Проміжний підсумок.

Користуючись таблицею, підкреслюю різницю вивчених понять: людина — поняття біологічне, особа — соціальне, громадянин — політико-правове.

Поняття Зміст Період, з яким пов’язане
Людина Біологічне поняття (= Homo Sapiens) 3 моменту народження
Особа Соціальне поняття (існує лише в людському суспільстві) У процесі розвитку людини та її формування
Громадянин Політико-правове поняття (пов’язує людину з державою) Протягом життя

Поняття громадянства.

Розповідь учителя.

Поняття «громадянство» означає стійкий, юридично визначений, необмежений у часі та просторі зв’язок людини з певною державою. Юридична визначеність — це регулювання відносин людини і держави відповідними нормативно-правовими актами. Стійкість та необмеженість в часі та просторі означає, що громадянство зберігається в багатьох життєвих ситуаціях не лише на території певної держави, а й за її межами, протягом всього життя людини.

— Як ви вважаєте, чи можливе існування людини, що не пов’язана з жодною країною.

У разі потреби допомагаю учням навідними запитаннями: «З якою державою пов’язані члени племені, що раптово виявили в джунглях Африки і яке не спілкувалося з навколишнім людським світом сотні років? Чи всі жителі України пов’язані з нашою державою або іншими країнами?».

Узагальнюю відповіді учнів і роблю висновок, що існують люди, які не належать до жодної країни.

Розповідь учителя.

Для позначення людей, про яких йшлося вище, з’явився спеціальний термін «апатрид», який складається із частки заперечення «а» і слова громадянин («патрид»). Тобто означає «не громадянин», «без громадянства». Але існують випадки, коли окремі особи мають громадянство двох країн одночасно. Таких людей називають «біпатриди»: «бі» —два, «патрид» — громадянин. Отже, «громадянин двічі», «подвійний громадянин».

Слід розпізнавати ці поняття: апатрид — це особа, яка не належить до громадянства жодної країни, біпатрид — особа, яка одночасно має громадянства двох країн.У теперішній час більшість країн світу уклали угоди про попередження появи апатридів та біпатридів і намагаються забезпечити це своїм законодавством.

Крім того існує різниця між поняттями «громадянство» і «підданство».

ОБЛИЧЕНИЕ САМОВОЛЬНОЙ ЗАТВОРНИЦЫ
Фенилкетонурия – заболевание
Правила внутреннего распорядка конкурса
Операции центрального банка. Рефинансирование банков.
К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
Подача вина в ресторане. Правила профессиональной дегустации.
Порядок справляння державного мита.
Для чого служить клавіатура?
Сосудистый тонус и его регуляция
II ЧЕТВЕРТЬ ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (8—16 ч)
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Острая левожелудочковая недостаточность организма.
Що впливає на бойову готовність.
Irish Lesson 78
Эмоции в жизни делового человека
Інформаційною базою для експертної грошової оцінки земельних
Убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемост
Порядок фінансування робіт з рекультивації
И КАНАВ ПОД СИФОННУЮ РАЗЛИВКУ СТАЛИ
Рейтинг успішності студентів
Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации.
III.2.4. Коррекция страхов и школьной тревожности у младших школьников
Коефіцієнт співвідношення темпів зростання продуктивності праці i середньої заробітної плати.
Главная Страница