Категорії робіт в залежності від фізичного навантаження

Для забезпечення високої продуктивності праці, збереження здоров'я, доброго самопочуття, а також: продовження активного довголіття необхідно контролювати та оптимізувати сукупність параметрів виробничого середовища

v Метеорологічні

· температура,

· вологість,

· швидкість руху повітря.

v Світлотехнічні

· освітлення,

· кольорове забезпечення,

· інфрачервоне випромінювання,

· ультрафіолетове випромінювання;

v Бароакустичні

· атмосферний тиск,

· звук,

· шум.

v Механічні

· прискорення,

· вібрації.

Умови життєдіяльності за впливом факторів на фізіологічні, психічні та інші функції організму людини поділяють на:

v комфортні;

v відносно комфортні;

v дискомфортні;

v екстремальні;

v над екстремальні.

Комфортні умови створюються при оптимальних значеннях факторів існування, що забезпечують високу працездатність людини і добре самопочуття. Відносно комфортні умови забезпечують задану працездатність та збереження здоров'я людини протягом певного часу, але у процесі життєдіяльності можливі неприємні відчуття та функціональні зміни, які не виходять за межі норм.

Дискомфортні умови характеризуються високою напругою компенсаторних систем організму, що знижує працездатність людини і може мати вплив на її здоров'я протягом тривалого часу. ,

Екстремальні умови виникають, коли один чи декілька факторів навколишнього середовища досягають рівня, який є межею витримки людини. В екстремальних умовах працездатність значно знижується, можуть

Надекстремальні умови виникають під час надзвичайних ситуаціях і можуть спричинити загибель людей чи викликати в організмі людини патологічні зміни.

Метеорологічні умови виробничого середовища або мікроклімат виробничих приміщень - це клімат всередині приміщення, який визначається сукупністю значень температури (і, °С): відносної вологості (ф. с/(); швидкості руху повітря (V, м/с); температури поверхонь обладнання. ;

Оптимальні метеорологічні умови - сукупність параметрів мікроклімату, які при довготривалій дії на людину забезпечують збереження нормального функціонального і теплового стану організму без перенапруження механізму його терморегуляції, створюють відчуття теплового комфорту — забезпечують передумови високого рівня працездатності.Допустимі метеорологічні умови — сукупність параметрів мікроклімату, при . довготривалій та систематичній дії яких виникають відхилення в стані працівника, що швидко нормалізується.

Теплий період року — t > +10 °С.

Холодний період року — t < +10 °С.

Характер робочого місця:

· постійне,

· непостійне.

Легка (Іа — до 148 Вт, 16 — 150-174 Вт);

Середньої важкості (Па — 174-232 Вт, Пб – 232-292 Вт);

Важка (ІII — більше 292 Вт).

uaw.deutsch-service.ru referatrju.nugaspb.ru wga.deutsch-service.ru refamig.ostref.ru Главная Страница