Метод ступінчатої середньої

Суть цього методу полягає в тому, що дані динамічного ряду, основну тенденцію розвитку якого виявляють, об’єднуються в групи за періодами., збільшуючи при цьому інтервали. Кількість рівнів ряду в кожній з груп дорівнює або кратна періодичності коливання ( так, к правило об’єднують в групи 3, 5, 7 і т.д. періодів). Після такого групування по кожній групі обчислюють середній показник (середня арифметична проста) і одержують новий ряд динаміки, побудований за методом ступінчатої середньої , рівні якого є середніми по групах.

Такій обробці доцільно піддавати динамічний ряд з більш. Менш систематичними коливаннями рівнів, що дає змогу точніше з'ясувати загальну тенденцію розвитку явища.

Приклад.

Розглянемо даний метод на прикладі динаміки врожайності озимої пшениці в районі, ц/га. (табл..6).

Як бачимо, у ряді динаміки спостерігається систематичне зростання і зменшення рівнів за короткі проміжки часу. Через це не дуже можна прослідкувати основну тенденцію розвитку врожайності. Збільшимо інтервали, наприклад від одного до трьох років, тим самим об'єднаємо рівні ряду в групи з кількістю рівнів, що дорівнює три та знайдемо в кожній середнє значення рівнів. Отримаємо новий ряд динаміки, який уже показуватиме тенденцію зростання врожайності озимої пшениці.

Таблиця 6

Динаміка врожайності озимої пшениці району,ц/га

Рік Врожайність ц/га
Річна Сума за три роки Середня за три роки
15,6 16,0 18,9 50,5 16,8
15,7 20,0 19,6 55,3 18,4
19,8 21,5 20,0 61,3 20,4
27,3 24,4 28,2 79,9 26,6
27,9 33,1 32,7 93,7 31,2

О поступках, свершенных во мраке.
Правонарушение: понятие и виды. Проступки и преступления.
Пожарная безопасность здания цеха
Список брендов оригинальных свадебных платьев
Зміст звіту
Der erste Reichskanzler des Deutschen Reiches
Общность фундаментальных процессов
Эксплуатация газораспределительного механизма двигателя
Характеристика первобытного общества
Реактивність.Визначення.
Exercise 1. Read and translate text 1.
ФОРМЫ И ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
V СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Вправа 1 Поставте речення в питальну та заперечну форму
Державний університет телекомунікацій
Стадії правового регулювання
Электрические станции и подстанции
Find out which of the animals are ruminant? quadrupeds? bipeds? venomous? live in the north? live in the south?
Строение сетчатки. Ф-и. Светоощущение . Виды адаптации.
ГЛАВА 7. ОППОЗИТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Закономірності неспадкової мінливості
Религиозная нетерпимость или экономическая ревность?
Трикутник обмежень проекту
Главная Страница