ВПРАВИ ДО ТЕМИ 2

Вправа 1. Для кожного положення, з наведення далі знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих:

1. Ранги, що їх встановлює споживач для альтернативних можливостей задоволення своїх потреб.

2. Задоволення, що отримує економічний суб’єкт при споживанні тих чи інших товарів і послуг чи певному виді діяльності.

3. Кількість грошей, яку споживач має можливість використати на придбання товарів та послуг у даний проміжок часу.

4. Задоволення, що приносить економічному суб’єкту споживання додаткової одиниці товару чи послуги

5. Кількість товару, від якої споживач згоден відмовитися заради споживання додаткової одиниці іншого товару.

6. Якщо споживач віддає перевагу благу А порівняно з благом В, а благу В порівняно з благом С, то він віддає перевагу благу А порівняно з благом С.

7. Комбінації наборів товарів А і В, які приносять споживачеві однакову корисність.

8. Стан споживача, в якому він купує товари за даними цінами в таких обсягах, що використовує весь дохід і максимізує корисність.

9. Граничні корисності товарів у розрахунку на одиницю їх ціни рівні.

10. Лінія, що графічно відображає множину наборів товарів, придбання яких потребує однакових витрат.

11. Набір варіантів споживчого вибору, кожен з яких має однакову корисність.

Дополнительные основания прекращения трудового договора с лицами, работающими по совместительству
Документы предъявляемые при приёме на работу. ???
Вплив музики на життя людини.
Статья 169. Порядок предоставления профессионального налогового вычета индивидуальным предпринимателям (нотариусам, адвокатам)
Обов’язки командира взводу
Герр фон Маннелиг (Herr von Mannelig)
Аминь или Аминокислоты тебе и аминокислоты мне
Расскажите о Советское государство и право в период Великой Отечественной войны, немецкой оккупации.
Жесткий и нежесткий детерминизм
Глава I. Теоретические основы психолого-педагогической деятельности
Особливості інтеграційних процесів у Азії.
Учет затрат на производство выпуска готовой продукции
Глава 266 – Результаты теста.
Тема 10. Республиканские и местные налоги и сборы
Факторіальність евклідових кілець.
Цели и эволюция понятия термина «коммуникации». 3 часть
Пресистолический период 0,1 сек (предсердия, походу, в это время в систоле)
III. Complete the sentences by choosing appropriate prepositions from those in brackets. Entitle the text and discuss it with your group-mates.
Объект и предмет социологии. Ее место в системе наук об обществе.
Показники оцінки вершин графа
Глава XV. Воздушные перевозки
Загальні (групові) та індивідуальні (специфічні) аналітичні реакції.
Ремонт гусеницы : снятие, разборка, сборка, установка
Главная Страница