Загальні характеристики вологості повітря

Вологостні властивості діелектриків.

Механічні характеристики матеріалів.

Більшість електротехнічних матеріалів виконує кілька функцій, у тому числі й функції конструкційних матеріалів. Тому часто для електротехнічних матеріалів знати числові значення міцності на розрив, стиск, вигин. Багато матеріалів мають підвищену крихкість, тобто легко руйнуються динамічними навантаженнями. Для рідких діелектриків – масел, лаків важливою механічною характеристикою є в'язкість.

Електротехнічне встаткування завжди працює в контакті з атмосферним повітрям, зазнає дії різноманітних факторів, наприклад перепадам температури. Атмосферне повітря має досить складний хімічний склад і одним з найбільш істотних компонентів є водяні пари. Вода є гарним розчинником, легко проникає в пори й впливає на стан і експлуатаційні властивості всіх матеріалів. Наприклад, при підвищеній вологості швидше протікають процеси корозії конструкційних матеріалів, окисняться контакти й провідники, знижується електрична міцність діелектриків.

Зміст водяної пари в атмосфері оцінюють таким показником як абсолютна вологість повітря. Цей показник чисельно дорівнює масі водяної пари, що втримується в одиниці об'єму повітря (кг/м3). Кожній температурі відповідає певне максимальне значення абсолютної вологості mнас. Більшої кількості води повітря містити не може, вода випадає у вигляді роси. Абсолютна вологість, необхідна для насичення повітря, різко зростає зі збільшенням температури. Відносна вологість повітря показує процентний вміст у повітрі водяної пари стосовно максимально можливого: φ = m/ mнас 100%.

При нормальній температурі 20°С и нормальному атмосферному тиску значення mнас рівняється 17,3 г/м3. При проведенні різних випробувань і вимірів установлюється так звана нормальна вологість повітря, відповідна до відносної вологості φ = 65%.

Вода є сильно дипольним діелектриком з відносно низьким питомим опором порядку 103-104 Ом*м. Тому влучення води в діелектрик веде до різкого погіршення електричної міцності ізоляції. Особливо помітний вплив вологи при підвищених температурах. Тому в особливий клас виконання виділяється встаткування, призначене для роботи в тропічних умовах, тобто в умовах підвищеної вологості й підвищених температур.Електроізоляційні матеріали в більшій або меншому ступені мають властивості гігроскопічності, тобто здатністю усмоктувати в себе вологу з навколишнього середовища, і вологопроникливістю, тобто здатністю пропускати через себе пари води.

Тема 59. Приемы и правила стрельбы из ПМ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ДЛЯ УМСТВЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Гендерные аспекты социальной работы с инвалидами
Изменение космических событий,
Параллельно краю нижней челюсти дугообразной формы от угла до угла
Совершенствование творческих способностей
Расчет среднего уровня в рядах динамики.
ПОРЯДОК ПРЕБЫВАНИЯ НА КОРАБЛЕ ПАССАЖИРОВ
Глава 225. Восточный зомби-дракон
Вища освіта України: сутність та мета
Время выдержки трубопровода под пробным давлением при его испытании.
Тема Петра 1 в творчестве Пушкина. Незаконченный роман «Арап Петра великого».
Безопасность подъемно-транспортного и механического оборудования.
Стан неосудності
Определение места судна по СНС «НАВСТАР».
МЕТОД ДОСТИЖЕНИЯ АСАНПРАДЖНЯТА-САМАДХИ
Макроекономічна теорія, макроекономічна політика і практика
Самый веселый день в их жизни
Правила поведения на транспорте
Розрахунок елементів будь-якого симетричного профілю
Переведите на английский язык, используя пассивный залог.
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ
Не жалейте денег и времени на имидж
Главная Страница