РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ПІДРУЧНИКА

Швидкий прогрес в області інформаційних технологій дозволяє використати персональні комп'ютери як ефективний засіб навчання. Першим кроком в області створення мережних навчальних програм є розробка однакових вимог до змісту й організації мережних підручників, способам подання тексту, візуальним і інформаційним характеристикам. Електронний підручник для інтра- і інтермереж повинен бути складений методично правильно, мати чітку логічну структуру, містити базовий обсяг досліджуваного матеріалу, ураховувати нові тенденції в науці на найближче майбутнє. У цьому зв'язку відбір матеріалу для електронного підручника повинен здійснюватися на основі аналізу перспективних напрямків розвитку науки, а його подання ‑ з використанням сучасних інформаційних технологій.

При розробці науково-методичних основ створення електронного підручника використана апробована блокова структура електронних інтерактивних посібників. Основний - інформаційний блок повинен містити викладений у стислій формі навчальний матеріал (він включає основні поняття, визначення, таблиці, графіки, моделі й схеми, хімічні формули й рівняння реакцій, що охоплюють всі розділи даного курсу). Кожний розділ інформаційного блоку повинен закінчуватися контрольними питаннями, які дозволяють тому, якого навчають, з'ясувати, наскільки глибоко він засвоїв навчальний матеріал. Блок “Вправи“ повинен функціонувати в режимі діалогу того, якого навчають, з комп'ютером. Робота в цьому режимі дає можливість тому, кого навчають, закріпити знання, отримані при роботі з інформаційним блоком. Система підказки, при цьому, дозволяє при необхідності звернутися до будь-якого розділу навчального матеріалу. Контроль знань тих, яких навчають, повинен здійснюється в режимі роботи ”Іспит”. У цьому блоці повинна бути передбачена оцінка правильності відповідей на поставлені питання. Наприкінці іспиту тому, кого навчають, повинні бути представлені його результати.

Необхідно відзначити, що рівень розвитку високих інформаційних технологій і способів передачі інформації в цей час надає широкі можливості оперативного зв'язку, відновлення змісту й взаємодії в порівнянні із традиційними комп'ютерними підручниками. При створенні підручника також варто враховувати спеціалізацію програмування для интра- і інтермереж, що обумовлює особливий підхід до створення програмної оболонки, накладає деякі обмеження й ускладнює завдання програмістові. Основна перевага мережного підручника в порівнянні з комп'ютерними підручниками, не призначеними для мереж, - можливість інтерактивного навчання й контролю знань у реальному часі, як за участю викладача в процесі, так і без нього.refanqe.ostref.ru vsn.deutsch-service.ru suo.deutsch-service.ru refanyj.ostref.ru Главная Страница