Особливості складного ТО мобільних кормороздавачів

При складному ТО кормороздавача КУТ-3,0А після заміни складальних одиниць і агрегатів їх регулюють. Натягнення ланцюга скребкового конвеєра регулюють гвинтами натяжного пристрою. Правильно натягнутий ланцюг тоді, коли його нижня вітка біля бокового люка піднімається на 40 мм при прикладенні до середини скребка зусилля 200 Н. При цьому перекіс скребка не допускається. Перекіс скребка усувають обертанням зірочки приводу конвеєра, попередньо знявши приводний ланцюг.

Натягнення приводних ланцюгів регулюють переміщенням відхильних зірочок вздовж паза кронштейна. Натягнення приводних ланцюгів регулюють переміщенням відхильних зірочок вздовж паза кронштейнів. Натягнення вважається нормальним при відхиленні ланцюга в середині прольоту на25...40 мм при прикладенні зусилля 100 Н.

Зачеплення конічної пари редуктора регулюють зміною кількості регулювальних прокладок між корпусом і кришкою.

При завчасному спрацюванні запобіжної муфти регулювальну гайку притягують на 1...1,5 оберта. Номінальний обертовий момент повинен дорівнювати 350 Нм. Щоб запобігти поломкам деталей кормороздавача від перевантаження, не можна підтягувати пружину до доторкання витків.

Зазор у конічних роликових підшипниках регулюють у такому порядку: знімають огородження приводних ланцюгів, розшплінтовують і знімають приводний ланцюг, послаблюючи ланцюг конвеєра за допомогою натяжних гвинтів, знімають ланцюг конвеєра з приводної зірочки, відгинають вусики стопорної шайби приводної зірочки і закручують гайку до тугого повертання вала, після цього гайку трохи ослаблюють, стопорять шайбою і надівають ланцюг.

Зазор у конічних роликових підшипниках коліс регулюють так. Колеса піднімають домкратом на висоту 20...30 мм від поверхні. Колесо рухають вперед і назад. Якщо розбіг перевищує 0,05 мм, його регулюють. Для цього знімають кришку маточини, відгинають вусики замкової шайби, відпускають контргайку і закручують гайку до тугого обертання колеса (колесо повертають рукою в обох напрямках). Потім трохи ослаблюють гайку, закручують контргайку, стопорять і ставлять на місце кришку.Для зміни поламаного скребка ланцюга конвеєра вигинають ланцюг під кутом 90°, знімають скребок, ставлять новий і натягують конвеєр.

Перед пуском кормороздавача в експлуатацію після складного ТО потрібно перевірити кріплення всіх складальних одиниць і механізмів, перевірити рівень масла у картері, тиск у шинах, який повинен становити 0,3 МПа, правильно з'єднати карданну передачу з валом відбору потужності, приєднати труби гідроприводу. Після цього потрібно перевірити на холостому ходу роботу всіх складальних одиниць і механізмів.

Звіт повинен містити:

1. Перелік основних операцій ТО мобільних кормороздавачів;

2. Можливі несправності роздавача КТУ-10А, причини їх виникнення та способи усунення;

3. Особливості ремонтів мобільного кормороздавача КУТ-3А; КТУ-10А.

4. Таблицю мащення КТУ-10А.

Контрольні питання

1. Назвіть основні операції ТО кормороздавачів КТУ-10А, КУТ-3 А.

2. Розкажіть порядок технічних регулювань кормороздавачів КТУ-10А, КУТ-ЗА.

3. Як регулюється розвалі і сходження коліс мобільних кормороздавачів.

Бібліографічний список

4. Брагінець М.В., Педченко П.В., Резчик 1.1. Монтаж, експлуатація і ремонт машин у тваринництві. — К.: Вища ш*,. 1991.

5. Статних М.Н. Технічне обслуговування та ремонт машин і обладнання ферм. - К.:

6.

Вопрос 56. Конституционный Суд РФ (КСРФ): состав, структура, конституционные полномочия.
Тема 17-18. Общественное движение и идейная борьба в 30-80-х гг. XIX в.
ВОПРОС N 110. В качестве проявлений синдрома цитолиза при инфаркте миокарда может быть
Проблемы разработки и реализации концепции устойчивого развития
Создание отчета в режиме конструктора
Громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або
Temat 6. Algorytmy sortowania.
Мероприятия по сокращению потерь
Написи на баночній посудині (№ 40721 – ДІМ – 284) із Дніпропетровського історичного музею
Навчальні завдання
A.K. Izmukhanova, N.A. Aubakir
Text: Russland: Grundlagen der Staatsordnung
Понятие международного частного права.
Ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
Помоги мышке добраться до сыра.
Работа микропроцессора при выполнении программного прерывания
Тема 6. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
Тема№16
Расчет поверхности кровли пласта (Поверхность/Создать)
Методы исследования состояний
Спостереження.
Билет №16 Развитие и эволюция экосистемы
Глава III. Физико-географическая характеристика Воротынского левобережья
Главная Страница