітьми (червоне яблуко, червоний прапорець, червона стрічка};

• кожна дидактична вправа має стимулювати дитячу думку, сприяти розвит­ку мислення;

• будувати дидактичну вправу потрібно на знайомому дітям матеріалі, пов'язаному з їхнім життям і діяльністю;

• у дидактичних вправах потрібно передбачити наочний матеріал;

• дидактичні вправи слід проводити жваво, цікаво, використовуючи ігровий прийом.

• Здітьми якого віку доцільно проводити дидактичні вправи? Чим вони відрізняються від дидактичних ігор?

Завдання для самостійної роботи

ТЕМАТИКА ІНДЗ

• Значення засвоєння граматичної будови мовлення для мовленнєвого розвитку дітей та підготовки їх до школи.

• Становлення граматичної будови мовлення у дітей раннього віку.

• Особливості засвоєння дітьми речень.

• Закономірності засвоєння граматичних значень дітьми дошкільного віку.

• Типові граматичні помилки в мовленні дітей.

• Дитяче словотворення, його характеристика, види, типи, причини цього явища.

• Завдання й зміст формуванні граматичної правильності мовлення у дітей.

• Шляхи формування граматичної правильності мовлення у дітей дошкільного віку.

• Методи і прийоми формування граматичної правильності мовлення у процесі режимних моментів та на заняттях з інших розділів програми.

• Формування граматичної компетенції дітей дошкільного віку.

• Дидактичні ігри та вправи — провідний метод формування граматичної правиль­ності мовлення у дошкільників.

• Дослідження формування граматичної правильності мовлення у дітей.

• Використання казок у формуванні граматичної правильності мовлення дошкіль­ників.

• Формування граматичної правильності мовлення у процесі режимних момента».

• К.Чуковський про дитяче словотворення.

• Словесна творчість дітей.

refanke.ostref.ru refalvr.ostref.ru refaoap.ostref.ru rzq.deutsch-service.ru Главная Страница