Екологічні проблеми ландшафтів Рівненської області

Рівненська область розташована на північному заході України. Її площа – 20051 км2, що становить 3,1 % від загальної території України.

Область у геоморфологічному відношенні поділяється на три частини: Полісся, Волинське лесове плато і Мале Полісся, що розташоване на півдні, між Радивиловом і Острогом, де у нього вклинюються відроги Подільської височини з висотами понад 300 м над рівнем моря.

За даними головного управління Держкомзему у Рівненській області загальна площа земель області становить 2005,1 тис. га, з них: 46,5 % займають сільськогосподарські угіддя; 40,0 % – ліси та інші лісовкриті площі; 2,8 % –забудовані землі; 5,2 % – відкриті заболочені землі; 1,7 – % відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри, землі зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями); 3,8 % – інші землі, 2,2 % – території, що вкриті поверхневими водами (рис. 13).

Рис. 13. Карʼєри Рівненщини знищили великі площі лісів [100].

Аналіз сучасного стану земельних ресурсів Рівненщини свідчить про глибоку їх деградацію, що виявляється, насамперед, у значному збільшенні площ еродованих земель. За останні 30 років площа цих земель зросла на 15 % за рахунок збільшення розмитих та сильно змитих ґрунтів, а також середньо змитих орних земель на схилах.

Найпоширенішими видами деградації є: водна ерозія – 56 %, вітрова ерозія – 28 %, хімічна ерозія – 12 %, фізична деградація – 4 %.

З усіх видів деградації, якщо оцінювати їх у світових масштабах, найбільш поширеною і шкідливою є ерозія ґрунтів. Наприклад, вітрова ерозія поширена переважно у північній частині області, що також спричиняє знищення продуктивності земельних ресурсів і деградації агроландшафтів.

Основними чинниками, які впливають на процеси ерозії земель на території області є сільське господарство, промисловість та транспорт.

Крім того, зростають площі середньо- і сильно змитих ґрунтів, тобто слабо змиті переходять у категорію середньо змитих, а середньо змиті – в категорію сильно змитих. Внаслідок ерозії ґрунтів вимиваються орні землі, луки, замулюються водойми.Антропогенний вплив на атмосферне повітря здійснюють 233 підприємства області, що є стаціонарними джерелами забруднення та транспорт. Співвідношення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних джерел забруднення становить 1:4.

Основними забруднювачами атмосферного повітря є підприємства м. Рівне, Здолбунівського, Рівненського, Костопільського та Дубенського районів.

Щорічно у поверхневі водні обʼєкти області скидається близько 100 млн м3 зворотних вод. Ці зворотні води відводяться від 257 субʼєктів господарювання.

Физикальные данные при приступе стенокардии
Класифікація методів управління
Меланхолия овладевает праздным умом
Роль фінансової роботи в управлінні підприємствами
Обеспечение исполнения обязательств по кредитам
Робота в парах
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ ЦІЛИХ НЕВІД’ЄМНИХ ЧИСЕЛ У КУРСІ МАТЕМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Предмет: социально-психологические закономерности и механизмы общения в области межличностного и делового взаимодействия
Дивидендная политика в идеальной финансовой среде
Загальна характеристика зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави.
Статья 8. Обеспечение эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения
З дисципліни «Потенціал підприємства: формування та оцінка»
Тема 7. Основы трудового права (4ч).
Смоленский филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
Нарушение первое — недопустимость запроса.
ГЛАВА 8: СОХРАНЕНИЕ ВИНОГРАДНОГО СОКА
НЕСКОЛЬКО ТРАВЯНЫХ КОМБИНАЦИЙ, УПОМЯНУТЫХ В ЭТОМ БУКЛЕТЕ
Проектирование форм организации производственного обучения при изучении темы «Формы (источники) права».
Choose the best answer.
Умови відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб
Психологія як наука. Основні етапи історії психології.
Підготовка до захисту
Місцеве самоврядування в умовах конституційної реформи. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в сучасній Україні.
Главная Страница