ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА.

Підшлункова залоза продукує три гормони: інсулін (виробляється в В-клітинах панкреатичних острівців); глюкагон (утворюється в A-клітинах острівців); ліпокаїн (екскретується епітеліальними клітинами дріб­них вивідних протоків).

Ураження інсулярного апарату підшлункової залози зумовлює розвиток цукрового діабету. У дітей, як правило, це захворювання почина­ється гостро: полідипсія, поліурія, ніктурія, поліфагія, похудіння, сухість шкіри та слизових оболонок, запах ацетону з рота (при кетоацидозі). Часто спостерігається характерний рум’янець на щоках. При декомпен­сації цукрового діабету розвивається діабетична кома з характерною клінічною картиною. В залежності від особливостей патогенезу та клініч­ної симптоматики розділяють три варіанти діабетичної коми:

1)гіперкетонемічна гіперглікемічна;

2)гіперосмолярна;

3)гіперлактацидемічна.

Гіперкетонемічні гіперглікемічна кома: поступовий початок (поліурія, полідипсія, слабість, сонливіть, анорексія, абдомінальні болі). Потім з’являється запах ацетону з рота, дихання Куссмауля, тахі­кардія, знижується, тонус м’язів, артеріальний тиск. Шкіра, як правило суха, бліда. Зіниці вузькі. Олігурія або анурія, блювота, сухий язик, гіпорефлексія або арефлексія. Лабораторні ознаки: гіперглікемія, гіперкетонемія, зниження рН крові, ацетон та цукор в сечі, підвищення питомої ваги сечі. Можливі гіпокаліємія, гіпонатріємія, гіпохлоремія, гіперацетонемія.

Гіперсмолярна діабетична кома: поступовий початок (полідипсія, поліурія, слабість, артеріальна гіпотензія, ортостатичні втрати свідомості деколи психічні розлади та гіповолемічний шок, потім глибоке дихання без запаху ацетону з рота, виражена сухість шкіри та слизових обо­лонок, гіпертермія, аритмія, низький АТ, анурія. Можливі менінгеальні симптоми, епілептиформні судоми, геміпарези. Лабораторні ознаки: виражена гіперглікемія, відсутність кетонемії, підвищення осмолярності крові, концентрації сечовини та гематокриту, збільшення ШОЕ, лейкоцитоз, ацетон в сечі відсутній, можлива протеїнуріія.Гіперлактацидемічна комавиникає при цукровому діабеті в умовах гіпоксії: повільний розвиток з поступовим наростанням симптомів аци­дозу та порушенням свідомості. Шкіра суха, бліда, характерні анемія, мідріаз, порушення глибини, ритму і частоти дихання (нерідко типу Куссмауля). Тахікардія, зниження АТ, гіпорефлексія або арефлексія. Можливі менінгеальні симптоми. Лабораторні симптоми: помірно виражена гіперглікемія, (деколи вміст цукру в крові нормальний), підвищений вміст лактату в крові) збільшене відношення лактат (пірувату). Низьке значення рН, зниження бікарбонатів та резервної лужності крові. Ознак кетоацидозу немає.

Гіпоглікемічна кома виникає звичайно як наслідок передозування інсуліну та інших цукрознижуючих препаратів, можлива при пухлинах підшлункової залози з явищами гіперінсулінізму. Початок зазвичай гострий, рідше — поступовий. Хворий відчуває почуття голоду, страху, слабість, серцебиття, тремор всього тіла. Шкіра стає блідою, вологою. Запаху ацетону у повітрі, що видихається, немає. Поведінка неадекватна, часто виникають тоніко-клонічні судоми, гіпертонія м’язів, що змінюється їх гіпотонією, порушення ковтання. Тахікардія, аритмія, зниження АТ, гіпорефлексія, деколи позитивний симптом Бабінського. Для діагностики враховують дані анамнезу: введення інсуліну при цукровому діабеті, гіпоглікемічні стани. Лабораторні тести: гіпоглікемія (концентрація цукру в крові нижче норми, хоча іноді може бути і вище норми при цукровому діабеті).

Побудова загальної моделі структури мови, яка б відображала взаємодію всіх рівнів.
Приклади розв’язання задач
Глава 2. Бухгалтерский и налоговый учет кассовых операций СХПК «Воля»
ТЕМА: «АНАТОМІЯ КІСТОК ЧЕРЕПА ТА ЇХ З’ЄДНАННЯ»
Вопрос 54. Урок як основна організаційна форма навчання
Примітка: Послідовність виконання та зміст дослідів однаковий для усіх трьох схем випрямлячів.
Art and culture
Змістовий модуль 5 Калібри, допуски і розрахунки
Сосудистого русла. Параметры гемодинамики и их особенности у детей
Спілкування як сприймання та розуміння одне одного(перцепція).
Суть вчення З. Фрейда
Десертні овочі
Метод оценки возможности успеха изменений
Класифікація реклами
Виникнення культури
Визначите тип поля № у таблиці?
State Power Institutions in Ukraine: The System of Judicial Authority
Державний університет інформатики і штучного інтелекту
УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАНИХ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ В 4-Х БАЛЬНУ ТА ШКАЛУ ECTS
Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы»
Органи місцевого самоврядування та виконавча влада
Прийняття закону про Державний бюджет України
Основные сведения о системах электроснабжения объектов(лекция)
Главная Страница