На витривалість за напругами згину

19. Коефіцієнт навантаження

, (28)

де KFb, KFV, – коефіцієнти відповідно концентрації навантаження (табл.13), динамічного навантаження (табл.14) та нерівномірності навантаження зубів (таблиця 8).

Таблиця 13

Коефіцієнт концентрації навантаження KFb для циліндричних передач при твердості поверхні зубів HB£ 350

ybd Розміщення коліс відносно опор
симетричне несиметричне
0,4 1,03 1,10
0,6 1,05 1,15
0,8 1,08 1,20
1,0 1,10 1,30
1,2 1,13 1,39
1,4 1,19 1,48
1,6 1,25 1,55

Таблиця 14

Коефіцієнт динамічного навантаження KFV при твердості
поверхні зубів HB£ 350

Ступінь точності передачі Колова швидкість передачі, м/с
циліндричних конічних
1,08 1,03 1,16 1,06 1,33 1,11 1,5 1,16 1,67 1,22 1,8 1,27
1,1 1,03 1,2 1,06 1,38 1,11 1,58 1,17 1,78 1,23 1,96 1,29
1,13 1,04 1,28 1,07 1,5 1,14 1,77 1,21 1,98 1,28 2,25 1,35

Примітка: Чисельник відноситься до прямозубих передач, знаменник – до косозубих.

Для конічних передач коефіцієнт концентрації навантаження :

. (29)

20.Коефіцієнти форми зубів YF для конічних коліс:

Таблиця 15

ZV
YF 4,75 4,5 4,35 4,25 4,2 4,18

Продовження таблиці 15

ZV ¥
YF 4,16 4,16 4,18 4,19 4,2 4,32 4,4

Еквівалентне число зубів шестерні й колеса:

для косозубої циліндричної передачі -

; ; (30)

для прямозубої конічної передачі -

; , (31)

де d1 і d2 – кути початкових конусів відповідно шестерні й колеса.

21. Коефіцієнт підвищення міцності косозубої передачі за напругами згину:

, (32)

де KFb – коефіцієнт нерівномірного навантаження зубів (табл. 13); Yb – коефіцієнт нахилу зуба.. (33)

22. Дослідний коефіцієнт nF=0,85 – для розрахунку
конічної передачі.

23. Допустима напруга згину:

для шестерні -

, (34)

для колеса -

. (35)

Границя витривалості на згин (термообробка-поліпшення):

для шестерні -

, (36)

для колеса -

. (37)

Коефіцієнт безпеки SF=1,75 ( у даному випадку).

Коефіцієнт реверсивності при однобічному навантаженні KFC=1, при двобічному – KFC =0,7.

Базове число циклів зміни напруг при сталому навантаженні :

. (38)

При коефіцієнт довговічності

. (39)

При беруть KFL=1.

rfv.deutsch-service.ru vbz.deutsch-service.ru refaluj.ostref.ru meet.mfk-millenium.ru Главная Страница