Задача 3.

Вартість основних фондів підприємства на початок 2008 року становила 52 млн.грн., середня норма амортизаційних відрахувань 23,4%. Фондовіддача ОФ за 2008р – 7,21.

У 2009 році обсяг виробництва, завдяки введенню нових виробничих потужностей у другому кварталі(1 квітня) вартістю 10,6 млн.грн., збільшився на 18,6% і становив 476,5 млн.грн.

Проаналізувати роботу підприємства на основі порівняння показників ефективності використання основних фондів за 2008 ти 2009 роки.

РІШЕННЯ

Розраховуємо показники ефективності використання основних фондів за 2008

Фондовіддача ОФ за 2008р – 7,21. Фондоємність Фє=1/Фв=1/7,21=0,1386

Розраховуємо показники ефективності використання основних фондів за 2009

1) Фондовіддача , де

Вартість ОФ на початок 2009 рік розраховуємо так: Вартість ОФ на початок 2008 – амортизаційні відрахування. Амортизаційні відрахування розраховуються за формулою

Ар=Фср*Наср/100%.

Тобто необхідно обчислити середньорічну вартість ОФ за 2008 рік, скориставшись показником фондовіддачі відповідно до умов задачі.

Невідомим залишається показник обсягу товарної продукції за 2008 рік. Розраховуємо його на підставі даних за 2009.

Якщо за 2009 рік складає 476,5 млн. грн. і це 118,6 %, то 100% цього показника буде показник обсягу товарної продукції за 2008 рік = 476,5*100%/118,6%=401,77 млн.грн.

Звідси Фср за 2008р = 401,77/7,21=55,724 млн.грн.

Амортизаційні відрахування за 2008 р = 55,724*23,4%/100%=13,039 млн.грн.

Отже Вартість ОФ на початок 2009 рік=52 млн – 13,039млн = 38,96 млн.грн.

, де

2) Фондоємність

Визначимо порівняльні показники

∆fв=10,204-7,21=2,994 ∆fє=0,098-0,138= 0,04

δfв =2,994/7,21*100%=41,5% δfє=0,04/0,138*100%=28,98%

Задача 4 Виробнича амортизація

Знайти річну амортизацію виробничим методом.

Є 2 автомобілі:

1) Ціна складає 200 тис. грн., експлуатувався 3 роки. Ліквідна вартість 50 тис. грн. Плановий об’єм виробництва (пробіг) 100 тис. км/рік. Фактичний пробіг за рік:

- I квартал 20 тис. км.- II квартал 60 тис. км.

- III квартал 3 тис. км.

- IV квартал 100 тис. км.

2) Легковий автомобіль. Ціна – 500 тис. грн. Через 3 роки ціна – 420 тис. грн.

Плановий пробіг 50 тис. км/рік. Фактичний пробіг:

- I квартал 5 тис. км.

- II квартал 5 тис. км.

- III квартал 15 тис. км.

- IV квартал 5 тис. км.

Розв’язання:

1) Для 1-го авто

, де

- виробнича ставка амортизації

- первісна вартість

- ліквідна вартість

- запланований річний обсяг виробництва

- термін експлуатації

, де

- фактичний обсяг виробництва

2) Для 2-го авто

ЗАДАЧІ

Общая холодовая травма (замерзание). Оказание хир помощи.
Приборы и комплекты специальной обработки
Лабораторна робота № 2
Імені академіка Степана Дем’янчука
Додаток В
Готовность к школьному обучению детей с нарушениями речи
Захоплення заручників: особливості ЮСЗ
Роз'яснення Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах
Согласованность/несогласованность
Психология разоблачения маскировок, инсценировок и ложного алиби
Формування асортименту в продовольчих магазинах
Средняя длительность пребывания больного в стационаре
ВХОДЯЩИХ В РЕПЕРТУАР СКАЗИТЕЛЯ НАМСКОГО УЛУСА
Среднемесячная начисленная заработная плата
B) Comment on the given information and speak about the financial aspect of getting a higher education in the US A.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ ГРУППЫ АРОМАТИЧЕСКИХ, ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ И ПОЛИАМИНОПОЛИКАРБОНОВЫХ АМИНОКИСЛОТ
Почему кровь по сердцу движется только в одном направлении?
Жизнестойкость в модели стресса
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ
Ціна є грошовий вираз вартості товару.
Організація експертизи цінності документів в установі
Будьте равнодушны к боли и удовольствию. Вопрос: Я родился и живу во Франции и уже около десяти лет практикую Йогу
Средства ИКТ и их применение (48 час)
Главная Страница