В. Риси характеру особистості

В-10. Активність

46. Жага діяльності.

47. Допитливість.

48. Цілеспрямованість.

49. Рішучість, наполегливість у досягненні результатів діяльності.

59. Відданість меті.

Інші_________________________________________________________

В-11. Організованість

51. Вимогливість до себе.

52. Вибагливість, здатність не задовольнятися приблизними відомостями, а уточнювати потрібну інформацію.

53. Планомірність у поведінці та діяльності.

54. Дисциплінованість, організованість.

55. Почуття відповідальності.

Інші_________________________________________________________

В-12. Порядність

56. Зацікавленість людиною.

57.Чесність, відвертість, безпосередність.

58. Принциповість, орієнтована на високі гуманістичні ідеали.

59. Сміливість розуму й духу, готовність до ризику в ім'я доброї справи.

60. Почуття доброти, любов до людини.

Інші_________________________________________________________

В-13. Моральність, духовність

61. Простота у потребах, скромність.

62. Правдивість, щирість.

63. Чуйність, готовність допомогти людям.

64. Справедливість, об'єктивність в оцінці дій та вчинків людей.

65. Почуття милосердя.

Інші_________________________________________________________

В-14. Вольові риси характеру

66. Бажання досягати мети, незважаючи на труднощі, що виявляється у формі вольового зусилля.

67. Ініціативність у ситуації виправданого ризику.

68. Цілеспрямованість і рішучість.

69. Наполегливість і впертість у досягненні результату.

70. Мужність, сміливість, самовладання у доланні труднощів.

Інші_________________________________________________________

В-15. Діловитість

71. Цілковита підпорядкованість інтересам справи.

72. Обачливість, всебічність у підході до справи.

73. Оперативність та ґрунтовність у прийнятті рішень.

74. Розпорядливість, ретельність, продуктивність.

75. Працелюбність.

Інші_________________________________________________________

В-16. Старанність

76. Обов'язковість у виконанні обіцянок.77. Єдність слова й діла.

78. Чіткість, ясність, пунктуальність у прийнятті рішень.

79. Розважливість, старанність у досягненні результатів діяль­ності.

80. Сумлінність у ставленні до справи.

Інші_________________________________________________________

В-17. Бережливість, ощадливість

81. Поважливе ставлення до власності.

82. Повна поінформованість про наявні та потрібні для виконання справи ресурси.

83. Розважливість у висуванні цілей.

84. Ощадливість, економність при виконанні справ.

85. Почуття господаря у своїй справі.

Інші_________________________________________________________

Арбуз: вкусный, сочный и лечебный
Англия – страна классического первоначального накопления капитала
Анализ доходов предприятия и факторов, обуславливающих их формирование.
Сущность Конституции. Предпосылки принятия первых Конституций в мире
Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места
Трудоемкость по видам занятий (в часах)
Стаття 13
I группа – статистические принципы
Своеобразие восточнославянской мифологии
ЗМ 5. МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Воздушный корабль : Лит. баллады: Пер. / Сост. А. Г. Мурик, А. В. Парина; Вступ. ст. В. В. Ерофеева. - М. : Правда, 1986. - 480 с. : ил. - 20.00 р.
Відставання: ознаки, причини
Ролинг старается изобразить Гарри современной Золушкой (эта неуклюжая аналогия просматривается очень четко).
Особливості організації бухгалтерського обліку із застосуванням комп'ютерної системи бухгалтерського обліку (КСБО)
Сложности и проблемы, связанные с множественной регрессией
O стратегія концентрації.
ПРОТЕСТАНТИЗМ У XVIII-XIX ст. МЕННОНІТСТВО
І частина (5 балів)
Зміст лекційного курсу
Индексация и корректировка трудовых пенсий
Расчет поточных линии периодического действия ТО-1 и ТО-2
Техническое регулирование строительства и его связь с вещными правами
Стандарты и системы качества
Главная Страница