Додаток И

Таблиця 3.

Динаміка основних економічних та фінансові показників діяльності в (назва підприємства) за 2011 – 2013 рр.

Показники Роки 2013 р у % до 2011 р.
Валова продукція сільського господарства ( в постійних цінах 2010 р.), тис. грн.
в т.ч. рослинництва
тваринництва
Валовий дохід (виручка) від реалізації, тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
Валовий прибуток від реалізації продукції, тис. грн.
Чистий результат по підприємству, тис. грн.: – прибуток (- збиток)
Вироблено валової продукції на одного середньорічного працівника, тис. грн.
Валове виробництво, ц:
Зернових – всього
Соняшник
Соя
Молоко
Приріст живої маси ВРХ
Приріст живої маси свиней
1. Коефіцієнти ліквідності:
Загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) К1.1 = (ф.1 р.260)/(ф.1 р.620) > 1*
Абсолютної ліквідності К1.2 = [ф.1(р.220 +р.230 +р.240)] /(ф.1 р.620) > 0* (збільшення)
2. Коефіцієнти платоспроможності:
Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) К2.1 = (ф.1 р.380)/(ф.1 р.640) > 0,5*
Коефіцієнт фінансування (структури капіталу) К2.2 = [ф.1(р.430 +р.480 +р.620 +р.630)]/(ф.1 р.380) < 1* (зменшення)
Рівень рентабельності (збитковості) по господарству, % **
Норма рентабельності, % **

*Примітка – нормативні показники**Примітка – відхилення 2013 р. від 2011 року

WAYS OF EXPRESSING THE PREDICATIVE
Психологічні особливості молодшого підліткового віку.
Понятие банковской системы России.
АВРААМ АРНАН — ОТЕЦ СПЕЦНАЗА
Індивідуальна та групова ігротерапія. Вимоги до формування ігротерапевтичних груп.
Трипільська культура та її пам’ятки.
Определение коэффициента поверхностного натяжения
Медико-біологічне значення елементів І і ІІ груп
Сущность Управленческого учета
Разновидности приключенческого туризма
Загальна характеристика природних ресурсів, їх роль у розвитку продуктивних сил
Культура стародавнього Китаю
Питання 3. Комунікаційні мережі
На следующей Ступени находятся Три Женских Первосотворенных – Иоанна, Целла, Йосефа, а ещё несколько ниже, на Третьей Ступени, находится Васита – Воительница у Врат.
Тема №14: Средства химической разведки и индикации отравляющих и сильнодействующих веществ. Основы оценки химической обстановки.
Твердые и мягкие согласные звуки
Анализ конкурентной ситуации на рынке
Кревська унія та її наслідки
Стратегічний аналіз як завершення попереднього та початок наступного циклу.
Тема 7. ДОХОДИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Пружний та непружний удари тіл та частинок
О Маршалле Мак-Люэнс и его книге
ТРАКТ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ
Главная Страница