Контрольні питання

ЛЕКЦІЯ

РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ НА АБОНЕНТСЬКОМУ МОДУЛІ

Обладнання КВАНТ–Е розміщується на стативах. На одному стативі можна встановити шість касет з типовими елементами заміни (ТЕЗ) і плату введення напруги живлення.

Касета БАЛД-1 містить ТЕЗ двох абонентських модулів. Один модуль містить чотири типи ТЕЗ. Розташування ТЕЗ на касеті показане на мал. 7.1.

Рисунок 7.1 – Розміщення ТЕЗ на касеті БАЛД-1


АБОНЕНТСЬКІ КОМПЛЕКТИ

План лекції:

1 Призначення абонентських комплектів.

2 Склад абонентського комплекту.

3 Різновиди ТЕЗів абонентських комплектів.

4 Схема розмовного тракту.

5 Функції абонентського комплекту .

6 Функціональна схема розподілу трактів.

referattlz.nugaspb.ru simply.radioritual.ru refapjy.ostref.ru sql.deutsch-service.ru Главная Страница