РОЗРАХУНОК КАРТОГРАМИ НАВАНТАЖЕНЬ І ВИЗНАЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ЦЕНТРУ НАВАНТАЖЕНЬ

Визначаємо умовний центр навантажень підприємства згідно методики ([1], стор.67).

При вирішенні питання про розміщення на території заводу ЦРП чи ГПП на генеральний план підприємства наносимо картограму електричних навантажень підприємства, яка являє собою сукупність кіл з центрами в центрах навантажень окремих об′єктів. Площа кругів пропорційна розрахунковому електричному навантаженню відповідних об′єктів. Центр електричних навантажень співпадає з центром ваги фігури, яка зображує цех на плані.

Радіус кола, який характеризує величину навантаження визначається:

, (3.1)

де – повне розрахункове активне навантаження об′єкта, кВт. ;

– мірило, кВт/см2 (прийнятий масштаб для визначення площі круга ).

В кожному крузі виділимо сектор, що відповідає силовому і освітлювальному навантаженню.

, (3.2)

де – величина сектора в градусах 0.

Умовний центр навантажень визначаємо як точку з координатами:

; (3.3)

. (3.4)

Результати здійснених розрахунків заносимо в таблицю3.1.

Умовний центр електричних навантажень має координати:

; .


Таблиця 3.1 – Картограма електричних навантажень

Назва об'єкта
Сировинний цех 480,31 6,04 486,35 62,5 30396,88 3,94 4,47
Цех випалювання 1605,3 33,55 1638,85 152,5 88,16 249924,63 144481,0 7,22 7,37
Цех сухого помолу 665,8 28,18 693,98 82,5 57253,35 4,7 14,62
Дробильний цех 238,6 12,75 251,35 52,5 102,5 13195,88 25763,38 2,83 18,26
Сушильний цех 873,5 35,3 908,8 154,68 30,29 140573,18 27527,55 5,38 13,98
Компресорна, водонасосна, котельня 591,4 2,02 593,42 54,5 66,56 32341,39 39498,04 4,35 3,23
Склади 112,73 6,0 118,73 7717,45 1780,95 1,94 18,19
Гараж 19,57 1,98 21,55 17,5 377,125 2262,75 0,69 33,07
Адміністративний корпус 19,63 1,9 21,53 430,6 645,9 0,83 31,77
Всього 4606,84 127,72 4734,56 523685,255 329609,87

Варіант № 13
He was a very silent man by custom. All day he hung round the cove, or
Практична робота
WORLD OUTSTANDING ARTISTS AND ARHITECTS
Налоговый период – календарный месяц.
Средства форматирования текста
X. О чем свидетельствует частичное совпадение целей во всех дидактических системах? Докажите свою пра- воту.
Какая тебе игрушка нравится?
Митні пільги. Тарифні пільги (тарифні преференції)
Особенности организации и расчет многопредметной прерывно-поточной линии (МППЛ)
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ
Лекція 8.
Оформлення контрольної роботи
Немецкий перевод хроник Дилимила и Неплохи
Правовий режим кошторисно-бюджетного фінансування.
Бактериолог исследовал овощные консервы, ставшие причиной ботулизма. Каких условий культивирования должен придерживаться бактериолог для выявления возбудителя в исследуемом материале?
ЛЕКЦИЯ 18. Психотерапия и Евангелие от Матфея
Дозатори рідини періодичної дії
Оцінювання результатів навчання.
На странице «Главная» расположены основные элементы управления – кнопки 1, 2, 3, 4.
СПРОБА ДЕРЖАВНОГО ПЕРЕВОРОТУ У ТУРЕЧЧИНІ 2016 РОКУ: ДОСВІД ІСТОРИЧНОЇ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ
Последствия эмоциональных расстройств
Безбалансирные механические приводы
Главная Страница