Господарська операція 1.

Подвійний запис

Різні види господарських засобів та джерел їх утворення знаходять своє відображення на окремих бухгалтерських рахунках, - відображення операцій, які відбуваються на рахунках бухгалтерського обліку, здійснюється способом подвійного запису. Суть подвійного запису заключається у тому, що кожна господарська операція у хронологічній послідовності знаходить своє відображення як мінімум на двох взаємопов’язаних бухгалтерських рахунках в одній і тій самій сумі: на одному – по дебету, на іншому – по кредиту.

Відображення кожної господарської операції на рахунках способом подвійного запису забезпечує:

1) повноту відображення і рівність змін по дебету одного і кредиту іншого рахунку

2) здійснення контролю за рухом господарських засобів і джерел їх утворення

Взаємозв’язок, який виникає при здійсненні господарських операцій між рахунками бухгалтерського обліку, називається кореспонденцією рахунків. Встановити кореспонденцію рахунків означає визначити дебет одного і кредит іншого рахунку.

Відображення господарської операції на рахунках із зазначенням відповідної суми називається бухгалтерською проводкою. В свою чергу бухгалтерські проводки поділяються на два види:

1) прості

2) складні

Прості бухгалтерські проводки – це проводки, в яких приймають участь два бухгалтерських рахунки, один з яких дебетується, а інший кредитується.

Складні бухгалтерські проводки – це проводки, в яких приймають участь більше двох бухгалтерських рахунків.

Складні бухгалтерські проводки бувають двох типів:

1) коли один рахунок дебетується, а два і більше рахунки кредитуються

2) коли один рахунок кредитується, а два і більше дебетуються.

Для того, щоб правильно визначити кореспонденцію рахунків, треба зробити слідуюче:

1) необхідно вірно визначити економічний зміст господарської операції, тобто відповісти на запитання, які зміни сталися між господарськими засобами і джерелами їх утворення, а також господарськими процесами в результаті здійснення операції

2) чітко визначити зміст і призначення бухгалтерських рахунків, на яких знайде відображення дана господарська опрація

3) знаючи, які зміни відбулися і на яких саме рахунках, визначаємо кореспонденцію рахунків.

Розглянемо на прикладах.

На протязі звітного періоду на підприємстві мали місце наступні господарські операції:

Одержано виробничі запаси на підприємство з оплатою їз розрахункового рахунку на суму 3000 грн.

referatreq.nugaspb.ru referatsnu.nugaspb.ru refaohp.ostref.ru toh.deutsch-service.ru Главная Страница