Завдання 2

Офіційним чи неофіційним є тлумачення правових норм:

1. У коментарі до Цивільного кодексу України?

2. У підзаконному нормативному акті, що виданий на ви­конання закону?

3. На лекції з цивільного права юридичного факультету університету?

4. На прийомі у адвоката в юридичної консультації?

5. У постанові Пленуму Верховного Суду України?

Завдання З

Визначте, чи можна вважати цивільно-правовими відносини, що виникли за такими обставинами, і застосувати до них норми цивільного права:

1. АТ "Фотон" передало автотранспортному підприємству для доставки магазину «Радіотехніка» свою продукцію - партію телевізорів на суму 900000 грн. При прийомці товару від перевізника отримувачем виявлена нестача товару на суму 3500 грн.

2. Токар Свиридов О. при роботі з необережності вивів з ладу верстат, на якому працював. Вартість ремонту вер­стата склала 350 грн. Директор підприємства вимагав від Свиридова відшкодувати заподіяну підприємству шкоду в повному обсязі.

3. Водій автомобіля Чиж збив пішохода Олексенко, який переходив через проїжджу частину в невстановленому місці. Після видужання Олексенко звернувся до АТП, на балансі якого знаходився автомобіль, з вимогою про відшкодування збитків. Директор АТП відмовився відшко­довувати збитки, мотивуючи тим, що, по-перше, АТП не несе відповідальності за дії водіїв, по-друге, Олексенко переходив проїжджу частину в невстановленому місці.

Завдання 4

Богуславський Н. під час подорожі на автомобілі збив Вавилову М., який у зв'язку з цим було заподіяно шкоду. Пізніше Вавилова звернулася до суду з вимогою про відшкодування заподіяної шкоди. Богуславський заявив, що він у криміналь­ному судочинстві був визнаний невинним і звільнений від відповідальності, тому він не може нести відповідальності, тому ж ст. 1166 ЦК України передбачає вину як обов'язкову умову такої відповідальності. На це адвокат Вавилової зауважив, що в цій ситуації треба користуватись не загальною, а спеціальною нормою - ст.1187 ЦК України, відповідно до якої Богуславський має нести відповідальність за скоєні ним дії.

Поясніть позицію адвоката потерпілого.

Як співвідносяться загальні і спеціальні норми цивільного законодавства?

Тема 3. Организация деятельности детских групп и коллективов
У 1871 році було прийнято загальноімперське Кримінальне уложення.
Зміст письмового звіту
Что понимают под лечебно-эвакуационным направлением?
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЛИНЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ЛОЗ
Проверка наличия неврученных РПО
Стаття 30. Мета відбору зразків продукції
Мировая закулиса» и советский большевизм во второй мировой войне ХХ века
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ЇЇ КОНТРОЛЮ
Теорія плюмів
Право вещное и обязательственное.
РОЗРАХУНКОВИЙ ПОКАЗНИК КОМПАКТНОСТІ БУДИНКІВ
Финансовая система государства, финансовые органы и институты, звенья финансовой системы.
Помилки при виконанні запитів на зміну
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15.
Процедура разрешения конфликтов
Номинация «Мир увлечений – 2015»
Общие теории игры: К. Гроос и Ф. Бойтендайк
ГЛАВА 4. ОРИЕНТАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ
Материалы, достаточные менеджеру для создания творческой идеи рекламы
Стыд, растерянность, социальная изоляция
Тема 20: ГЕРМАНСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ УЛОЖЕНИЕ 1900 г.
Что надо делать для того, чтобы жить долго и счастливо?
Главная Страница