Додаток И

Таблиця 3.

Динаміка основних економічних та фінансові показників діяльності в (назва підприємства) за 2011 – 2013 рр.

Показники Роки 2013 р у % до 2011 р.
Валова продукція сільського господарства ( в постійних цінах 2010 р.), тис. грн.
в т.ч. рослинництва
тваринництва
Валовий дохід (виручка) від реалізації, тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
Валовий прибуток від реалізації продукції, тис. грн.
Чистий результат по підприємству, тис. грн.: – прибуток (- збиток)
Вироблено валової продукції на одного середньорічного працівника, тис. грн.
Валове виробництво, ц:
Зернових – всього
Соняшник
Соя
Молоко
Приріст живої маси ВРХ
Приріст живої маси свиней
1. Коефіцієнти ліквідності:
Загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) К1.1 = (ф.1 р.260)/(ф.1 р.620) > 1*
Абсолютної ліквідності К1.2 = [ф.1(р.220 +р.230 +р.240)] /(ф.1 р.620) > 0* (збільшення)
2. Коефіцієнти платоспроможності:
Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) К2.1 = (ф.1 р.380)/(ф.1 р.640) > 0,5*
Коефіцієнт фінансування (структури капіталу) К2.2 = [ф.1(р.430 +р.480 +р.620 +р.630)]/(ф.1 р.380) < 1* (зменшення)
Рівень рентабельності (збитковості) по господарству, % **
Норма рентабельності, % **

*Примітка – нормативні показники**Примітка – відхилення 2013 р. від 2011 року

ПУТЕШЕСТВИЕ ЭБЕНОВОГО ДЕРЕВА
Облік використання робочого часу та виробітку
Возникновение журналистики. Пражурналистские явления и предпосылки
What do they do?
арапайым стандартты деректер түріне жататындар : real; integer; char
МИОКАРДИТИЧЕСКИЙ КАРДИОСКЛЕРОЗ
Поняття і головні ознаки правової держави
Попит та закон попиту
Stylistics of the author and of the reader. The notions of encoding and decoding. Essential concepts of decoding stylistic analysis and types of foregrounding.
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ
Клино - ортостатическая проба
Растения, повышающие чувствительность кожи к действию солнечного света (фотосенсибилизирующие).
О том, как Кримхильда обвенчалась с Этцелем
Тема 1. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи. Психологія особистості та діяльності викладача
Підберіть кожному терміну його визначення
Розробити контейнер класів фігур для управління групою фігур на екрані.
Тема№11: Специальные налоговые режимы
Мікросередовище підприємства
Страшно представить, что бы было, если бы она стала управлять миром, но к счастью сразу после превращения Мириад уснула. С тех пор все живут в страхе, что чудовище проснётся.
Трудовая деятельность младшего школьника
Правильнa відповідь: 1-Б, 2-В, 3-Е, 4-Д, 5-Г, 6-А.
Икроножная мышца и ахиллово сухожилие
І Комунальна власність та ії форми
Главная Страница