Додаток 7.

Додаток 5.

1.1. Центильний графік росту хлопчиків


5.2. Центильний графік росту дівчаток


Додаток 6.

Вікові нормативи росту, SD зросту, швидкість росту для дітей різного віку

(Дедов И.И., др., 1998)

Хлопчики Дівчатка
Хроноло-гічний вік Середній зріст SD зросту Швид-кість росту (см/рік) Хроноло-гічний вік Середній зріст SD зросту Швид-кість росту (см/рік)
 • 76,3 2,69 13,36
 • 74,2 2,69 14,65
 • 85,9 3,3 9,0
 • 84,6 3,3 9,29
 • 94,2 3,83 7,81
 • 93,0 3,83 7,9
 • 101,6 4,3 7,0
 • 100,4 4,3 7,03
 • 108,3 4,74 6,48
 • 107,2 4,74 6,48
 • 114,6 5,14 6,09
 • 113,4 5,14 6,09
 • 120,5 5,46 5,79
 • 119,3 5,46 5,79
 • 126,2 5,73 5,55
 • 125,0 5,75 5,55
 • 131,6 5,98 5,35
 • 130,6 6,0 5,48
 • 136,8 6,24 5,16
 • 136,4 6,31 5,47
 • 141,9 6,67 5,01
 • 142,7 6,97 6,5
 • 147,3 7,24 7,98
 • 149,3 7,61 8,33
 • 153,4 7,82 6,6
 • 155,5 6,9 5,5
 • 160,7 8,31 9,46
 • 159,6 6,38 2,36
 • 167,3 8,0 5,87
 • 162,0 6,1 1,16
 • 172,2 7,08 2,64
 • 162,2 6,0 1,16
 • 174,3 6,67 1,31
 • 174,7 6,65

 • Схема стероїдогенезу у надниркових залозах

  Холестерин
  20-22 десмолаза ¯
  Прегненолон 17a-гідро-ксилаза 17-гідроксипрег-ненолон 17a-гідро-ксилаза Дегідроепіандро-стерон
  3b-гідроксистероїд-дегідрогеназа ¯ 3b-гідроксистероїд-дегідрогеназа ¯ 3b-гідроксистероїд-дегідрогеназа ¯
  Прогестерон 17a-гідро-ксилаза 17-гідроксипро-гестерон 17a-гідро-ксилаза андростендіон
  21-гідроксилаза ¯ 21-гідроксилаза ¯ 11b-гідроксилаза ¯
  11-дезоксикор-тикостерон 11-дезоксикортизол 11-гідрокси-андростендіон
  11b-гідроксилаза ¯ 11b-гідроксилаза ¯ 17b-гідроксистероїд-дегідрогеназа
  Кортикостерон кортизол тестостерон
  18-гідроксилаза ¯ ароматаза ¯
  18-гідрокси-кортикостерон естрадіол
  18-гідроксилаза ¯
  Альдостерон

  Умовні скорочення:  17-ОПГ 17-гідроксипрогестерон
  АІТ Автоімунний тиреоїдит
  АМФ Антитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів
  АРП Активність реніну плазми
  АТПО Антитіла до тиропероксидази тиреоцитів
  ВГКНЗ Вроджена гіперплазія кори надниркових залоз
  ДВЗ Синдром дисемінованого внутрісудинного згортання крові
  ДГЕАС-С Дегідроепіандростерону сульфат
  ДЕЗ Дифузний еутиреоїдний зоб
  ДКА Діабетичний кетоацидоз
  ДН Діабетична нефропатія
  ДПН Діабетична поліневропатія
  ДР Діабетична ретинопатія
  ІПФР-І Інсуліноподібний фактор росту 1 (соматомедін С)
  МАУ Мікроальбумінурія
  НвА1С Глікований гемоглобін
  НЗ Надниркові залози
  НК Нирковий кровотік
  ОГТТ Оральний глюкозо-толерантний тест
  ОМТ Органи малого тазу
  ПСР Передчасне статеве дозрівання
  РВГ Реовазографія ніг
  ССГ Секс-стероїд-зв‘язуючий глобулін
  ТТГ Тиреотропний гормон
  вТ3 Вільний трийодтиронін
  вТ4 Вільний тироксин
  ШКФ Швидкість клубочкової фільтрації
  ЩЗ Щитоподібна залоза

  Выработка научных принципов в теории туризма
  Система МПП. Отрасли и институты МП
  Часть XIX. Особенности продажи алкогольной продукции
  Відрахування у цільові державні фонди
  Штабелируемых в пакет (максимальное), шт 3
  В каких случаях действующим законодательством предусмотрено снижение ответственности?
  І пара — нюхові нерви
  What are the most important innovations for you in your daily life? Think about the following areas.
  Оценка эффективности психокоррекционного и психотерапевтического воздействия
  Приклад виконання лабораторної роботи
  Тема № 10: Стадия выполнения подготовительных действий (подготовления к назначению судебного заседания).
  Понятие о светововом климате.
  Промислові світильники ГСП-, ЖСП-, РСП-04В
  Які сучасні проблеми сім’ї та шлюбу?
  Способы погружения свай в грунт. Вибромолоты.
  Использование статистических функций
  Другие особенности экономического развития
  Глава 22 Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
  Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей конкретного
  What are lysosomes? What are mitochondria?
  Лекція 4. Мінеральні речовини.
  Тема 19. Полімерні матеріали.
  ФАРМАКИНЕТИКА И ФАРМАКОДИНАМИКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.
  Главная Страница