Властивості вод Світового океану

1. Наведіть приклади речовин, що легко розчиняються у воді.

2. Якою є на смак морська вода?

Температура води. Світовий океан отримує від Сонця багато тепла. Але сонячне проміння нагріває тільки поверхневий шар води. Його температура в різних районах океану неоднакова. Температура поверхневого шару води залежить від клімату і знижується від екватора до полюсів. Найвища температура +25…27 0С – в екваторіальних і тропічних широтах з жарким кліматом. Найнижча (–1,8 0С) – в полярних районах з холодним кліматом.

При від’ємних температурах прісна вода річок і озер замерзає. Температура ж замерзання солоної води нижча і становить –2 0С. Тому води Світового океану вкриваються льодом тільки в полярних районах. Крига постійно вкриває лише центральну частину Північного Льодовитого океану та оточує Антарктиду. Взимку льодовий покрив розширюється, влітку скорочується.

Крім цього в океанах є плаваючі льоди, що відколюються від льодового покриву Антарктиди і островів полярних широт. Морські течії і вітри переміщують їх у помірні широти, де вони поступово тануть.

Температура води змінюється і з глибиною: чим глибше, тим вода холодніша. Глибше 1000 м температура завжди +2…+3 0С. На дні глибоководих западин вона становить 0 0С. У середньому ж температура всієї маси океанічної води становить лише 4 0С. Теплі води зосереджені у відносно тонкому поверхневому шарі приблизно 100-метрової товщини. До такої глибини проникає і сонячне світло, глибше – панує темрява. Отже, океан – холодний, солоний і темний.

Упражнение 7. Как стать прозрачным
Столкновение цивилизаций: неоатлантизм Хантингтона
Развитие комм-ций. Этапы развития комм-ции в обществе.
Модель 4. Модель з втратою незадовільнених замовлень
Математично - статистична обробка результатів дослідження.
Основные принципы построения ОС.
Вихід до слухачів
Коррекция нарушений звукопроизношения
Основні етапи діяльності виробничого підприємства
Философски – религиозные искания как путь становления религиозного сознания.
Инструменты кредитно-денежной политики.
Відображення в обліку амортизації основних засобів
Вводные для выполнения заданий.
Есть способ получить настоящее наслаждение – покупать подарки на заработанные деньги.
Семинар 9. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Где вы будете меньше всего его искать.
Организационная система Р. Ликерта
Инспектор выдает повестку в Суд – нарушение с его стороны
Определите понятие перевода как вида изменения трудового договора. Охарактеризуйте виды переводов. Раскройте порядок и охарактеризуйте условия перевода работника на другую работу.
Ай символ файлдың атына кез келген символдар санын белгілейді: *
Шляхи реформування системи місцевого оподаткування.
ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ СЛЕДЫ И ОБЪЕКТЫ НА МЕСТАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
Согласно Г. Гегелю истинный двигатель историиМировой Дух
Главная Страница