Особливості складного ТО мобільних кормороздавачів

При складному ТО кормороздавача КУТ-3,0А після заміни складальних одиниць і агрегатів їх регулюють. Натягнення ланцюга скребкового конвеєра регулюють гвинтами натяжного пристрою. Правильно натягнутий ланцюг тоді, коли його нижня вітка біля бокового люка піднімається на 40 мм при прикладенні до середини скребка зусилля 200 Н. При цьому перекіс скребка не допускається. Перекіс скребка усувають обертанням зірочки приводу конвеєра, попередньо знявши приводний ланцюг.

Натягнення приводних ланцюгів регулюють переміщенням відхильних зірочок вздовж паза кронштейна. Натягнення приводних ланцюгів регулюють переміщенням відхильних зірочок вздовж паза кронштейнів. Натягнення вважається нормальним при відхиленні ланцюга в середині прольоту на25...40 мм при прикладенні зусилля 100 Н.

Зачеплення конічної пари редуктора регулюють зміною кількості регулювальних прокладок між корпусом і кришкою.

При завчасному спрацюванні запобіжної муфти регулювальну гайку притягують на 1...1,5 оберта. Номінальний обертовий момент повинен дорівнювати 350 Нм. Щоб запобігти поломкам деталей кормороздавача від перевантаження, не можна підтягувати пружину до доторкання витків.

Зазор у конічних роликових підшипниках регулюють у такому порядку: знімають огородження приводних ланцюгів, розшплінтовують і знімають приводний ланцюг, послаблюючи ланцюг конвеєра за допомогою натяжних гвинтів, знімають ланцюг конвеєра з приводної зірочки, відгинають вусики стопорної шайби приводної зірочки і закручують гайку до тугого повертання вала, після цього гайку трохи ослаблюють, стопорять шайбою і надівають ланцюг.

Зазор у конічних роликових підшипниках коліс регулюють так. Колеса піднімають домкратом на висоту 20...30 мм від поверхні. Колесо рухають вперед і назад. Якщо розбіг перевищує 0,05 мм, його регулюють. Для цього знімають кришку маточини, відгинають вусики замкової шайби, відпускають контргайку і закручують гайку до тугого обертання колеса (колесо повертають рукою в обох напрямках). Потім трохи ослаблюють гайку, закручують контргайку, стопорять і ставлять на місце кришку.Для зміни поламаного скребка ланцюга конвеєра вигинають ланцюг під кутом 90°, знімають скребок, ставлять новий і натягують конвеєр.

Перед пуском кормороздавача в експлуатацію після складного ТО потрібно перевірити кріплення всіх складальних одиниць і механізмів, перевірити рівень масла у картері, тиск у шинах, який повинен становити 0,3 МПа, правильно з'єднати карданну передачу з валом відбору потужності, приєднати труби гідроприводу. Після цього потрібно перевірити на холостому ходу роботу всіх складальних одиниць і механізмів.

Звіт повинен містити:

1. Перелік основних операцій ТО мобільних кормороздавачів;

2. Можливі несправності роздавача КТУ-10А, причини їх виникнення та способи усунення;

3. Особливості ремонтів мобільного кормороздавача КУТ-3А; КТУ-10А.

4. Таблицю мащення КТУ-10А.

Контрольні питання

1. Назвіть основні операції ТО кормороздавачів КТУ-10А, КУТ-3 А.

2. Розкажіть порядок технічних регулювань кормороздавачів КТУ-10А, КУТ-ЗА.

3. Як регулюється розвалі і сходження коліс мобільних кормороздавачів.

Бібліографічний список

4. Брагінець М.В., Педченко П.В., Резчик 1.1. Монтаж, експлуатація і ремонт машин у тваринництві. — К.: Вища ш*,. 1991.

5. Статних М.Н. Технічне обслуговування та ремонт машин і обладнання ферм. - К.:

6.

Искусство Древней Греции. Хронология развития. Формирование классического стиля в греческом искусстве
Характеристика зависящих от объёма перевозок расходов железных дорог
Способы гашения дуги постоянного тока.
Критерии и классификация уровней коммуникации. Семиотический и лингвистический уровни коммуникации
Фактор робочої сили (трудовий)
Нова купівельна цінність
Визначення швидкості дозрівання та добової продукції ретикулоцитів
Питьевое водоснабжение. Качество воды. Расчет питьевых пунктов. Методы обеззараживания воды.
Методика вивчення геометричного матеріалу дітьми дошкільного віку
Формирование социального организма в условиях умеренного климата
Для отравления атропином или растениями, его содержащими, характерны
Споживчі кредити та аналіз схем споживчого кредитування
Гуманітарно-демократичний напрям (концепція).
Практичні навички.
В: Экологические сукцессии: определение, классификация.
Анатомо-морфологическое строение нижней челюсти
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
Проблемы защиты информации: несанкционированный доступ к данным, влияние деструктивных программ, преступления в деловых Интернет-технологиях.
Особенности манипулятивных техник
Предметный гнозис (узнавание)
Амортизация основных средств
Мал. 5.6. Аналіз даних про стан системи управління
Способы табличного отражения аналитических данных
Главная Страница