Проміжний підсумок.

Користуючись таблицею, підкреслюю різницю вивчених понять: людина — поняття біологічне, особа — соціальне, громадянин — політико-правове.

Поняття Зміст Період, з яким пов’язане
Людина Біологічне поняття (= Homo Sapiens) 3 моменту народження
Особа Соціальне поняття (існує лише в людському суспільстві) У процесі розвитку людини та її формування
Громадянин Політико-правове поняття (пов’язує людину з державою) Протягом життя

Поняття громадянства.

Розповідь учителя.

Поняття «громадянство» означає стійкий, юридично визначений, необмежений у часі та просторі зв’язок людини з певною державою. Юридична визначеність — це регулювання відносин людини і держави відповідними нормативно-правовими актами. Стійкість та необмеженість в часі та просторі означає, що громадянство зберігається в багатьох життєвих ситуаціях не лише на території певної держави, а й за її межами, протягом всього життя людини.

— Як ви вважаєте, чи можливе існування людини, що не пов’язана з жодною країною.

У разі потреби допомагаю учням навідними запитаннями: «З якою державою пов’язані члени племені, що раптово виявили в джунглях Африки і яке не спілкувалося з навколишнім людським світом сотні років? Чи всі жителі України пов’язані з нашою державою або іншими країнами?».

Узагальнюю відповіді учнів і роблю висновок, що існують люди, які не належать до жодної країни.

Розповідь учителя.

Для позначення людей, про яких йшлося вище, з’явився спеціальний термін «апатрид», який складається із частки заперечення «а» і слова громадянин («патрид»). Тобто означає «не громадянин», «без громадянства». Але існують випадки, коли окремі особи мають громадянство двох країн одночасно. Таких людей називають «біпатриди»: «бі» —два, «патрид» — громадянин. Отже, «громадянин двічі», «подвійний громадянин».

Слід розпізнавати ці поняття: апатрид — це особа, яка не належить до громадянства жодної країни, біпатрид — особа, яка одночасно має громадянства двох країн.У теперішній час більшість країн світу уклали угоди про попередження появи апатридів та біпатридів і намагаються забезпечити це своїм законодавством.

Крім того існує різниця між поняттями «громадянство» і «підданство».

Приготовление полимерных и композиционных пленок
Тема 19. Административно регулирование
Классификация психологических типов по К. Юнгу
СЛОВО ОТРАЖАЕТ СУЩНОСТЬ ВЕЩЕЙ И ЯВЛЕНИЙ
Параметры режима работы тяговой сети переменного тока при рекуперации электроэнергии
КОНЦЕССИЯ КАК ПРАВОВАЯ ФОРМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ
Два рівні ухвалення рішення в організації
Хочется заметить что проблема западничества Россия сталкивается впервые не в XVIII веке, а чуть ли ни на заре своего появления.
ЛЕКЦІЯ 2. ЗАЙНЯТІСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ
Поняття структури промисловості
Альтернативні можливості виробництва масла та гармат.
Глава СЕДЬМАЯ. Еще шестьдесят месяцев жизни 4 часть
Потом хот стравить Китай и Россию
Психологические защиты у подростков
Аппетит содержит в себе информацию о том, что в Вас происходит, и информация эта проста.
Види мита
Розрахунок величини об’єднаної проби продукції, що надійшла різними видами транспорту, у різних видах тари на зберігання у стаціонарне сховище
Определение операционных припусков и размеров. Определение общего припуска и размеров заготовки
Демократія.
Изменение условий трудового договора в связи с изменением организационных или технологических условий труда
Православное учение о страстях
Какие, с вашей точки зрения, индивидуальные особенности ребенка необходимо учесть при вхождении его в новый
ЗМІСТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЙОГО ПОРУШЕННЯ.
Главная Страница