Контрольні питання

ЛЕКЦІЯ

РОЗМІЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ НА АБОНЕНТСЬКОМУ МОДУЛІ

Обладнання КВАНТ–Е розміщується на стативах. На одному стативі можна встановити шість касет з типовими елементами заміни (ТЕЗ) і плату введення напруги живлення.

Касета БАЛД-1 містить ТЕЗ двох абонентських модулів. Один модуль містить чотири типи ТЕЗ. Розташування ТЕЗ на касеті показане на мал. 7.1.

Рисунок 7.1 – Розміщення ТЕЗ на касеті БАЛД-1


АБОНЕНТСЬКІ КОМПЛЕКТИ

План лекції:

1 Призначення абонентських комплектів.

2 Склад абонентського комплекту.

3 Різновиди ТЕЗів абонентських комплектів.

4 Схема розмовного тракту.

5 Функції абонентського комплекту .

6 Функціональна схема розподілу трактів.

Розшукова діяльність в інтересах охорони керівництва і персоналу підприємства.
Глава 11. Освоение родительского мастерства
ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА НА МАНЕВРОВЫХ РАБОТАХ, ПОДГОНКЕ, РАССТАНОВКЕ И ИСПЫТАНИИ (ОБКАТКЕ) ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Великое Подземелье Райзен и последнее испытание 5 часть
Тема 6. Особенности участия адвоката в отдельных формах судопроизводства
Система А наказаний: понятие, особенности и элементы
THE POWER OF THE BIG SCREEN
Договір ВОІВ про авторське право
Форми контролю знань та вмінь студентів
КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ.
Навчальне завдання
Жизнь первых людей до падения.
Nelson JC, Kennedy JS, Pollock BG, et al: Treatment of major depression with nortriptyline and paroxetine inpatients
Механизм функционирования Государственной думы
Тема 2. Патопсихологические синдромы
Морська термінологія
Тема 1. ІННОВАЦІЇ: СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Практические занятия в форме Case-study.
Постулат – мікростани, що реалізують певний макростан – рів-ноймовірні.
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ПРИ НЕИЗЛЕЧИМОЙ ГЛАЗНОЙ БОЛЕЗНИ
За мірою опосередкованості вирізняють безпосереднє і опосеред­коване спілкування, за тривалістю — короткочасне і тривале, за за­вершеністю — закінчене та незакінчене.
Практичні вказівки до виконання експерименту.
Принципова схема підсилювача
Главная Страница