Додаток И

Таблиця 3.

Динаміка основних економічних та фінансові показників діяльності в (назва підприємства) за 2011 – 2013 рр.

Показники Роки 2013 р у % до 2011 р.
Валова продукція сільського господарства ( в постійних цінах 2010 р.), тис. грн.
в т.ч. рослинництва
тваринництва
Валовий дохід (виручка) від реалізації, тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
Валовий прибуток від реалізації продукції, тис. грн.
Чистий результат по підприємству, тис. грн.: – прибуток (- збиток)
Вироблено валової продукції на одного середньорічного працівника, тис. грн.
Валове виробництво, ц:
Зернових – всього
Соняшник
Соя
Молоко
Приріст живої маси ВРХ
Приріст живої маси свиней
1. Коефіцієнти ліквідності:
Загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) К1.1 = (ф.1 р.260)/(ф.1 р.620) > 1*
Абсолютної ліквідності К1.2 = [ф.1(р.220 +р.230 +р.240)] /(ф.1 р.620) > 0* (збільшення)
2. Коефіцієнти платоспроможності:
Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) К2.1 = (ф.1 р.380)/(ф.1 р.640) > 0,5*
Коефіцієнт фінансування (структури капіталу) К2.2 = [ф.1(р.430 +р.480 +р.620 +р.630)]/(ф.1 р.380) < 1* (зменшення)
Рівень рентабельності (збитковості) по господарству, % **
Норма рентабельності, % **

*Примітка – нормативні показники**Примітка – відхилення 2013 р. від 2011 року

referatqbs.nugaspb.ru vnz.deutsch-service.ru street.okref.ru shpora.largereferat.info Главная Страница