Загальні характеристики вологості повітря

Вологостні властивості діелектриків.

Механічні характеристики матеріалів.

Більшість електротехнічних матеріалів виконує кілька функцій, у тому числі й функції конструкційних матеріалів. Тому часто для електротехнічних матеріалів знати числові значення міцності на розрив, стиск, вигин. Багато матеріалів мають підвищену крихкість, тобто легко руйнуються динамічними навантаженнями. Для рідких діелектриків – масел, лаків важливою механічною характеристикою є в'язкість.

Електротехнічне встаткування завжди працює в контакті з атмосферним повітрям, зазнає дії різноманітних факторів, наприклад перепадам температури. Атмосферне повітря має досить складний хімічний склад і одним з найбільш істотних компонентів є водяні пари. Вода є гарним розчинником, легко проникає в пори й впливає на стан і експлуатаційні властивості всіх матеріалів. Наприклад, при підвищеній вологості швидше протікають процеси корозії конструкційних матеріалів, окисняться контакти й провідники, знижується електрична міцність діелектриків.

Зміст водяної пари в атмосфері оцінюють таким показником як абсолютна вологість повітря. Цей показник чисельно дорівнює масі водяної пари, що втримується в одиниці об'єму повітря (кг/м3). Кожній температурі відповідає певне максимальне значення абсолютної вологості mнас. Більшої кількості води повітря містити не може, вода випадає у вигляді роси. Абсолютна вологість, необхідна для насичення повітря, різко зростає зі збільшенням температури. Відносна вологість повітря показує процентний вміст у повітрі водяної пари стосовно максимально можливого: φ = m/ mнас 100%.

При нормальній температурі 20°С и нормальному атмосферному тиску значення mнас рівняється 17,3 г/м3. При проведенні різних випробувань і вимірів установлюється так звана нормальна вологість повітря, відповідна до відносної вологості φ = 65%.

Вода є сильно дипольним діелектриком з відносно низьким питомим опором порядку 103-104 Ом*м. Тому влучення води в діелектрик веде до різкого погіршення електричної міцності ізоляції. Особливо помітний вплив вологи при підвищених температурах. Тому в особливий клас виконання виділяється встаткування, призначене для роботи в тропічних умовах, тобто в умовах підвищеної вологості й підвищених температур.Електроізоляційні матеріали в більшій або меншому ступені мають властивості гігроскопічності, тобто здатністю усмоктувати в себе вологу з навколишнього середовища, і вологопроникливістю, тобто здатністю пропускати через себе пари води.

credit.largereferat.info referatqqv.nugaspb.ru refaond.ostref.ru referatxdm.nugaspb.ru Главная Страница