В. Риси характеру особистості

В-10. Активність

46. Жага діяльності.

47. Допитливість.

48. Цілеспрямованість.

49. Рішучість, наполегливість у досягненні результатів діяльності.

59. Відданість меті.

Інші_________________________________________________________

В-11. Організованість

51. Вимогливість до себе.

52. Вибагливість, здатність не задовольнятися приблизними відомостями, а уточнювати потрібну інформацію.

53. Планомірність у поведінці та діяльності.

54. Дисциплінованість, організованість.

55. Почуття відповідальності.

Інші_________________________________________________________

В-12. Порядність

56. Зацікавленість людиною.

57.Чесність, відвертість, безпосередність.

58. Принциповість, орієнтована на високі гуманістичні ідеали.

59. Сміливість розуму й духу, готовність до ризику в ім'я доброї справи.

60. Почуття доброти, любов до людини.

Інші_________________________________________________________

В-13. Моральність, духовність

61. Простота у потребах, скромність.

62. Правдивість, щирість.

63. Чуйність, готовність допомогти людям.

64. Справедливість, об'єктивність в оцінці дій та вчинків людей.

65. Почуття милосердя.

Інші_________________________________________________________

В-14. Вольові риси характеру

66. Бажання досягати мети, незважаючи на труднощі, що виявляється у формі вольового зусилля.

67. Ініціативність у ситуації виправданого ризику.

68. Цілеспрямованість і рішучість.

69. Наполегливість і впертість у досягненні результату.

70. Мужність, сміливість, самовладання у доланні труднощів.

Інші_________________________________________________________

В-15. Діловитість

71. Цілковита підпорядкованість інтересам справи.

72. Обачливість, всебічність у підході до справи.

73. Оперативність та ґрунтовність у прийнятті рішень.

74. Розпорядливість, ретельність, продуктивність.

75. Працелюбність.

Інші_________________________________________________________

В-16. Старанність

76. Обов'язковість у виконанні обіцянок.77. Єдність слова й діла.

78. Чіткість, ясність, пунктуальність у прийнятті рішень.

79. Розважливість, старанність у досягненні результатів діяль­ності.

80. Сумлінність у ставленні до справи.

Інші_________________________________________________________

В-17. Бережливість, ощадливість

81. Поважливе ставлення до власності.

82. Повна поінформованість про наявні та потрібні для виконання справи ресурси.

83. Розважливість у висуванні цілей.

84. Ощадливість, економність при виконанні справ.

85. Почуття господаря у своїй справі.

Інші_________________________________________________________

outside.upsref.ru referatxli.nugaspb.ru referatsny.nugaspb.ru referatsns.nugaspb.ru Главная Страница