Крок 7. Перевірка мультиколінеарності пари факторів.

Застосуємо критерій Ст’юдента. Для перевірки мультиколінеарності між факторами Хk та Хj обчислюють t-статистику за формулою

(4.7.)

Отримані значення розміщуємо в діапазоні М29:О31. В комірці О34 запишемо значення критерію Ст’юдента, що відповідає імовірності 0,95 і кількості ступенів вільності k1=n-m-1 за допомогою формули СТЬЮДРАСПОБР( ).

t12 0.098184 < 2.200985
t13 31.31886 > 2.200985
t23 -0.01 < 2.200985

В матриці Т елемент, що знаходиться в першому рядку та третьому стовпці, перевищує за абсолютною величиною табличне значення критерію Ст’юдента. Отже між факторами Х1, Х3 існує мультіколінеарність. Один із цих факторів потрібно відкинути. Відкидаємо фактор Х3 і будуємо модель для факторів, які залишились. Результати виконаних розрахунків можна побачити на рисунку 4.

Рисунок 4 – Вікно розрахункових даних

Существуют моменты, когда ваша визитка может превратиться в необычный рекламоноситель.
Различиях в концепциях существующих УМК по курсу «Окружающий мир».
Поняття соціального статусу та соц. ролі.
Работа через средства массовой информации
Технологічні процеси виробництва біполярних мікросхем із ізоляцією елементів діелектриком
Настоящее положение является вызовом на соревнования
Модель іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців
Доказательство шестое. Космический оптимизм
Образец титульного листа конкурсной работы
Асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором
Поэтика романа В. Брюсова «Огненный ангел».
Правлячий Єпископ Івано-Франківської єпархії УГКЦ
Види алгоритмів.
Загальна характеристика органів управління акціонерними товариствами.
Прогрес як моральне вдосконалення і досягнення щастя
РАЗДЕЛ V. Социальное развитие трудового коллектива
Коэффициент полезного действия.
Акты Президента Кыргызской Республики.
Полимеризационные синтетические полимеры
Rollenspiele
Методичні рекомендації
Педагогические факторы успешности обучения.
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ (БАКАЛАВРСЬКОЇ) РОБОТИ
Главная Страница