ВПРАВИ ДО ТЕМИ 2

Вправа 1. Для кожного положення, з наведення далі знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих:

1. Ранги, що їх встановлює споживач для альтернативних можливостей задоволення своїх потреб.

2. Задоволення, що отримує економічний суб’єкт при споживанні тих чи інших товарів і послуг чи певному виді діяльності.

3. Кількість грошей, яку споживач має можливість використати на придбання товарів та послуг у даний проміжок часу.

4. Задоволення, що приносить економічному суб’єкту споживання додаткової одиниці товару чи послуги

5. Кількість товару, від якої споживач згоден відмовитися заради споживання додаткової одиниці іншого товару.

6. Якщо споживач віддає перевагу благу А порівняно з благом В, а благу В порівняно з благом С, то він віддає перевагу благу А порівняно з благом С.

7. Комбінації наборів товарів А і В, які приносять споживачеві однакову корисність.

8. Стан споживача, в якому він купує товари за даними цінами в таких обсягах, що використовує весь дохід і максимізує корисність.

9. Граничні корисності товарів у розрахунку на одиницю їх ціни рівні.

10. Лінія, що графічно відображає множину наборів товарів, придбання яких потребує однакових витрат.

11. Набір варіантів споживчого вибору, кожен з яких має однакову корисність.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Организация операций Getnode, Freenode и утилизация освободившихся элементов
D. Анализирует действие основных экономических законов, разрабатывает способы их успешного использования
Категории людей, выделяющиеся на основе
Українські землі у складі Великого князівства Литовського
Стаття 9. Громадський контроль у сфері державних закупівель
Пасивний стан (Passive Voice)
Призначення і класифікація
Операційний валютний ризик
Понятие, закон, объем и функция предложения, его взаимодействие со спросом. Рыночное равновесие и случаи его нарушения.
Оцінка ризику за допомогою методу аналогій
Повторный прием 26 февраля 2004 года
Восстание декабристов 1825 г.
Процесс реализации (продажи)
Постановка задач, формування інформаційної бази
Общее положение об обязательствах. Обеспечение исполнения обязательств.
ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ ХНЭУ им. С. Кузнеца Я ДУМАЮ, что
Анализ состояния нормирования труда
Операции, освобождаемые от налогообложения
ВОПРОС 74. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЗАДАЧИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Общая этиология и патогенез заболеваний печени. Нарушения портального кровообращения, артериального кровоснабжения печени.
ПРАВИЛА СБОРА МОЧИ НА ИССЛЕДОВАНИЕ.
Сцена: Малый зал Центрального Дома Актера
Главная Страница