Національне та загальнолюдське в культурі.

Основні концепції культури

Основні концепції культури


¨ евдемонічні концепції __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

¨ натуралістичні концепції _______________________________

________________________________________________________________________________________________________________

¨ еволюційна теорія культури _____________________________

________________________________________________________________________________________________________________

¨ циклічні концепції культури ____________________________

________________________________________________________________________________________________________________

¨ символічні теорії культури ______________________________

________________________________________________________________________________________________________________

¨ елітарні теорії культури ________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

¨ соціологічні концепції культури _________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨ теорії кризи культури __________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨ тощо ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Характеристика цих та інших концепцій культури дає можливість виявити методологію її дослідження.


Взаємозв’язок національної та загальнолюдської культури розкривається через логіку руху всезагального, одиничного та особливого:


Кожна національна культура є унікальним явищем та співвідноситься з загальнолюдською культурою як особливе з всезагальним.

Особливе місце в історичному становленні культури посідають форми субкультури:

Фольклор (логічні та ідіоматичні аспекти_____________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Субкультура соціальних груп ______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Молодіжна субкультура __________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Контркультура___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Питання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність поняття "філософія культури"?

2. Що виступає критерієм єдності матеріальних форм культури?

3. Поясніть чому у різних світових культурах повторюються закономірності у розвитку знарядь праці та пізнання.

4. Дайте та обґрунтуйте свою концепцію трансформації логічних засад теоретичної культури на спосіб індивідуального мислення.

5. Обґрунтуйте правомірність чи не правомірність положення про всезагальний характер та світову значущість західноєвропейської культури.

6. Дайте власну відповідь на питання: «Чому Г.С. Сковорода є Сократом української культури?».

7. Чи правомірно ототожнювати культуру з мистецтвом або етикетом?

8. У чому полягають особливості основи історичного становлення української культури?

9. Як співвідносяться національна та загальнолюдська культури?

10. Що є критерієм культури особистості?


referatqcg.nugaspb.ru vfv.deutsch-service.ru sym.deutsch-service.ru rlt.deutsch-service.ru Главная Страница