Додаток 7.

Додаток 5.

1.1. Центильний графік росту хлопчиків


5.2. Центильний графік росту дівчаток


Додаток 6.

Вікові нормативи росту, SD зросту, швидкість росту для дітей різного віку

(Дедов И.И., др., 1998)

Хлопчики Дівчатка
Хроноло-гічний вік Середній зріст SD зросту Швид-кість росту (см/рік) Хроноло-гічний вік Середній зріст SD зросту Швид-кість росту (см/рік)
 • 76,3 2,69 13,36
 • 74,2 2,69 14,65
 • 85,9 3,3 9,0
 • 84,6 3,3 9,29
 • 94,2 3,83 7,81
 • 93,0 3,83 7,9
 • 101,6 4,3 7,0
 • 100,4 4,3 7,03
 • 108,3 4,74 6,48
 • 107,2 4,74 6,48
 • 114,6 5,14 6,09
 • 113,4 5,14 6,09
 • 120,5 5,46 5,79
 • 119,3 5,46 5,79
 • 126,2 5,73 5,55
 • 125,0 5,75 5,55
 • 131,6 5,98 5,35
 • 130,6 6,0 5,48
 • 136,8 6,24 5,16
 • 136,4 6,31 5,47
 • 141,9 6,67 5,01
 • 142,7 6,97 6,5
 • 147,3 7,24 7,98
 • 149,3 7,61 8,33
 • 153,4 7,82 6,6
 • 155,5 6,9 5,5
 • 160,7 8,31 9,46
 • 159,6 6,38 2,36
 • 167,3 8,0 5,87
 • 162,0 6,1 1,16
 • 172,2 7,08 2,64
 • 162,2 6,0 1,16
 • 174,3 6,67 1,31
 • 174,7 6,65

 • Схема стероїдогенезу у надниркових залозах

  Холестерин
  20-22 десмолаза ¯
  Прегненолон 17a-гідро-ксилаза 17-гідроксипрег-ненолон 17a-гідро-ксилаза Дегідроепіандро-стерон
  3b-гідроксистероїд-дегідрогеназа ¯ 3b-гідроксистероїд-дегідрогеназа ¯ 3b-гідроксистероїд-дегідрогеназа ¯
  Прогестерон 17a-гідро-ксилаза 17-гідроксипро-гестерон 17a-гідро-ксилаза андростендіон
  21-гідроксилаза ¯ 21-гідроксилаза ¯ 11b-гідроксилаза ¯
  11-дезоксикор-тикостерон 11-дезоксикортизол 11-гідрокси-андростендіон
  11b-гідроксилаза ¯ 11b-гідроксилаза ¯ 17b-гідроксистероїд-дегідрогеназа
  Кортикостерон кортизол тестостерон
  18-гідроксилаза ¯ ароматаза ¯
  18-гідрокси-кортикостерон естрадіол
  18-гідроксилаза ¯
  Альдостерон

  Умовні скорочення:  17-ОПГ 17-гідроксипрогестерон
  АІТ Автоімунний тиреоїдит
  АМФ Антитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів
  АРП Активність реніну плазми
  АТПО Антитіла до тиропероксидази тиреоцитів
  ВГКНЗ Вроджена гіперплазія кори надниркових залоз
  ДВЗ Синдром дисемінованого внутрісудинного згортання крові
  ДГЕАС-С Дегідроепіандростерону сульфат
  ДЕЗ Дифузний еутиреоїдний зоб
  ДКА Діабетичний кетоацидоз
  ДН Діабетична нефропатія
  ДПН Діабетична поліневропатія
  ДР Діабетична ретинопатія
  ІПФР-І Інсуліноподібний фактор росту 1 (соматомедін С)
  МАУ Мікроальбумінурія
  НвА1С Глікований гемоглобін
  НЗ Надниркові залози
  НК Нирковий кровотік
  ОГТТ Оральний глюкозо-толерантний тест
  ОМТ Органи малого тазу
  ПСР Передчасне статеве дозрівання
  РВГ Реовазографія ніг
  ССГ Секс-стероїд-зв‘язуючий глобулін
  ТТГ Тиреотропний гормон
  вТ3 Вільний трийодтиронін
  вТ4 Вільний тироксин
  ШКФ Швидкість клубочкової фільтрації
  ЩЗ Щитоподібна залоза

  Одержання алканів
  Інші правові системи.
  Виховання як процес
  Государственная градостроительная политика Российской Федерации
  Инженер по организации труда
  Hermione read the few lines of spiky, acid-green writing aloud.
  I DISCOVER A WRECK (я обнаруживаю корабль, потерпевший кораблекрушение)
  Схема наблюдения за выполнением режима дня
  Тема 14. Профессиональная преступность
  Міжнародні валютно-фінансові відносини.
  Особливості укладення та виконання договорів підряду за участю іноземних суб'єктів господарювання
  Понимание партнера – залог успеха.
  Защита прав сторон в гражданском судопроизводстве
  Тема 20. Оперативно-профілактична робота з виявлення і перекриття каналів просочування конфіденційної інформації
  Розрахунок за граничними станами другої групи
  Примітка до таблиць 12.3 і 12.4: у чисельнику наведено значення відстані для повітряного, у знаменнику – для наземного ядерного вибуху.
  Притчи о заблудшей овце и потерянной драхме
  Стадия 6: визуализация объекта
  СПІВВІДНОШЕННЯ ТРЮКИ/ХОРЕОГРАФІЯ
  Понятие жизненного цикла товара и его основных стадий
  Thinking Of Travelling By Sea? Read Some Cruise Tips
  Розділ 15. Кінець цієї історії та початок усіх інших
  Коаксиальный кабель, его конструкция
  Главная Страница