Виборча геометрія та виборча географія.

законодавство передбачає необхідність утворення рівних за кількістювиборців або населення округів, хоча вимога рівності виборчих округівзвичайно розглядається як загальна і майже повсюдно не виконується. Длянерівності округів є певні об'єктивні підстави. Зокрема, виборчі округинамагаються більш-менш точно узгодити з існуючим в тій чи іншій країніадміністративно-територіальним поділом. Відповідні одиниці за кількістюнаселення можуть помітно різнитися. Нерівна ж кількість виборців, якіпроживають у різних округах, призводить до того, що голос, поданий водному окрузі, «важить» більше, ніж поданий в іншому. Як результат,порушується принцип рівного виборчого права. Проте ще більшою мірою таким порушенням сприяють свідомі маніпуляції звиборчими округами, відомі як «виборча географія (геометрія)». Оскількивизначення виборчих округів є звичайно прерогативою державних органів,правлячі партії здобувають можливість забезпечити собі завищенепредставництво в парламенті. Робиться це так: менша частина округівформується таким чином, щоб там мешкала переважна більшість прибічниківопозиції. Остання буде домінувати в цих округах на виборах, а їїпредставники будуть обрані. В кожному з решти округів більшість середвиборців, хоч і незначну, становитимуть ті, хто підтримує уряд. Звідсипри однаковій підтримці конкуруючих партій в цілому по країні в більшомучислі округів переможуть представники правлячої партії, що забезпечує їйзбереження влади. Подібна практика тією чи іншою мірою застосовується врізних країнах, починаючи з часів проголошення самого принципу рівноговиборчого права.

Обов’язковою умовою дотримання принципу рівних виборів є обрання депутатів одного органу однаковою кількістю виборців. Це пов’язано з тим, що у випадку нерівності виборчих округів за кількістю виборців „вага” голосу виборця у менш чисельному виборчому окрузі буде більшою за „вагу” голосу виборця у окрузі, де чисельність виборців є більшою.

Часто на практиці принцип рівних виборів у плані рівності виборчих округів порушується завдяки застосуванню виборчої геометрії – формування владою виборчих округів таким чином, щоб забезпечити своїй політичній силі краще представництво у парламенті. Виборчу геометрію часто називають „джерімендерінг” – від імені губернатора американського штату Масачусетс Джері, який вперше застосував цю технологію в інтересах своєї партії.

referatpxq.nugaspb.ru 31.avangard-pressa.ru referatxvn.nugaspb.ru referatuyi.nugaspb.ru Главная Страница