Крок 7. Перевірка мультиколінеарності пари факторів.

Застосуємо критерій Ст’юдента. Для перевірки мультиколінеарності між факторами Хk та Хj обчислюють t-статистику за формулою

(4.7.)

Отримані значення розміщуємо в діапазоні М29:О31. В комірці О34 запишемо значення критерію Ст’юдента, що відповідає імовірності 0,95 і кількості ступенів вільності k1=n-m-1 за допомогою формули СТЬЮДРАСПОБР( ).

t12 0.098184 < 2.200985
t13 31.31886 > 2.200985
t23 -0.01 < 2.200985

В матриці Т елемент, що знаходиться в першому рядку та третьому стовпці, перевищує за абсолютною величиною табличне значення критерію Ст’юдента. Отже між факторами Х1, Х3 існує мультіколінеарність. Один із цих факторів потрібно відкинути. Відкидаємо фактор Х3 і будуємо модель для факторів, які залишились. Результати виконаних розрахунків можна побачити на рисунку 4.

Рисунок 4 – Вікно розрахункових даних

referatswc.nugaspb.ru refalda.ostref.ru referatqxp.nugaspb.ru referatrbp.nugaspb.ru Главная Страница